Клонове

Клон Странджа - регионален офис в Бургас

Клон Странджа на Българска Фондация Биоразнообразие се намира в гр. Бургас.
Екипът ни в Бургас се занимава активно със защитата на природен парк Странджа, Атанасовско езеро. Подпомага местната общност да развива природосъобразен бизнес, организира обучения, обменни пътувания в други държави, семинари, теренни проучвания и др. Съвместно с дирекцията на парка организира всяка година Фестивал на Зелениката, регистрираха регионална марка "Странджа" за продукти и услуги, щадящи природата.
 
Изпълнява проектите "Солта на живота" и "Живот за Бургаските езера", "Сътрудничество за опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие в Странджа", "Модел за стимулиране на традиционното животновъдство като механизъм за опазване на биоразнообразието в ливадите и пасищата в ПП „Странджа" и др.
 
Участва и в съвместни инициативи с община Бургас за популяризиране на опазването на околната среда като "Зелен бъди в Бургас", организира изложби, детски карнавал на биоразнообразието и др.
 
В офиса на регионалния офис очакваме всички, които искат да споделят своите тревоги или предложения за Странджа, или да си закупят книги, информационни и рекламни материали.

 

Клон Беласица - регионален офис в Благоевград

Клон Беласица се намира в регионалния ни офис в Благоевград. Всички, които искат да научат или да споделят нещо за красивата Беласица, както и да си закупят от нашите карти, книги, календари и др. информационни материали, могат да заповядат при нас. Екипът ни в Благоевград подпомага активно дейността на природен парк Беласица от обявяването му до днес. Организира изложби, обучения, семинари. Изпълнява проектите: „Беласица отвъд граници”, „Трансгранични екологични информационни „клетки” в общините Доксато и Баните”, "Опазване на глобално значимо биоразнообразие на планината Беласица чрез въвличане на местните общности в развитие на екотуризма" и др. 
В партньорство с Регионален исторически музей в гр. Благоевград откриха първата по рода си в България стая за увеличена реалност, в която посетителите на музея ще могат да се запознаят с чудесата на природата, описани в интерактивните сценарии: „Дивата коза – умелият алпинист”, „Мечката – очарователният гигант”, „Предизвикателствата в света на растенията”, „Протестът на кошовете за разделно събиране“ и „Дружината на водните капчици“.

Регионалният ни офис в Благоевград подкрепя и различни инициативи на община Благоевград и неправителствени организации.