Номинирани 2016

Най-успешна кампания (акция, дейност), свързана с опазване на биоразнообразието

постановката „История за чайка и банда котараци“

Няма универсална методика, по която да научим децата ни да обичат и да пазят природата и нейните обитатели – растения, птици и животни. Няма обаче дете, което да не си играе с кукли. Тази общовалидна детска страст куклената режисьорка Катя Петрова сполучливо е превърнала в грабваща детските душици послания, поставяйки на 4 януари 2016 година в Столичен куклен театър пиесата „История за чайка и банда котараци“. „Детският“ език на героите и детинските им лудории, внушаващи разбираеми послания за опознаване и уважаване на различното от теб живо същество, сполучливите куклени силуети, цветово и габаритно съзвучните с детските представи за мащаб декори и не на последно място блестящите актьорски превъплъщения на на Мая Бежанска, Мариета Петрова, Станимир Гъмов, Румен Угрински, Румен Гаванозов и Галина Савова правят от пиесата не просто поредния детски празник, но и първият успешно преподаден „урок по природа“. Уви, все още единственият в българския храм на Мелпомена.
повече»

Кампанията на Асоциация на парковете в България за повишаване капацитета за застъпничество и управление на природните ресурси

Асоциация на парковете в България е единствената природозащитна неправителствена организация в България, която през последните 5 години има различни дейности, всички, от които са насочени към повишаване капацитета – обучение за служителите, отговорни за управлението на защитените територии, Натура 2000 зоните в България и обучение на граждански групи и младежи за застъпничество за опазване на околната среда. На ежегодните си обучения Асоциацията кани признати лектори с дългогодишен опит в практиката по опазване и управление на защитените територии и Натура 2000 мрежата. Особен принос на АПБ през последната година е провеждането на 5 национални обучения - 1 за повишаване капацитета на служителите, отговорни за управлението на защитените територии, Натура 2000 зоните в България и 4 за граждански групи и младежи за застъпничество за опазване на околната среда. Благодарение на обученията са обучени 173 участника, сред тях активни граждани от цялата страна и експерти от 40 институции и организации.
повече»

Рилска мисия – преброяване на туристи на Седемте рилски езера

Прозрачни планини заедно със За Земята, Българска фондация Биоразнообразие, Граждани за Рила и със съдействието на Национален парк „Рила” организираха доброволческа акция „Рилска мисия”. Целите на акцията бяха следните:
  • Подкрепа за работата на рейнджърите от НП „Рила” в района на Рилските езера през най-активния сезон. Това е най-посещаваното място в НП, и макар броят на туристите да се увеличава, парковата охрана трудно успява да следи за различните нарушения.
  • Събиране на данни за човешкия поток и поведението на туристите, посещаващи Седемте рилски езера. Акцията имаше за цел да тества методика за мониторинг на туристопотока в Националния парк, която да отчита поведението на туристите
Акцията се проведе през уикендите в периода 8 август – 6 септември 2015 г., а в нея взеха участие 52 доброволци.
повече»

Кампания за запазване на старите гори от изсичане, организирана от АПБ, WWF, СДП Балкани, БДЗП, БФБ

През последните години WWF, СДП Балкани, БДЗП и БФБ провеждат редица задълбочени теренни проучвания, които подпомагат определянето на най-ценните стари гори в страната. Данните и резултатите бяха изпратени до Министерство на земеделието и храните в края на 2015 и началото на 2016 г., с цел да подпомогнат процеса, иницииран от министерството и с апел, тези стари гори да бъдат включени в списъка с гори във фаза на старост на МЗХ. Проведени са срещи с институции, протести, подписка. Огромният обществен интерес и ангажимента, който МЗХ поема в крайна сметка довеждат до официализиране през 2016 от МЗХ на горите във фаза на старост в  Натура 2000 в България - 106 000 ха гори са обявени в полза на дългосрочното им опазване без човешка намеса, като „микрорезервати“, опазващи вековни или редки типове гори. Това се случва със Заповед на Министър Танева № РД-49-421/02.11.2016
повече»

