Документи

Експертни доклади

Ръководство за оценка на благоприятно природозащитно състояние за типове природни местообитания и видове по НАТУРА 2000 в България (резюме) 805 Kb (pdf) свали
Ръководство за оценка на благоприятно природозащитно състояние за типове природни местообитания и видове по НАТУРА 2000 в България (финален доклад) 6 Mb (pdf) свали