Година на ...

2021 - Година на природозащитата

19.01.2021 г.
Тази година е посветена на ПРИРОДОЗАЩИТАТА - тема, по която работим активно вече повече от 25 години, но която става все по-актуална, заради всичко, което се случва с природата около нас. 
 
Затова ние от фондация Биоразнообразие създадохме Фонд, чрез който да отговорим на нуждата от действия за решаването на „горещи” природозащитни проблеми в България. Досега чрез него са подкрепени редица емблематични спасителни акции, свързани с Иракли, Закона за горите и създаването на Европейската мрежа Натура 2000, водене на важни съдебни дела за Пирин, Странджа и др. Но днес спасяването на всяко късче земя, което защитаваме, всеки биологичен вид, изваден от червените списъци, всяка запазена гора и ценно местообитание, зависи от съвместните ни усилия!
 
Дарявайки за Спешния фонд, вие ставате част от общност, обединена около каузата за съхранена и дива природа.