Година на ...

2017 - Година на биосферните паркове

01.01.2017 г.
Програмата “Човекът и биосферата” (МАВ) е създадена от ЮНЕСКО през 1971 г. за опазването на природата чрез изграждането на Световна мрежа от биосферни резервати и паркове. Съвременните биосферни резервати (биосферни паркове) представляват модели за устойчиво развитие, където човекът и природата съжителстват в хармония. Биосферните паркове се стремят към запазване на културното наследство, кулинарните традиции и обичаите, тъй като именно запазените традиции гарантират и запазена природа. Освен дом на редки и защитени видове биосферните паркове са и място за срещи и учене сред природата. Демонстрират се добри практики, както за опазването на биоразнообразието и естествените екосистеми, така и за устойчивото ползване на природните ресурси и развитие на местните общности. Биосферните паркове се състоят от три взаимосвързани зони: сърцевинната зона, буферната зона и преходната зона.

Сърцевинната зона - зона за строга защита, която допринася за опазването на ландшафтите, екосистемите, видовете и генетичното разнообразие

Буферната зона - обгражда и граничи със сърцевината и е предназначена за дейности, съвместими с устойчиви екологични практики, които предоставят условия на научни изследвания, мониторинг, обучение и образование.

Преходната зона - мястото, където се насърчават социално-културно и екологично устойчиви икономически дейности.

През 2016-та България изпрати четири номинации за биосферни паркове от нов тип към ЮНЕСКО - "Централен Балкан", "Червената стена", "Сребърна" и "Узунбуджак". Кандидатстването за съвременни биосферни паркове е първият етап от превръщането на тези райони в устойчиви модели, в които опазването на природата се съчетава с местното социално-икономическо развитие.

Повече за мрежата от биосферните паркове от нов тип можете да научите на:
http://bbf.biodiversity.bg/bg/Biosferni-parkove.c141


Изтегли календара от 2017 6 Mb (pdf) свали