Активист за природата

Гласувайте за активист за природа!

Гласувайте за любимия си активист за природата в анкетата във Фейсбук събитието на Годишните награди за биоразнообразие 2017

Иван Пандъков – Ванката

Председател на Сдружение Риболовен клуб “Балканка”. Сдружението не само подкрепя различни граждански обединения в защита на природата, но преди всичко работи много активно срещу изграждането на МВЕЦ по големите и малки планински реки у нас. Сдружението изготвя аргументирани становища по ОВОС срещу инвестиционни предложения за изграждане на малки водноелектрически централи. Работи активно срещу криминализирането на бракониерството в България и спиране унищожаването на българските реки, рибното богатство и местата за реакреация. Организира и зелени училища за ученици, акции за почистване на българските реки и други.
повече»

Димитър Куманов

Димитър Куманов е мозъкът на операцията на Сдружение "Балканка" за запазване на българската природа и реки - чисти и живи. Той е един от най-активните членове на сдружението, организатор на кампаниите и всички дейности на „Балканка“. Отдаден на защитата на природата, той е и един от двигателите на борбата срещу изградените и предвидени за изграждане ВЕЦ. Автор е и на „Електронна карта на нарушенията на ВЕЦ-овете“.
повече»

Александър Коджабашев и Иван Велов

Едва ли има активно зелено НПО, граждански активист или просто природолюбител, който рано или късно да не е опрял до услугите на адвокатите Иван Велов и Александър Коджабашев. Без тяхната помощ разрешаването на екологични проблеми пред съда нямаше да е възможно. Иван и Александър обичат да се определят като зелени адвокати. Противно на всеобщото разбиране за адвокатите, те много често работят про боно за зелени каузи - мръсен въздух, незаконни сечи, кариери, мини, незаконно строителство в защитени територии и много други дела, които защитават в съда.
повече»

Любомир Костадинов

Любомир Костадинов е млад юрист, запален велосипедист и скиор, активен природо- и правозащитник. Обича лифтове, история и дронове. Любомир е обединител на гражданското общество по теми, свързани с околната и градската среда. Той е един от основателите на гражданска група За Витоша. Отдаден на опазването на Рила, Пирин и Витоша от инвестиционни посегателства, той се бори и да останат реките ни без МВЕЦове и добив на инертни материали.
повече»

Милка Джиджова – Национален ученически екопарламент

Милка Джиджова е по образование – физик, по професия – учител, по призвание – еколог. Дългогодишен председател на Националния ученически екопарламент. През октомври 2016-та след 15 години всеотдайна работа с деца, младежи и учители от цялата страна, тя единодушно е избрана за почетен председател на Екопарламента. Това е огромното признание, което нейните колеги и съмишленици за работата й в организацията. Националният ученически екопарламент (НУЕП) е младежка неправителствена организация, която обединява дейността на над 22 екоклуба от страната. Целта му е да подпомага, да координира и отстоява позициите на младите хора в област околна среда.
повече»

Гражданска група „Запазете Бедечка“

Гражданската група „Запазете Бедечка“ в началото през 2012-та гражданската група „Бедечка“ се състои от само няколко приятели, загрижени за съдбата на парка в Стара Загора „Бедечка“. Постепенно те  събират десетки съмишленици сред най-различни групи, жители на града. Освен да протестират, активистите от „Бедечка“ започват и доброволчески акции за почистване и облагородяване на парка, граждански патрул, който разкрива опит за унищожаването на дърветата с нафта, създават игра с добавена реалност „Бедечковци“ и разяснителни кампании за същността на проблема. Всичко това вбесява собствениците, претендиращи, че това са техни частни земи, стига се и до сблъсъци, опити за очерняща кампания и злепоставяне на членовете на организацията. Въпреки това от „Запазете Бедечка“ успяват да постигнат значителен резултат! Въпреки слабата активност на Старозагорци, недостатъчна за валидност на референдума, който общината инициира по проблема – над 85 % от гласувалите гласуват за запазването на Бедечка като парк!
повече»

Александър Дунчев

Александър Дунчев е инженер-лесовъд с природозащитна насоченост. Член е на екипа на WWF, като експерт по горите, както и на коалиция „За да остане природа в България“. Александър Дунчев заслужи и тази година номинация с неуморните си усилия да запази вековните гори на България. Разкривайки неудобни схеми, свързващи представители на дървената мафия с управляващи партии, местна власт, депутати. Съвместно с няколко национални телевизии проведе разследвания, подаваше сигнали, предизвикваше проверки, които доведоха до оставки на представители на горските институции. Това понякога му носеше дори и лични заплахи, нещо което обаче не го отказа от борбата му.
повече»

Стефан Аврамов

Стефан Аврамов е Координатор "Защитени територии и видове" на Българска фондация Биоразнообразие. Член е и на Коалиция „За да остане природа в България“. Стефан Аврамов е с над 20 годишен опит в природозащитата, разработване на законовите текстове и лобирането за тяхното приемане. Работи за опазването на множество изчезващи видове като лешояди, сухоземни костенурки, дива коза, глухар, трипръст и белогръб кълвачи и др. Провежда и активна борба с бракониерството и трафика на защитени видове.
повече»

Патрик Смитьойс

Патрик Смитьойс е холандец, който е женен за българка и избира да остане в България. Занимава с инвестиционно посредничество на чужди фирми, желаещи да реализират проекти в България. По призвание е автор на филми, борец срещу корупцията, административния произвол и „мафия“ – където и както ги вижда. Патрик иска да остане в България и се бори тя да бъде по-добро място за живеене. Именно поради тази причина Патрик непрекъснато се включва в битката за по-чиста природа, за честен бизнес и туризъм и винаги е на страната на онеправданите.
повече»

