Година на ...

Всяка година Българска фондация Биоразнообразие посвещава новата година на определен защитен вид или територия. За да го популяризираме издаваме един малък симпатичен календар в 14 страници със снимки и информация за него, правим изложби, организираме събития за деца и възрастни. Започнахме през 2005 година като посветихме годината на водните кончета, през 2006 ви разказахме повече за гъбите. През 2007-ма обявихме Годината на дивите кози, 2008-ма - на красивите орхидеи, 2009 - на земноводните, а 2010 беше Година на биоразнообразието. 2011-та беше свързана с глухаря, 2012-та - с пеперудите, 2013-та - с лалетата. Десетата юбилейна 2014 година беше годината на Кълвачите. През 2015-та за първи път нарушихме традицията и вместо на защитен вид посветихме календара и годината на една много специална територия - Атанасовското езеро. Продължихме в същия дух и през 2016-та обявихме годината на Балкана и неговите хора. 2017-та година е определена за година на биосферните паркове.
Вижте календарите ни през годините ни и научете повече за видовете, които трябва да бъдат защитени.
 

2011 - Година на глухаря

Българска Фондация „Биоразнообразие” и сдружение „Биосфера” посвещават 2011 г. на глухаря – емблемата на българските високопланински гори. Неговото оцеляване зависи от нашата воля да променим представата си за значението на всеки биологичен вид, от най-незабележимия до емблематичните представители на флората и фауната.
повече»

2010 - Международна година на биоразнообразието

БФБ официално стана партньор, който подкрепя Международната година на биоразнообразието. По случай Международната година на биоразнообразието, БФБ издаде специален карендар, в който представя видовете биоразнообразие - генетично, видово и екосистемно.
повече»

2009 - Година на земноводните

Посвещаваме 2009 година на земноводните - преодолели превратностите на историята от времето на първите сухоземни гръбначни до днес земноводните са заплашени в наши дни от променящия се климат. Промяната в местообитанията – изсичане на гори, пресушаване на влажни зони, строителството, прокарването на пътища, използването на пестициди в селското стопанство, замърсяването на почвите и водите, директното унищожение са препятствия, които много видове не могат да преодолеят. 
 
повече»

2008 - Година на орхидеите

2008 година е годината на орхидеите. На всички езици, думата “орхидея” е символ на красиво, неповторимо, рядко и скъпо цвете. В 18-ти век за тях са плащани баснословни суми, изпращани са експедиции за търсенето им, първия цъфтеж в Европа на катлеи, лелии и др. е отразяван във вестниците. Днес те са много по-достъпни, можем да отглеждаме някои у дома или да закупим букет от отгледани в тропиците растения. Поради чувствителността си към промените в околната среда, красотата и биологичните си особености, салеповите са приоритетен обект на природозащита. Трябва да ги запазим, за да се възхищаваме по-дълго на изяществото им. 
повече»

2007 - Година на дивата коза

2007 година посвещаваме на дивата коза. Със своята невероятна пъргавост и катерачески умения тя е почти неуловима за своите естествени врагове хищниците. Поради това тя не се страхува от тях и дори често с любопитство ги наблюдава от близко разстояние, качена на някоя отвесна скала, сякаш им се присмива на неумението да я хванат. Срещу бракониерите обаче тази нейна тактика често се оказва пагубна. Бракониерството е основната причина, поради която дивите кози са изчезнали от повечето си местообитания. Ние трябва да положим специални усилия за опазването им, защото те символ на планината. Те са и важна хранителна база за други животни, вид, който управлява пасищата и индикатор за наличие или липса на бракониерство. Козите допускат хора наблизо и са прекрасен обект за екотуризъм. 
повече»

2006 - Година на гъбите

Представяме ви 12 вида от огромното гъбно богатство на България. Гъбите са едни от най-интересните живи организми на Земята. В миналото те традиционно са смятани за растения, но изследванията показват, че за тях са характерни много черти, присъщи на животните, както и редица особености, които не се наблюдават при нито едно от тези две царства. Поради това понастоящем те са причислени към самостоятелно царство - Гъби.
повече»

2005 - Година на водните кончета

Представяме ви едни от редките видове водни кончета, нуждаещи се от защита в България. Научното си наименование разреда получава поради формата и острите назъбени краища на челюстите, които водните кончета притежават. Челюстният им апарат, заедно с редица други приспособления (обща аеродинамична форма на тялото, големи и силно подвижни очи, крака с остри шипове, широки криле) са ги утвърдили като ненадминати хищници-ловци. Тази позиция те отстояват вече в продължение на около 350 милиона години.
Ловителният апарат на ларвите, въздушния сак при възрастните, начина на оплождане, съвършената форма на телата им и до този момент остават недостижими за всички останали живи организми.
повече»