Природа в опасност, организирана от БДЗП и WWF за България

През пролетта на 2015 Европейската комисия стартира допитване за пригодността на екомрежата Натура 2000. Представители на над 100 природозащитни организации от стария континент се обединиха в защита на Директивите за птиците и за местообитанията - закони, които са основата на екозаконодателството в Европа. Притеснени от опасността ревизията на Натура да доведе до отслабването и обезличаването й, четирите най-големи организации WWF, BirdLife Inetrnational, Friends of the Earth и EEB поведоха кампанията Keep Nature Alive в защита на екомрежата. В резултат, беше мобилизирано най-мащабното гражданско участие в традиционното допитване на Еврокомисията до гражданите - за първи път стотици хиляди се включиха в допитването и от тях цели 520 000 души ясно завиха - Не пипайте Натура 2000! България също се присъедини към кампанията чрез организациите WWF България и БДЗП. Беше мобилизиран експертен и граждански потенциал, за да обедини близо 10 000 българи в защита на този наднационален, демократичен природозащитен инструмент
повече»

Кампания срещу изграждането на волфрамова мина в района на Велинград, организирана от ГИ „За запазване на Велинград като екологично чист регион без рудодобив“

Кампанията стартира в края на 2014, след провеждане на обществените обсъждания на дОВОС на ИП за добив на Волфрам над Велинград, когато се надига вълна от недоволство сред местната общност срещу изграждането на мина за добив на ценния метал волфрам. Кампанията обединява не само граждани и екоактивисти, но и представители на хотелиерите и ресторантьорите във Велинград, което е забележителен прецедент на сътрудничество между бизнеса и природозащитниците. Заедно те връчват на кмета подписка против отварянето на волфрамовата мина. Събраните подписи са 11200, като участие в подписката са взели само местни граждани. Още 7000 подписа са събрани и от граждани на цяла България. Провеждат се най-различни протестни акции, като например Акция “Картоф” – от Кръстава за Кръстава, получила широк отзвук и довела до организирането на открит публичен дебат по темата сред кандидатите за кметове и общински съветници за провелите се през октомври 2015 местни избори. Всичко това мотивира градоначалникът да откаже на инвеститора и да каже „НЕ на волфрама, ДА на Сютка“. 
повече»

Гражданска визия за бъдещето на българските гори 2016-2021

Гражданска визия за съдбата и опазването на горите в България има за цел да събере мнения и идеи на възможно най-голям брой граждани, като предизвика дискусии по темата за избистряне на предложенията.  На 22 март в София е проведена дискусия за гражданското участие в управлението и контрола на горите в България – „Граждани в гората“. Кулминацията на кампанията е организирането на форум на тема: „Гражданска визия за бъдещето на българските гори 2016-2021“, който се проведе през април 2016 с участието на стотици представители на НПО, институции, отговарящи за контрола в горите, представители на дървопреработвателната промишленост, туристическия бранш и др. В резултат на дискусията, предложенията са обработени и включени в краен документ, наречен Гражданска визия за бъдещето на българските гори 2016-2021“, която в момента се обсъжда с институции и предстои да се види как предложенията могат да бъдат въведени.
повече»

Гражданска кампания за спасяването чинарите в Силистра, организирана от неформална група "Силистра диша"

Кампанията се организира от неформална група "Силистра диша" - граждани на Силистра и други населени места в страната и чужбина, които се обявяват за запазването на 87 стари чинари на ул. Симеон Велики в града. Кампанията се характеризираше с: организиране на подписка, подкрепена от над 2000 българи от страната и чужбина; множество протести и акции в защита на чинарите и зеления изглед на улицата; търсене и привличане на неправителствени организации и институции като: представители на Лесотехническия университет, Българската академия на науките, Университета за архитектура, строителство и геодезия, независимия експерт Борислав Сандов, Камарата на архитектите в България, Коалиция „За да остане природа“ и др., които се обединиха в защита на дърветата и се присъединиха към справедливия граждански протест. В резултат, през септември месец 2016-та общината обяви, че ще преработи проекта и няма да засегне чинарите.
повече»

