Зелен пояс

9-та Общоевропейска конференция по Зеления пояс - Осъзнавайки възможности от Зеления пояс

Срещата се проведе в периода 31-ви октомври – 3-ти ноември 2016 в Национален парк Коли, Финландия и даде представа и перспективи за сътрудничеството и дейностите по протежението на Зеления пояс. Вниманието беше насочено към към решенията и най-добрите практики за прилагане на визията на Европейския зелен пояс за опазването на екологичната мрежа от природни и културни ландшафти с висока стойност при зачитане на икономическите, социалните и културните потребности на местните общности.

В допълнение, конференцията допринесе за развитието на Европейския зелен пояс като част от зелената инфраструктура в Европа, както и за стратегическото развитие на инициативата Европейски зелен пояс.
Освен това, Общоевропейската конференция се превърна в платформа за обмен между всички партньори по протежението на Зеления пояс.

В събитието се включиха повече от 125 участници, представляващи всички 24 страни по протежение на Европейския зелен пояс. Те споделиха примери за добри практики, опит и знания. Конференцията служи като важен пазар за обмен на идеи и мисли за подобряване на опазването и възстановяването и за подпомагане на устойчивото развитие по протежение на Европейския зелен пояс.

Повече информация за конференцията, включително изводи, програма, участници и презентации може да бъде намерена на адрес: http://www.ym.fi/en-US/International_cooperation/Green_Belt_of_Fennoscandia/PanEuropean_Green_Belt_Conference