Награда за подкрепящи биоразнообразието бизнеси

Мобилтел ЕАД - Награда на журито

За 4-та година програма „Мтел еко грант” е с цел подкрепа за опазване на българската природа. През 2014 г. след открит конкурс за неправителствени организации бяха избрани 5 проекта за поддържане и възстановяване на местообитания и популации на видове и насърчаване и популяризиране на биологичното земеделие. 
повече»

Дивата Ферма, разположена в с. Горно Поле, Източните Родопи - Награда на публиката

Вече 20 години подпомага опазването на биоразнообразието в Натура 2000 зона Маджарово. Поддържа над 3000 декара пасища и ливади в района чрез своите 700 крави от автохтонните породи късорого и сиво български говедо. 
повече»