Конкурс „Дърво с корен“, организиран от Екообщност

Конкурсът "Дърво с корен" се организира от "ЕкоОбщност" от 2010 насам и разказва историите на любими български дървета извън границите на страната и ги прави известни в Европа. През 2015 година участваха над 70 номинации от цяла България, за които гласуваха 3 600 онлайн потребители. От номинираните дървета 39 са вековни, 30 са предложени от деца и младежи, разказани са историите на 20 дъба, шест черници и шест чинара. Победителят събра гласовете на 884 души. Неизменна част от условията за участие е номиниращите да разкажат своята лична история, свързана с избраното дърво, като по този начин кампанията вдъхновява съпричастност към съдбата на горите в България. Освен награда и престиж дървото получава и диагностичен преглед от специалисти, който установява от какви грижи има нужда то, за да бъде подобрено състоянието му.
повече»

"Директори на водопад" и опазване на Камешнишките водопади

През август 2015 активни граждани започнаха кампания за спасяването на Камешнишките водопади в Беласица, когато МОСВ съгласува проект за изграждане на миниВЕЦ над водопадите, което би довело до пресушаването им през голяма част от годината, унищожаване на местообитанията на редки и защитени растения и животни, изсичане на вековни дървета и нарушаване на екологично равновесие в района. Кампанията включваше подписка за опазването на Камешнишкия водопад на територията на Природен парк „Беласица” от инвестиционно намерение „Изграждане на МВЕЦ на р.Камешница”. С цел популяризиране на случая беше организиран и благотворителен сборен концерт в София на 21.10.2015 г.„Директор на водопад” с участието на Ревю, Миленита, Тъпани и гайди, Jarava и др.
повече»

Кампания срещу вредите, причинени от ВЕЦ, организирана от Балканка и WWF

Кампания срещу вредите, причинени от ВЕЦ, организирана от Балканка и WWF цели да даде информация на заинтересованите страни, които сами да предприемат действия за защита на природата. В резултат, през последната година рибари, каякари и други общности нееднократно се противопоставиха на планове за изграждане на увреждащи природата централи. Кампанията насочи вниманието на обществеността към плановете за строеж на МВЕЦ Румянцево 2; опасността от строеж на МВЕЦ на река Камешница, която ще доведе до евентуалното пресъхване на една от природните забележителности на планината Беласица – Камешнишките водопади, изграждането на мини водноелектрическа централа (ВЕЦ) "Енерджи - Говедарци" на територията на Рила буфер, който е на границата на територията на националния парк и застрашава биоразнообразието в реките. Беше създаден и сайт за наблюдение на малките ВЕЦ в България като съвместна инициатива между Сдружение "Риболовен клуб Балканка" и WWF - България. Подадени са и две жалби до Европейската комисия – на "Балканка" и на WWF.
повече»

Зелени Калкани, организирана от 140 идеи, СДП Балкани, БДЗП, Фондация „За Оборище“

Проект „Зелени калкани“ отправя достъпни екологични послания за опазване на биоразнообразието чрез графити изкуството в градска среда. Организаторите на проекта вярват, че трябва да се говори открито за въздействието на човешките дейности върху природата и проблемът да не се неглижира в обществото. За едно лято 4-ма графити-художници посетиха 5 региона на България, като преобразиха и изрисуваха 5 училищни калкана на екологична тематика. На 17 март 2016 се състоя и екофорум „Зелени калкани“, на който представители на неправителствени организации, артисти, еколози и журналисти обсъдиха възможностите за междусекторни сътрудничества между съвременното изкуство, екологията и образованието; ролята на градската среда в съвременната екосистема; и формирането на гражданско съзнание и екологична чувствителност като път към по-„здрав” свят и красива природа. Като част от кампанията беше създаден и филм, който проследява процеса по преобразяването на 5-те училищни стени с екологични графити.
повече»

Кампанията за запазване на парк „Бедечка“, организирана от гражданска група "Запазете Бедечка

