Награда за отговорни бизнеси (по отношение на природата и климата)

Wooden spoon

Wooden Spoon е българска марка за био козметика, вдъхновена от идеята да предложи възможно най-чистата и истинска природна козметична грижа за бебета, деца и възрастни. Wooden Spoon съчетава сурови и необработени био сертифицирани масла с безценни билкови екстракти, които не само променят цялостното усещане на тялото и лицето, но и ефективно помагат за поддържането на здрава, млада и неустоимо нежна кожа. Всичките им продукти са произведени по щадяща технология за максимално запазване на естествените качества на суровините.
За повече информация: https://woodenspoon.eu/

Telus International България

Телъс е една от компаниите, която още с навлизането си на българския пазар заяви, че ще поддържа принципите на отговорно поведение и продължава да изпълнява това обещание и до днес. Една от кампаниите им е „Ден на подкрепа в България“, в която всяка година служителите им подкрепят като доброволци различни обществено значими каузи. През 2019 година това беше обновяването на столичния зоопарк и и създаване на по-благоприятни условия за живот на неговите обитатели, включващи множество застрашени от изчезване видове. Облагородяване на десетки зони за отдих на посетителите на зоопарка, с цел подобряване тяхното изживяване.
TELUS Ден на подкрепа, включително и хилядите часове доброволен труд, е в пълен унисон с политиката за корпоративна социална отговорност, чиято водеща философия е „да даваме, там където живеем“.

Партньори: Столичен зоопарк, Столична община, I&B Real Estate, собственик на TELUS Tower

Участие на служителите: Над 900 служители на TELUS International Europe заедно със своите семейства и приятели се включиха в изграждането на нови хранилки за животните, почистване на местообитанието им, както и мащабно обновяване на зоните за отдих.
построяването на 20 нови хранилки за тревопасни видове; построяването на 90 м. нови дървени скамейки; 90 м. реновирани бетонни основи за скамейки; реновиране на над 250 м. дървени повърхности и огради; боядисани над 250 м. метални огради; обновяване на лятната сцена и 3 зони за отдих с беседки; почистване на няколко зони - “Понита” и “Слонове” с ключова видимост към едни от най-посещаваните животни. Трайно бе подобрен животът на над 50 животни в над 20 хабитата.

Вложени средства – финансови и нефинансови:
В обновяването на Зоопарк София TELUS International влага над 90 000 лева, като над 62 000 от тях са преки разходи за материали, а останалите - за спомагателни дейности по организацията. От своя страна, служителите на компанията със своите семейства и приятели дариха над 3 600 часа доброволен труд.

Снимки от акцията

MOKA Coffee&Cakes

MOKA Coffee&Cakes. Това е едно малко кафе на колела, намиращо се в Сандански. Персоналът работи изцяло без отпадък. Интериорът е тяхно творение и почти всичко е или от рециклирани материали, или е реставрирано, или е нещо разглобено, което после са сглобили и се е превърнало в нещо ново. Пластмаса и "биоразградими" чашки не се използват, хората могат да си вземат за из път в собствени чашки, в Cupffee или в бурканчета, които взимат за амбалаж. Вместо сламки те използват заместители - стъклени, метални, сламени, от паста. Водата, която предлагат, не се продава, пълнят я всяка сутрин от планински извор и се сервира в стъклено бурканче. Имат си и компост. MOKA Coffee&Cakes са поредното доказателство, че макар и в малък град като Сандански, хората полагат усилия за това да имат отговорен бизнес.

За повече информация: https://www.facebook.com/Mokacoffeeandcakes

Hewlett Packard Enterprise Bulgaria

Българският офис на компанията с гордост се определя като офис единствено със съдове за многократна употреба - кухните и кътовете за почивка са заредени с керамична и стъклена посуда. Кампанията започва още през април и продължава и до днес. По този начин офисът спестява годишно на природата около 102 000 пластмасови чаши.
За да бъдат подготвени служителите за промяната, екип от доброволци проведе информационна кампания, включваща таргетирани комуникации, както и редица презентации и информационни срещи (с представители на "За Земята", "Екопак" и др.).
Същият екип редовно организира акции за почистване, plogging събития, творчески работилници за изработване различни артикули от стари или непотребни материали, 0-waste базари. В офиса са провеждани и работилници за създаване на домашен компостер, както и такива, които директно подпомагат опазването на застрашени от изчезване животински видове. Като пример от последната година може да бъде дадена серията от работилнички за създаване на първите по рода си в България къщички за прилепи в партньорство с Bat World Bulgaria.

Една от най-значителните доброволчески акция за периода май 2019 – май 2020 е осъществената в партньорство с WWF през юни миналата година инициатива за опазване на крайречните гори на река Марица. Група доброволци посветиха съботния си ден на премахването на чужди и инвазивни видове, които възпрепятстват растежа на фиданки от местни видове, засадени през 2016 и 2017 г.

Дългосрочен партньор на компанията е и сдружение "Нулев отпадък – България". През последните две години са реализирани серия събития, по време на които се дискутират добри практики за намаляване употребата на пластмаса в личното и работното ежедневие и нагледно се показват варианти за създаване на продукти в съответствие с философията за нулев отпадък.

Активно се работи и с кафетериите около сградите на HPE в България за утвърждаване политика за намаляване на пластмасата за еднократна употреба (пр. „Onda“, „Lime“, и „Ciccione“, вследствие на установеното партньорство, въведоха система за финансово поощрение на хората, пиещи напитки в собствена чаша).

