Благороден елен

Местообитания

Местообитания
В България благородният елен е съсредоточен основно в десетина ловни стопанства. Видът е изтребен от бракониери в Национален парк "Пирин", на ръба на изчезването в Национален парк "Рила" и рядък в Национален парк "Централен Балкан", въпреки пълната забрана на лова в националните паркове.
Обитава не много гъсти широколистни и смесени гори в равнинни, полупланински и планински местности.