Награда за подкрепящи биоразнообразието бизнеси

Травентурия – за екскурзия с кауза - награда на журито

Миналогодишният любимец на публиката в категорията Травентурия тази година спечели признанието и на журито. Туроператорът ги впечатли със стремежа си към популяризирането на отговорен туризъм, с грижа за природата. И през настоящата година Травентурия продължиха да организират своите екскурзии с кауза, които освен че показват прекрасни места за туризъм, подпомагат и дейностите на клуб С.К.О.Р.Е.Ц, СДП Балкани, Българска фондация Биоразнообразие, Фонд за дивата флора и фауна, Зелени Балкани и др.
повече»

ДГС – Кости за производството на мед и други пчелни продукти - награда на публиката

С 91 гласа любителите на природата отличиха ДГС - Кости като добър пример за насърчаване алтернативното ползване на горите, а именно не само за производство на дървесина, а и на недървесни продукти.
повече»