Новини

Лекция за горите в БФ

14.03.2010 г.
Лекцията е част от образователния курс за студенти: :Опазване на биоразнообразието", който вече 5 години се организира от БФБ, а от тази година в партньорство с БДЗП.