Награда за цялостен принос

Росен Цонев

Наградата за цялостен принос тази година получи Росен Цонев - професионален еколог, доцент по Екология опазване на екосистемите в Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Отдаден на опазването на околната среда и Натура 2000, неговият потенциал е оценен на международно ниво. Със своите знания и опит той заедно с още 300 учени и експерти от България и Европа допринася за изследването на всички местообитания в Европа.
повече»