Най-успешна кампания (акция, дейност), свързана с опазване на биоразнообразието

Гласувайте за любимата си кампания!

Гласувайте за любимата си кампания в анкетата във Фейсбук събитието на Годишните награди за биоразнообразие 2017

Ние броим врабчетата, организирана от БДЗП

Врабчетата намаляват и това е факт. За последните 10 години са с 30% по-малко. Ще продължи ли тази тенденция и има ли вероятност любимите ни градски птици да изчезнат напълно  от живота ни? Кампанията „Ние броим врабчетата“ се стреми да отговори на този въпрос като установи численостите, в които се срещат тези градски птици, местата за живот, които предпочитат и кой вид врабчета преобладава у нас. През изминалата година в рамките на еднодневното преброяване на трите вида врабчета у нас (домашно, полско и испанско), което се проведе на 8 април 2017 бяха преброени 6706 врабчета само за два часа. Участие в кампанията взеха 1159 граждани от цялата страна, броили в 633 места в 130 населени места.
повече»

Кампания срещу мина за златодобив в Трън

С многобройни граждански акции, между които: разяснителна кампания за последиците за района от реализирането на инвестиционното намерение, изкачване на връх Стража в защита на Трънската природа, почистване на река Ерма,  издаване на безплатен вестник „Референдум“ и разпространение на информационни материали сред местното население, кампанията достига до успешен резултат. Въпреки изключително объркания въпрос и многото опити за атака и злепоставяне на организаторите на кампанията за спасяването на природата на град Трън, 93 % от местното население гласува с ДА на въпроса: Против ли сте община Трън чрез общинския съвет да одобрява устройствени планове, определящи територии за добив и обработка на метални полезни изкопаеми?
повече»

Организираните и успешно проведени от Сдружение "Балканка" акции

Организираните и успешно проведени от Сдружение "Балканка" 5 акции в периода 20-ти май - 24 юни 2017 г. са свързани с даване на личен пример, чрез въвличане на местните общности в опазването на българските реки. Всичките акции са белязани с две основни дейности - почистване на речните участъци и последващо зарибяване с балканска пъстърва, като един посланик на намеренията "Да опазим живота в реките".
повече»

Кампания за спасяване на горите, организирана от WWF

През последните години горският екип на WWF България работи усърдно и с голяма решимост за разкриване на злоупотребите и нарушенията в системата на горите. В резултат на тяхната работа бяха спрени от сеч най-старите гори в България и горската система стана публична. Чрез свободния достъп до специално създадената ГИС платформа на WWF вече всеки един от нас може да упражнява контрол в горския сектор, като може да провери дали един камион с дърва превозва законно или провежданите стопанските дейности в дадена гора са позволени.
повече»

Кампания "Да спасим Кресненското дефиле"

Това е една от най-дългогодишните кампании сред природозащитната общност, стартирала 1997 година, която е емблематична и беше една от първите, обединяващи ги. Беше постигнат успех, когато през 2008-ма година се прие ОВОС за дълъг тунел, който заобикаляше дефилето или за така наречения източен обход на дефилето откъм Пирин - благодарение на много общи усилия, лобиране пред Европейската комисия, Европейския парламент, Бернската конвенция (приета препоръка през 2002), участие на местни хора и беше създаден уникален по рода си Комитет за Наблюдение с участието на НПО при изграждането на автомагистрала Струма. През периода 2016- 2017-та кампанията продължи с: писма и жалба до ЕК и срещи с тях; внесено становище от учени от БАН; участие в Бернската конвенция (септември – ноември 2016); кампании за местните хора, подписка; карта на маршрутите с разяснения и др.
повече»

Кампания за борба с поставянето на отрови за лешояди, организирана от ФДФФ, Зелени Балкани и ДЗХП

Само преди година през август 2016-та се поздравихме с огромен успех за природозащитната общност и в частност за Фонда за дива флора и фауна, Зелени Балкани и Дружество за защита на хищните птици. За пръв път от  60 години насам – белоглавия лешояд се завърна над Стара планина, Кресна и Пирин, в резултат на 15-годишни усилия на природозащитниците! За съжаление, радостта ни беше краткотрайна, тъй като през месеците март и април 2017-та бяха отровени около 30 птици! Въпреки трагедията бързите и компетентни действия на доброволци и членове на организациите успяха да минимизират последиците от случилото се и да разследват случая. След проследяване на един от последните сигнали за намерени мъртви птици, екипът стига до мястото на залагане на отровата. Незабавно е свикана комисия от длъжностни лица от МВР, РИОСВ, БАБХ и са взети надлежни проби. Благодарение на служители на БАБХ е направен прецедент - първи пробив в точното установяване на отрова, заложена в природата.
повече»

Акцията „Диша ми се“, организирана от Спаси София

“Спаси София“ е гражданска организация, създадена в началото на 2015 г. от петима млади ентусиасти, които се занимават с различни проблеми на гр. София. Темите, които привличат вниманието им варират от състоянието на метрото, градския транспорт, културното наследство и дупките по улиците до мръсния въздух, който задушава софиянци. През януари 2017-та те стартират своята кампания „Диша ми се“ – София осъмва с провокативни надписи, закачени на емблематични паметници, които алармират за проблема с мръсния въздух и призовават СО към незабавни действия. Оригиналният замисъл и закачливите послания предизвикват внимание на хиляди хора от цяла България, медии и спомагат темата отново да влезе в обществения дневен ред.
повече»

Кампания „Свободни от пластмаса“, организирана от Greenpeace, За Земята и Мейдей-Варна

Кампанията „Свободни от пластмаса“ е организирана от Greenpeace България в партньорство с Екологично сдружение "За Земята" и "Мейдей"-Варна и цели ограничаването на използването на пластмаса в България. Организаторите настояват: да се ограничи използването на найлонови торбички; да се забрани използването на микропластмасата в козметиката; да се вземат мерки за намаляване на пластмасовите опаковки за продажба на дребно.
повече»

Международна кампания „Спаси Пирин“, организирана от WWF

Кампанията "Спаси Пирин" е част от международната кампания на WWF за опазване на най-застрашените места от Световното природно наследство на ЮНЕСКО като Доняна в Испания, Селус в Танзания и кораловия риф на Белиз. Благодарение на кампанията "Спаси Пирин" над 100 000 души в рамките на 6 месеца изпратиха директно съобщение на българския премиер Бойко Борисов да спре унищожителния проектоплан за управление на Национален парк Пирин, който включва увеличение с 12,5 пъти на площите, на които е разрешено застрояване и на практика промишлени сечи върху 60% от територията му. Първите 100 000 подписа вече са връчени.
повече»

Кампания за белошипата ветрушка, организирана от Зелени Балкани

Благодарение на кампанията белошипата ветрушка се завърна в страната ни, като гнездящ вид, след десетилетия, в които се считаше, че видът не се размножава у нас! Кампанията стартира в рамките на проект, финансиран от програма Лайф + „По-голям шанс за белошипата ветрушка - LIFE11 NAT/BG/360“, както и с подкрепата на партньорите от DEMA и EuroNatur. Тя включва поддържането на Модул за адаптация и освобождаване на белошипи ветрушки в село Левка; отглеждането на птици в Испания и тяхното транспортиране до България; връщането им в природата; последващите грижи, мониторинг и опазване. В резултат на изпълнените дейности в района на Защитена Зона Сакар, част от НАТУРА 2000, е създадена нова колония от белошипи ветрушки.
повече»