Награда за международен експерт с принос за българската природа