Саблеклюн

Местообитания

Местообитания
Живее навсякъде, стига да има вода, спокойствие и много храна в плитчините и по бреговете на плитки заливи, крайбрежни езера, солници, разливи, устия на реки. За съжаление в България тези места стават все по-малко и Атанасовско езеро е едно от последните му убежища. Солените води на езерото и спокойствието на защитените му територии дават идеалните условия за живот. А близостта на Бургас позволява лесно да се види в естествена среда, което е възможно в  малко градове по света.

Повечето видове от семейството му са тясно свързани с водата, където правят гнездата си, търсят храната си, почиват си или събират сили по време на миграция. Изработили са различни механизми за преодоляване на неблагоприятните условия и живот в сурови и разнообразни местообитания. Например могат да поддържат равновесие в съдържанието на соли в тялото си, независимо от често екстремната соленост на водите, в които живеят. Натрупаната в тялото чрез храната и водата сол, се отделя под формата на кристали през отвори на човката.

Гнездото не е от най-сложните за построяване домове в птичия свят. Разположено е направо върху земята в малка ямка, постлана с мидени черупки, камъчета, пръст, треви, водорасли, пера. Това  го прави незабележимо и бързо за построяване, защото понякога проливните дъждове и високите води в басейните заливат гнездата ни и трябва да ги строим наново. Охранява гнездото си храбро и го защитава от натрапници. В Атанасовско езеро предпочита да строи по валовете и дигите, които разделят езерото на отделни басейни и на изкуствените острови и платформи, които хората строят.