Активно се работи и с други компании за обмен на добри практики (следвайки примера на HPE, българските офиси на DXC и Cargil вече не зареждат чаши за еднократна употреба).
От около две години се реализира и т.нар. Smart Catering Project, един от основните принципи на които е този за отказ от употреба на еднократна пластмаса при поръчки на корпоративен кетъринг.
  1. Финансови измерения
HPE, чрез своята глобална платформа за корпоративна социална отговорност - HPE Gives, предоставя на всички свои служители възможност да участват активно в разрешаването на социални и екологични проблеми на местно и международно ниво.
Чрез нея всеки служител на компанията получава кредит от 5 000 USD. Тази сума може да бъде използвана изключително и само за подпомагане на различни каузи и се превръща в активен ресурс в следствие на положен доброволчески труд. Всеки изработен доброволчески час се равнява на 5-10 USD (в зависимост от типа доброволческа дейност), а всеки служител има право да полага доброволен труд и в рамките на работното си време (до 60 часа в годината).
Всички неправителствени организации и образователни институции имат възможност да бъдат регистрирани в HPE Gives. Чрез платформата те получават дарения от служителите на HPE в следствие на положен доброволен труд или дарени лични средства (всяко дарение на лични средства се дублира от страна на HPE фондацията). До момента HPE България има изградени партньорски отношения с над 60 локални организации, като редица от тях работят по проблеми, свързани с опазването на природата.
От 2018 година до момента в полза на подобен тип организации през платформата са преведени повече от 20 000 USD, като за периода май 2019 – май 2020 даренията възлизат на около 15 000 USD.
По линия на екологичната тематика, в новата виртуална реалност, бяха проведени следните online събития:
  • Прожекция на документалния филм “МОРЕ НА ВЯТЪРА”, последван от дискусия с неговите създатели “WIND2WIN” по темата за опазването на Черно море;
  • Отбелязване на Деня на Земята (22/04) чрез призив за включване в инициативата „Въвеждай данни за оценка на натиска върху защитени зони от Натура 2000“ на коалиция „За да остане природа в  България“;
  • Отбелязване на Деня на околната среда (05/06) чрез комуникация, фокусирана върху възможностите за намаляване на употребата на природни ресурси при режим на работа от вкъщи;
  • Организиране на събитие с гост-лектори от „Pollenity“: разговор за опасностите, пред които са поставени пчелите в днешния свят, и за предизвикателствата пред пчеларите;
  • Прожекция на документалния филм „Our Planet: Our Business”, последвана от дискусия по темата с пластмасовото замърсяване, водена от представител на сдружение „За Земята“;
  • Организиране на благотворителен арт базар в полза на възстановяването на щетите от пожара, разразил се в началото на 2020 в Драгоманското блато;
  • Провеждане на работилница, посветена на солта на Атанасовско езеро (с разглеждане на темите за нейната ценност и опазването й), проведена с представители на фондация „Биоразнообразие“ под шапката на инициативата на Българския център за нестопанско право „ДарПазар“;
Отбелязване на Световния ден за почистване (19/09) чрез призив за организиране на индивидуални акции за почистване около блоковете и др.

Гайо шоколад

Гайо шоколад е семейна занаятчийска работилница в Пловдив, която стартира през 2011 г. Шоколадът за тях не е само бизнес, но и мисия. Ръчно направените шоколадови блокчета от марката "Гайо" са изчистени откъм заместители и подобрители и са не само вкусни, но и здравословни. През 2017 година Гайо създадоха първия български шоколад с морска сол, натуралната нерафинирана сол е добита от поддържан резерват Атанасовско езеро. 7% от печалбата на този шоколад, Гайо дарява на Българска фондация Биоразнообразие за опазване на езерото. Благодарение на техните дарения през 2019 година беше поддържана Пътеката на саблеклюна в Бургас, която се намира на брега на Атанасовско езеро и служи като открит образователен център за бургаските училища и детски градини. 
Сайт на фирмата: http://gaillotchocolate.com/ и фейсбук пост

Зелена Странджа и тяхната инициатива Тур Странджа

Сдружение с нестопанска цел „Зелена Странджа“ има за цел подобряване на състоянието на българската природа и заобикалящата ни околна среда, повишаване на екологичната култура и физическата активност. Номинирани са за активната си гражданска позиция за екологичните проблеми в района на Бургас и по-специално Странджа и заради създаването и развитието на Тур Странджа, който „отвори“ планината за самостоятелни посетители без специализиран водач.
"Тур Странджа" е многодневен маршрут през цялата територия на българската част от Странджа планина, предназначен за самостоятелни или групово организирани туристи. Началото му е от кея на река Тунджа в градския парк на град Елхово и завършва на края на Мостика в пристанището на град Ахтопол. „Тур Странджа“ е дълъг 180 км и може да бъде изминат пеша за 9-10 дни или с колело за 3-4 дни.
Трасето следва съществуващи междуселски и горски пътища, като свързва 17 населени места, уникални забележителности и съхранена природа по най-логичния и лесен за преодоляване начин. Туристите сами избират как, кога, за колко време и с кой да преминат „Тур Странджа“ според личното си свободно време, интереси и физически възможности.
Цялата необходима информация за забележителностите, възможните места за настаняване, хранене и туристически атракции по трасето на „Тур Странджа“ и в близост до него, а също и GPS трак, е публикувана и ще се допълва на сайта www.tourstrandja.bg