Най-успешна кампания (акция, дейност), свързана с опазване на биоразнообразието

Кампания срещу мина за златодобив в Трън - награда на журито

Кампанията получи наградата на журито заради огромния успех, постигнат в резултат на усилията на всички участници в нея -  93 % от местното население гласува с ДА на въпроса: Против ли сте община Трън чрез общинския съвет да одобрява устройствени планове, определящи територии за добив и обработка на метални полезни изкопаеми? Кампанията се характеризира с множество участници, привлича публични личности в своя подкрепа, представя визия за алтернативно развитие на района чрез развитие на екотуризъм, а с разнообразните си прояви привлича вниманието и подкрепата на цяла България.
повече»

Организираните и успешно проведени от Сдружение "Балканка" акции - награда на публиката

Със 150 гласа публиката избра за своя любима кампания успешните акции на Сдружение "Балканка". Организираните и успешно проведени от Сдружение "Балканка" 5 акции в периода 20-ти май - 24 юни 2017 г. са свързани с даване на личен пример, чрез въвличане на местните общности в опазването на българските реки. Всичките акции са белязани с две основни дейности - почистване на речните участъци и последващо зарибяване с балканска пъстърва, като един посланик на намеренията "Да опазим живота в реките".
повече»