Най-успешна кампания, свързана с опазване на биоразнообразието и климата

Спечелените дела за Национален парк "Пирин" на WWF България и Aсоциация на парковете в България - награда на журито

Журито избра победителя в тази категория с пълно единодушие. Кампанията беше отличена заради последователността и отстояването на законността в Национален парк "Пирин" и затова, че отличава едно знаково съдебно дело, доведено до успешен край. На 29 април 2020 г. Върховен административен съд (ВАС) слага край на тригодишната съдебна сага и решава планът, който даваше възможност за строителство в 66% и сечи в 48% от парка да не влиза в сила. Това е една победа не само на аргументите на природозащитните организации, които упорито водеха делата, но и на хиляди българи, които излизаха месеци наред, за да защитят националния парк.
повече»

Климатека - награда на публиката

Климатека съществуват едва от няколко месеца, но вече успешно се превърнаха в един от най-достъпните и предпочитани източници на информация за климатичните промени. Със способността си да представят сложната тема на достъпен и разбираем за широката общественост език те спечелиха не само доверието на своите безбройни читатели, но и наградата на публиката, като събраха цели 727 гласа.
повече»