Най-успешна кампания (акция, дейност), свързана с опазване на биоразнообразието

Кампания Нулеви Отпадъци, За земята

“Нулеви отпадъци” е стратегия, комбинираща общностни практики като повторно използване, поправяне, рециклиране, обезвреждане и компостиране, с индустриални практики като елиминиране на токсини и промяна в дизайна на опаковките. 
повече»

Кампания за спасяване на Яйлата

За периода 2013-та – 2014-та са подадени сигнали до ВАС, МОСВ, до РИОСВ Варна, МРРБ, МС, главния прокурор, омбудсмана, прокурора на Добрич, Националния институт за недвижимо и културно наследство, РНСК Бургас и министъра на земеделието. Делата се водят както от граждани, така и от природозащитни организации. В крайна сметка се стига до решение на Административен съд в гр. Добрич, който постановява, че строежът на братя Павлови е незаконен. 
повече»

Кампания по проект “Пилотна мрежа от малки защитени територии за видове от българската флора по модела “растителни микрорезервати”

Цел на проекта е да бъдат опазени уникални видове от българската флора и такива с единични или малко на брой находища, чиито популации се намират извън съществуващите защитени територии и са изложени на голям риск от унищожаване.
повече»

Кампания „Международна нощ на прилепите” 2013

Кампанията „Международната нощ на прилепите 2013“ протече със серия от 
събития в периода 28 ми септември – 1 ноември. Кампанията се координира от СНЦ "Зелени Балкани - Стара Загора" с активното участие на над 25 НПО, музеи, паркови дирекции, общини, пещерни клубове и други партньори. 
повече»

Кампания за спасяването на ПП Странджа

За по-малко от месец, благодарение на бурната обществена реакция и хилядите неуморно протестиращи, министрите са принудени да спрат отново действието на плана и непосредствената опасност за Странджа е преодоляна.
повече»