Новини

Еко-лектория в Благоевград

07.11.2009 г.
Сред организаторите освен БФБ са и Регионален исторически музей – Благоевград, Българско дружество за защита на птиците, Фонд за дивата флора и фауна.