Най-успешна кампания (акция, дейност), свързана с опазване на биоразнообразието

Ежегодни високопланински почиствания, организирани от ЕС "За Земята" - награда на журито

Кампанията получи наградата на журито не само заради огромния си успех, който се измерва в почистването на 89.1 тона отпадъци през 18-те години, в които се провежда, но и заради факта, че променя нагласите по отношение на отпадъците, дори в среди извън природозащитата. През 2015 почистването беше осъществено в района на Национален парк Рила. В него участваха над 70 доброволци, които събраха 8 тона отпадъци, голяма част от които метали.
повече»

Кампанията за запазване на парк „Бедечка“, организирана от гражданска група "Запазете Бедечка - награда на публиката

С 432 гласа публиката избра една кампания, която отдавна излезе извън регионалните си рамки и се превърна в символ на борбата за запазването на зелените площи в градовете в цяла България. Освен, че засега успешно спасява парк „Бедечка“ през настоящата година гражданската група „Запазете Бедечка“ се обедини с други граждански организации за защита на зелените площи от Варна, Пловдив, Русе, както и с експерти на Коалиция „За да остане природа в България“ и започна работа по промени в Закона за устройство на територията, които да защитят градските зелени площи.
повече»