Награда за подкрепящи биоразнообразието бизнеси

Мобилтел ЕАД

За 4-та година програма „Мтел еко грант” е с цел подкрепа за опазване на българската природа. През 2014 г. след открит конкурс за неправителствени организации бяха избрани 5 проекта за поддържане и възстановяване на местообитания и популации на видове и насърчаване и популяризиране на биологичното земеделие
повече»

Еко ферма Елата

Ферма "Елата" е зона за повишаване на екологичната култура, формиране на ценности за природосъоразен начин на живот и запазване на уникалните за България бит, култура и традиция в областта на натуралното селско стопанство и животновъдството. 
повече»

Фотосинтезис и Петрос Алексиадис

Фотосинтезис са организатори на фотоконкурса “Снимай, не убивай” http://snu.photosynthesis.bg/ Редовно подкрепят природозащитни каузи чрез специални отстъпки в цени за оборудване и изложби. 
повече»

„КИРИЛОВИ” ООД, земеделска кооперация от с. Крапец, община Шабла

През последните 4 години те са активен и съ-финансиращ партньор на най-значимия проект за проучване и опазване на световно застрашената червеногуша гъска в зимния й ареал -езерата Шабла и Дуранкулак.
повече»

Дивата Ферма, разположена в с. Горно Поле, Източните Родопи

Вече 20 години подпомага опазването на биоразнообразието в Натура 2000 зона Маджарово. Поддържа над 3000 декара пасища и ливади в района чрез своите 700 крави от автохтонните породи късорого и сиво български говедо. 
повече»

My forest

My forest e перилен препарат, създаден с грижа за прането, човека и природата. 90% от съставките в My Forest са с натурален произход, а синтетичните повърхностно активни вещества са заменени с чист натурален сапун, който не оказва вредно влияние върху околната среда, защото е нетоксичен и напълно биоразградим. 
повече»