Дива коза

Местообитания

Местообитания
Дивите кози водят заседнал начин на живот и предпочитат добре познати пътеки и райони. Те напускат районите си, само когато непрекъснато са подложени на някаква опасност или когато храната им намалява по една или друга причина. По-голяма част от местообитанията на дивата коза у нас попадат в Националните паркове “Рила”, “Пирин” и “Централен Балкан”, както и в мрежата Натура 2000 в Западните Родопи. Преди няколко години дивата коза бе успешно възстановена и в Природен парк "Витоша", който вече е обитаван от повече от 30 животни. Освен храната, основен фактор при избора на местообитание е и времето. През студените месеци предпочитат топли и слънчеви места, а през горещите – ветровити и сенчести. През зимата, в стремежа си да избегнат загуба на енергия от силно изстудяване от вятъра, те са готови да изберат тихи места, дори когато са по-бедни на храна.