Най-успешна кампания

Инициатива за опазването на старите гори в България на WWF, AПБ, СДП БАЛКАНИ, ИАГ и МЗХГ

Спасяването на вековните гори е кауза на всички българи! През изминалите години десетки протести са били именно на тази тема. Защитата на вековните гори е дългогодишна кауза и на природозащитни НПО.
повече»

Байк и Рън за Чепън

Освен едно от най-значимите събития в спортния календар на България, Състезанието "Байк и Рън за Чепън" е и едно от най-големите доказателства, че опазването на природата и спорта не само не си пречат, но могат да вървят и ръка за ръка. 
повече»

Успешното загнездване на черния лешояд в България

Номинацията е за Зелени Балкани, Фонд за дивата флора и фауна, Дружество за защита на хищните птици за работата им по успешното загнездване на черния лешояд в България, което се случи за първи път от няколко десетилетия именно тази година. 
повече»

Опазване и лечение на сухоземни костенурки от Геа Челониа

Центърът за костенурки имплементира и успешната в световен мащаб програма за осиновяване на пациенти. За разлика от класическото осиновяване, при което грижата за животното се поема от неговия осиновител и то се премества в приемния си дом, костенурките остават в Центъра, а осиновителят поема единствено разходите за издръжка и лечение, като винаги може да посети своята избраница.
повече»

Националната гражданска инициатива за забрана на добива на ценни кожи в България

Националната гражданска инициатива (НГИ) за забрана на отглеждането, умъртвяването и търговията на животни с цел добив на ценни кожи се стреми чрез законодателни промени да сложи край на фермите за ценни кожи в страната.
повече»