Центрове

Малко история за "Калиакра"

През 2000 г. в рамките на Българо-Швейцарската програма за опазване на биоразнообразието (БШПОБ) бе създаден първият природозащитен и информационен център (ПИЦ) за Северното Черноморско крайбрежие - “Калиакра”. Сградата на центъра е с площ 83 кв.м и разполага с 5 помещения: голяма експозиционна зала, прожекционна зала. Дворът на центъра бе оформен като малка ботаническа градина, засадена с характерни за района степни растения. 

Поради непосредствената си близост до природен резерват “Калиакра”, който съхранява последните степи по Северното Черноморие и редки представители на българската флора и фауна, досегашното функциониране на център “Калиакра” бе изцяло фокусирано върху популяризиране на природното наследство на района и неговото опазване. Центърът организираше предимно теренни консервационни дейности и екологично образование. 

Днес анализирайки промяната на контекста и факта, че природозащитата е много повече свързана с изграждането на партньорства, отколкото със забрани, Българска фондация Биоразнообразие насочва развитието на център “Калиакра” в полза на местните хора и устойчивото развитие на Приморска Добруджа. 

Село Българево, едно от най-красивите добруджански села на Северното българско Черноморие, се намира точно по средата на отсечката – гр. Каварна – нос Калиакра и отстои на 6 км от двете места. Има около 1500 жители и е най-голямото село в община Каварна. Населението тук е предимно гагаузко. Сред най-поддържаните исторически хипотези за произхода на този етнос е, че гагаузите са преките наследници на старите Аспарухови българи. Те са християни, които до скоро са ползвали тюркски език – езикът на племената, заселили се тук преди векове. Възрастните хора все още говорят този език, но за съжаление за него вече няма приемственост. 

Основен поминък на жителите на Българево са земеделието, рибарството, туризмът и селското стопанство. Особено популярни са българевските дини и пъпеши, производството на които е стара традиция. Селото разполага с целодневна детска градина, основно училище, две църкви, библиотека и читалище с богата етнографска сбирка. Все по-добри стават и условията за развитие на селския туризъм, за което разбира се спомага близостта на известните забележителности като природният и археологичен резерват “Калиакра”, където следите от едно бурно историческо минало се съчетават с уникална природа и непристъпен каменен бряг. На север от носа се намира местността Болата. Влажната зона, убежище на редки животински и растителни видове, естествено се свързва с красив морски залив с плаж, заобиколен от живописни червени скали. Болата е също много привлекателно орнитологично място. 

Североизточно от Българево се намират: ваканционното селище “Русалка”, разположено на залива Тауклиман и местността Яйлата, която е археологичен резерват и изключителен природен феномен. Друга атракция за туристите е мидената ферма “Дълбока”, известна с двата ресторанта на самия бряг на морето, които предлагат разнообразни рибни и мидени специалитети. Интересни добруджански и морски ястия предлагат и няколкото малки семейни ресторанта в Българево.