Най-успешна кампания, свързана с опазване на биоразнообразието и климата

ДИВ СПАСИТЕЛЕН ЦЕНТЪР (част I) - Дива болница

Кампанията за спасителен център за диви животни на неправителствената организация „Дивите животни“ показва острата нужда от намеса там, където държавата липсва. Целта им е амбициозна, но демонстрира огромна любов към природата, която хората от Дивите животни доказват с всеотдайност.

Повече за дарителската им кампания тук:
https://platformata.bg/bg/kauzi/838:i/details/campaign.html