Люба Батенбергска

Люба Батембергска е един от най-активните представители на гражданската група „Да спасим Карадере“. Тя участва и координира всички инициативи на групата. Като част от групата на обединените граждански групи за защита на морето продължи усилията си за промени в Закона за устройство на черноморското крайбрежие и Закона за устройство на територията за запазване на морето от застрояване.
повече»

Тома Белев

Тома Белев е едно от най-популярните лица на природозащитното движение. Дългогодишен експерт по управление на защитените територии в България, бил е директор на природен парк "Витоша" и председател на УС на "Зелени Балкани". Като инициатор и председател на сдружение "Асоциация на парковете в България" работи за изграждане на капацитет и експертиза в институциите, отговорни за защитените територии в България. Човекът, който винаги има позиция и на когото може да се разчита за подкрепа и съвет, когато има природозащитен казус – независимо местен или национален.
повече»

Активистите, довели до успешната кампания в Трън

Едни от най-активните в битката за спасяване на природата на град Трън от намеренията за откриване на мина в района са Сдружение „България за Трънско“. Сдружението е създадено с избухването на съпротивата срещу скандалното инвестиционно намерение на фирма за добив и преработка на злато на „Евромакс сървисис“ (част от групата на „Асарел – Медет“), което застрашава природата на град Трън. С нестихващ ентусиазъм и отказ да се примирят с неизбежното, те започват една на пръв поглед невъзможно битка. Но успяват да я спечелят!
повече»

Петко Цветков

Петко Цветков е координатор "Зелен пояс и Натура 2000" в Българска фондация Биоразнообразие. Той е едно от постоянните лица по протестите против беззаконието към природата. Има дългогодишен опит като експерт в опазването на природата и е едно от лицата на коалиция „За да остане природа в България“. Като еколог той винаги е готов да изясни даден природозащитен проблем и да даде компетентно мнение пред медии, институции или пред широката публика. През 2016-2017-та е ръководител на екипа на БФБ, който работи за номинирането на биосферните резервати от нов тип в програмата „Човекът и биосферата“ към ЮНЕСКО.
повече»

Катрин Томова

Катрин Томова завършва Опазване на околната среда през 2013г., връща се в България и започва да работи по различни проекти в сферата на устойчивото развитие. Включва се като доброволец в създаването на Детска Природна Академия Узана и в последствие като интерпретатор води групи деца, на които разказва, че не е страшно да се ходи в гората, защото мечките всъщност обичат да ядат боровинки. От края на 2015 до ноември 2016 се посвещава на идеята за биосферните паркове и съвместяването им със съвременните изисквания на ЮНЕСКО.
повече»

Оля Генова - за запазване на традиционни сортове

Оля Генова е старши експерт „Връзки с обществеността и образователни програми“ към Дирекция на ПП „Врачански Балкан“ и координатор в Клуб приятели на ПП „Врачански Балкан“. Има опит в изработването и провеждането на природозащитни и екологични програми за неформално обучение за ученици и младежи, работа с доброволци и работа с местни общности. Освен като ПР на защитената територия Оля Генова се посвещава и на възстановяването на традиционни сортове ябълки - сортовете „Петровка”, „Айвания” и „Бухавица” и круши Караманец и Муркина.
повече»

Елена Тилова – за активната й роля в кампанията „Диви съседи“

Елена Тилова е един от най-активните членове на Зелени Балкани, която се занимава с дейностите на организацията в клона й в Стара Загора. Работи по проекти за консервация на биологичното разнообразие. Отговаря за работата с доброволци, организирането и осъществяването на публични и информационни кампании, уеб-страницата и информационната база данни на Сдружението. Една от най-активните й дейности през последните години е участието й в борбата за спасяването на защитени видове, пострадали при санирането на сгради.
повече»

Ирина Матеева

Ирина Матеева е орнитолог, отговорник по европейските политики на БДЗП. Тя ръководи работата на дружеството, свързана с определяне на защитените зони за птиците. Завършила е зоология и антропология в СУ „Св. Климент Охридски“. Участвала е в мащабни проекти на БАН, свързани с проучване на миграцията на птиците. Една от най-активните й борби е работата й по нарушенията в Калиакра. Със своята упоритост и прецизност Ирина събира всички необходими доказателства и подготвя документацията за нарушенията, които са извършени на национално ниво, която е предоставена на Европейската комисия, довела до наказателна процедура и до решението на Европейския съд.
повече»

Зорница Стратиева

Зорница Стратиева е един от най-ентусиазираните любители и защитници на природата. Макар и скромна и извън прожектора на общественото внимание, Зорница е неуморен участник в протести, работни групи, незаменима в изготвяне на експертни становища и подаването на сигнали, организиране и координиране на различни видове акции и доброволчески дейности.  Като кадър на „Асоциация на парковете в България”, Зори организира обучения за гражданска активност и обучения на служители на паркове по най-различни теми, свързани с опазване на природата и управлението на защитени територии.
повече»

Наско Грозданов

Атанас Грозданов е роден на 14.04.1980 г. в София. Завършва Националната природо-математическа гимназия „Акад. Л. Чакалов“. Работи като главен асистент в катедра Зоология и антропология на Биологическия факултет. Освен преподаването, има страст към фотографията, пътуванията, музиката и най – вече към популяризирането на каузите, в които вярва. Автор на над 40 популярни и над 30 научни статии, свързани с орнитологията, херпетологията, консервационната биология и др. Член на Управителния съвет на ФДФФ. Той е основоположник на клуб "С.К.О.Р.Е.Ц.", който е известен с многото си дейности, свързани с българската природозащита и наука.
повече»