Най-успешна кампания (акция, дейност), свързана с опазване на биоразнообразието

Кампанията за преработване на проектите за ПУ на Пирин, Рила и Витоша, организирана от проект Прозрачни планини, проект Зелени Закони и Коалиция "За да остане природа в България" - Награда на журито

Кампанията получи наградата на журито за усилията на всички доброволци и експерти, които проведоха мащабна разяснителна кампания, разкриваща недостатъците на новите планове за управление на Пирин, Рила и Витоша и призоваваща за тяхното незабавно преработване.
повече»

Кампанията „Картофи – от Кръстава за Кръстава”, организирана от Сдружение "Байкария" - Специална награда на журито

Специалната награда получи Кампанията "Картофи - от Кръстава за Кръстава", организирана от Сдружение "Байкария" за оригиналния подход, с който сдружението показва на местните жители от с. Кръстава ползата да запазят земята си чиста и да отглеждат чиста храна като не допускат волфрамова мина в района си.
повече»

Проект „Живот за Кресненския пролом“ - Награда на публиката

Наградата на публиката със 182 гласа спечели безапелационно проект „Живот за Кресненския пролом“ за волиерата за белоглави лешояди и още много дейности, извършени в продължение на 6 години неуморна грижа за защитени видове в района.
повече»