Активист за природата

Инициативният комитет от село Бели бряг, община Раднево, област Стара Загора

Хората, които ще бъдат изселени от Мини Марица - изток за разширяване на въглищния комплекс създадоха инициатива, за да се борят за справедливо обезщетение. За да могат да започнат достоен живот на ново място, докато в момента живеят в близост до багера на мините, дишат въглищен въздух и живеят в село, оставено на разруха, превземано от въглищата.  Те от 3 години водят по-активна борба заедно с ЕС "За Земята" и CEE Bankwatch Network - пътуваха до Лондон, за да разкажат своята история на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие, които финансират ММИ; инициираха две акции пред Парламента и Министерски съвет, в една от които показаха символично кашоните, в които ще са принудени да живеят, срещаха се със заместник-министъра на Енергетиката и всичко до момента, без особен резултат. Те продължават своята борба, и затова нека да ги подкрепим.
Историята им може да видите тук: https://bankwatch.org/story/bg-beli-bryag?lang=bg : https://www.zazemiata.org/beli-bryag-pojar/

Бургас рециклира

Общност от активни млади хора, обединени от необходимостта от намаляване и отговорно управление на отпадъците. Мисията им е да насърчават за устойчив начин на живот, отговорно потребление и ефективно управление на отпадъците на местно ниво.
За целта “Бургас Рециклира” провежда доброволно ежегодни кампании, отворени срещи, образователни лекции, творчески работилници, почиствания на плажове, състезания за предаване на най-много електронни отпадъци и други събития. Предлагат и безплатни консултации и ръководства с добри практики за намаляване на отпадъците и рециклиране – във вашия дом, училище или офис.

През 2019 стартираха кампанията за 420 табелки, които да "съветват" с яки послания хората да си събират отпадъците и да пазят природата.

Сайт на организацията: https://www.burgasrecycle.com/

Любомила Кривошиева

Любомила Кривошиева е човек, изцяло посветил живота си на спасяването,  лечението и обгрижването на диви животни, който напълно заслужава тази награда. Тя е управител и създател на "Дивите Животни", организация, занимаваща се активно с лечение, рехабилитация и доотглеждане на диви животни. Единствената такава организация в България, която приема диви животни от всички видове. Организира спасителни акции, а след успешно лечение животните са върнати обратно в природата, където е тяхното място. През последните 6 години, усърдната работа на Любомила и екипа от доброволци на "Дивите Животни", превръща организацията в първи избор за множество хора, попаднали на пострадало диво животно - броят последователи на страницата им във Фейсбук надвишава 50 000. Б
роят на пациентите се увеличава значително, спектърът на работа се разширява, а същевременно с това организацията си сътрудничи успешно с всички български институции по сигнали за пострадали диви животни и за противодействие на престъпления срещу природата - РИОСВ, Агенция по горите, 112, Столична община, Служба Пожарна и аварийна безопасност и др. От 2018-та година Любомила и "Дивите Животни" си партнират с организацията КАЖИ в борбата с проблема с незаконните ферми за норки в България, криещи огромни рискове за здравето на хората около фермите и българската природа и биоразнообразие. Самата Любомила е веднъж избрана и два пъти номинирана за "Човек на годината", "Човек на деня" на Свободна Европа за 27 август 2020г. (https://www.svobodnaevropa.bg/a/30805556.html) Наскоро "Дивите Животни" започнаха кампанията си за изграждането на първия в България спасителен център за всички видове диви животни.

Фейсбук страница: https://www.facebook.com/watch/DiviteJivotni/
Сайт на „Дивите животни“: https://wildanimals.bg

Дишай Перник

Сдружение на граждани, които са припознали себе си в борбата за по-чист въздух в града. Всеки един от членовете се ангажира за подобряване и опазване на околната среда и по-специално чистотата на атмосферния въздух, формиране на граждански инициативи и контрол по отношение на публичните отговорни институции.
Основните цели на сдружение Дишай, Перник са:
1. Подобряване на средата на живот; 2. Информиране на обществеността за реалното състояние на околната среда и източниците на замърсяване; 3. Развитието, подпомагането и реализирането на граждански инициативи, насочени към подобряване качеството на атмосферния въздух и околната среда; 4. Насърчаване и подкрепа на обществения дебат за актуалното състояние и перспективите за подобряване качеството на атмосферния въздух и околната среда;
5. Насърчаване и подкрепа на гражданския контрол по отношение на публичните институции, отговорни за чистотата на атмосферния въздух и околната среда;
6. Популяризиране и утвърждаване на добрите европейски и световни практики за подобряване качеството на атмосферния въздух и околната среда.
7. Образование, насърчаване на ангажираността, формиране на екологична култура и ценности на обществото.
През февруари 2020 членове на сдружението се срещнаха с представители на ЕК. Събитието се осъществи съвместно и с представители на Greenpeace , WWF и За Земята. Срещата бе следствие от последователни стъпки за равностойно включване на гражданите в дискусиите в рамките на Платформата за въглищни региони в преход. Делегацията беше запозната с основните проблеми в града вследствие на въгледобивната дейност в продължение на над 100 год. Бяха засегнати теми като замърсяването на въздуха от страна на индустрията и при битовото горене. Незаконният добив на въглища и произтичащите от това социални проблеми. Друга тяхна активна кампания е и “Да засадим коледна гора в Перник”, в която заедно с община Перник и ландшафтния архитект на общината определят място, където “...вашите Коледни елхи могат да продължат да живеят”.

За повече информация: https://dishaypernik.org/

Петъци за бъдещето (Fridays for Future) в България

Те са част от международното движение Fridays for Future, което се роди по примера на Грета Тунберг за ежеседмична училищна стачка, която да обърне внимание, че климатичните промени следва да бъдат адресирани спешно и да бъдат признати за криза. Благодарение на инициаторите от Петъци за бъдеще, младите хора в България също имат възможност да изразят ясна позиция. След възникването на движението се състояха серия петъчни стачки, както и дискусии, които да обърнат внимание на климатичните промени и да компенсират липсата на такава дискусия в училищната среда. Петъците организираха и няколко големи протеста в София, по време на световните такива демонстрации, уебинари и обучения с различни експерти и младежи от други държави. Вярваме, че гласът на младите хора във всички краища на света трябва да бъде чут, и че включването ни в това движение допринася световните лидери да обърнат повече внимание на нуждата от спешни мерки и политики, които да помогнат, заедно с личните действия и екологично съзнание, за ограничаване на климатичните промени.