Победители 2007

КОИ СА НОСИТЕЛИТЕ НА НАГРАДИТЕ ЗА 2007

Единодушно и категорично журито в състав Магдалена Малеева, Ивайло Вътев, Герасим Герасимов и Георги Лозанов реши, че Кампанията за 2007 г. е тази за Странджа, независимо, че най-голямата й активност бе в края на юни и началото на юли (т.е. след изтичане на срока за номинациите). Това безспорно е кампанията, която въвлече граждани от всички възрасти, НПО, институции и медии. Кампанията, която няма свои организатори и затова наградата ще бъде парти за всички онези, които имат принос в запазването на парк Странджа. Това според нас ще бъде най-добрият начин да благодарим на хората, които отделиха от времето и енергията си за каузата „Странджа”. В средата на октомври ще организираме купон на открито с музика и танци и с възможност да привлечем нови съмишленици за природата.

В категорията „Най-добър журналистически материал” наградата също  категорично бе присъдена на Албена Пино от в-к Дневник, която през последната година се наложи като един от най-компетентните журналисти по всички теми, свързани с Натура 2000, защитените територии и т.н. Тя обаче върна връченият й чек и отказа да приеме паричният му еквивалент. Средствата от нейната награда ще бъдат използвани за партито за Странджа. 
Важно е да се отличат и два вестника, които през цялата година демонстрират ангажираност и компетентност по темите, свързани с опазването на природата – ежедневникът Дневник и седмичникът Капитал. Те получават специална награда - фотоси от района на „Зеления пояс”.

В категорията „Най-добро управление на защитена територия” най–много номинации получиха Дирекциите на Природните паркове, което е доказателства, че именно те са институциите, които най-добре се справят с нелеката задача да опазват и да популяризират поверените им територии. Често  Дирекциите на парковете влизат в сериозни конфликти с инвеститори или общини, които обслужват интереси, различни от тези на природата и те, заедно с НПО се явяват „стожери” на природозащитата. Те са тези, които упорито работят за превръщането на парковете в привлекателни туристически дестинации и осигуряват възможност за поминък на местните хора. В тази категория наградата печели Дирекцията на ПП “Странджа”, защото освен споменато по-горе – се бориха докрай за запазване статута на парка и не се отказаха от опазването му.

Специална награда за управление на защитена територия получава г-н Васил Петров – бившият директор на Национален парк “Рила”, за това, че докрай отстоява интересите на държавата и обществото за опазване на най-големия национален парк като общоевропейско богатство. Неговата награда е участие в обменното пътуване до Природен парк „Лонско поле” в Хърватска. 

В категорията Дарител за биоразнообразието, награда не се присъжда. Номинирани бяха чуждестранни правителства, които традиционно подкрепят природозащитни проекти, но не и български дарители, които са отделили от средствата си, за да подпомогнат опазването на нашата природа. Изключение прави инициативата на магазин „Стената”, които заделят 5 % от стойността на определени стоки за опазване на природата, а през последната година за кампанията „За да остане природа в България”. 

Още по-скромен бе списъкът на номинираните общини – едва три. Много често най-големите природозащитни конфликти са именно с тях, защото някои от тях са защитници на големите инвеститори, които без колебание посягат на природата. Но ние вярваме, че има и такива, които наистина искат да опазват и да развиват природните дадености на тяхна територия. Такава е Община Струмяни, която изпълнява множеството проекти за популяризиране и опазване на биоразнообразието и особено за намаляване на конфликта между хората и хищниците.

Всеки от носителите на наградите получи символичния „Зелен пояс”, изработен от децата от читалище «Просвета» - Бургас и „чек” за 500 лв. Награждаването се финансира на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество, но два от чековете за «победителите» са осигурени от една екологична неправителствена организация – Фонд за дивата флора и фауна и списанието «Екология и бизнес».