Клонове

Клон Странджа - регионален офис в Бургас

Клон Странджа на Българска Фондация Биоразнообразие се намира в гр. Бургас.
Екипът ни в Бургас се занимава активно със защитата на природен парк Странджа, Атанасовско езеро. Подпомага местната общност да развива природосъобразен бизнес, организира обучения, обменни пътувания в други държави, семинари, теренни проучвания и др. Съвместно с дирекцията на парка организира всяка година Фестивал на Зелениката, регистрираха регионална марка "Странджа" за продукти и услуги, щадящи природата.
 
Изпълнява проектите "Солта на живота" и "Живот за Бургаските езера", "Сътрудничество за опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие в Странджа", "Модел за стимулиране на традиционното животновъдство като механизъм за опазване на биоразнообразието в ливадите и пасищата в ПП „Странджа" и др.
 
Участва и в съвместни инициативи с община Бургас за популяризиране на опазването на околната среда като "Зелен бъди в Бургас", организира изложби, детски карнавал на биоразнообразието и др.
 
В офиса на регионалния офис очакваме всички, които искат да споделят своите тревоги или предложения за Странджа, или да си закупят книги, информационни и рекламни материали.