След началото на демократичните промени вещи лица явно „доказват”, че парк "Бедечка" не съществува – обичайна практика, по която се застроиха изключително много зелени и междублокови пространства. Това поражда бурна обществена съпротива, довела до поредица протести на специалисти в Стара Загора – архитекти, озеленители, общественици. Кампанията тече от дълъг период, но става особено интензивна през месец март и април, когато се привличат за подкрепа редица природозащитни и граждански организации като Грийнпийс, Коалиция „За да остане природа“, граждански групи за защита на зелените площи от Варна, Пловдив, Русе, София и др. градове. Така борбата за спасяването на парк „Бедечка“ се превръща в символ на борбата за запазването на зелените площи в градовете в цяла България. По време на кампанията организаторите от „Запазете Бедечка“ освен протести, организират и почиствания територията на парка, граждански патрул, който разкрива опит за унищожаването на дърветата с нафта и разяснителни кампании за същността на проблема.
повече»

Програма за възстановяване на белоглавия лешояд в Стара планина и Кресненския Пролом/Пирин, организирана от ФДФФ, Зелени Балкани и ДЗХП

Кампанията е пример за проект с конкретни, видими и практически резултати за опазване на редки видове и за възстановяването на изчезнал вид животно в България. Програмата пожъна успехи, след близо 15-годишни усилия, които заслужават да бъдат отчетени през 2015-2016, като едни от най-успешните консервационни дейности в България. След пуснати повече от 250 белоглави лешояди, през размножителния период 2015-2016 във Врачанска планина, Котленска планина и Кресненския пролом са сформирани 26 двойки, от тях 16 загнездиха и снесоха яйца. 13 малки са излюпени по скалните масиви в трите територии, а 11 са успели да оцелеят и излетят. Тези резултати дават основание на специалистите да приемат, че видът е успешно възстановен.
повече»

"Скорец през прага" - микро-проект на клуб С.К.О.Р.Е.Ц

Микропроект "Скорец през прага" е посветен на подобряването на условията за биоразнообразието в зеления пояс на Факултета и популяризирането на начините за опазване на природата в градската среда. Благодарение на десетки часове доброволен труд на студентите- скорци, в двора на факултета бяха засадени множество нови дървета и храсти /от местни, плододаващи видове/, бяха поставени къщички за птици и хотели за насекоми, беше обособено "резерватно" пространство, където дивите растения не се косят, беше създаден микроводоем и още много други. Най-важно от всичко беше, че благодарение на таланта и усърдната работа на студентите, бяха изработени информационни табели с авторски текстове и рисунки, които информират стотиците посетители на факултета как могат да подпомогнат биоразнообразието около собствения си дом и защо това е важно.
повече»

Фестивал на кестена 2015, организиран от ДПП "Беласица"

Фестивалът на кестена представя красивата природа на планина Беласица традициите, кухнята и поминъка на жителите от подгорските села.  През 2015-та год. Фестивалът на кестена се проведе за четвърта поредна година и събра стотици жители на Подгорието и туристи, нетърпеливи да се насладят на вкусните беласишки кестени и оригинални местни гозби, както и на автентичен фолклор от района. Програмата традиционно съчетава фолклорни изпълнения с възможности и за излет сред природата като демонстрира успешното съчетание на природата със запазеното културно наследство и традиции.
повече»

Ежегодни високопланински почиствания, организирани от ЕС "За Земята"

Всяка година ЕС „За Земята“ организират различни високопланински почиствания. Това е една от екологичните дейности с най-дългосрочен и постоянен характер в България - провеждат се без прекъсване от 1999 г. до днес. През годините кампанията е допринесла за почистването на 89.1 тона отпадъци. През 2015 почистването беше осъществено в района на Национален парк Рила. След едноседмична усилена работа на височина над 2000 метра, разделени на две основни групи, доброволците почистиха районите на хижа Мусала, заслон Ледено езеро, връх Мусала, хижа Белмекен, Маричини езера, край хижите Заврачица и Марица и събраха 8 тона отпадъци, голяма част от които метали.
повече»

Нощ на прилепите 2015, координирана от Зелени Балкани

Кампанията е част от международна кампания, чествана ежегодно по инициатива на Споразумението за опазване на европейските видове прилепи - EUROBATS.  През 2015 г. към Нощта на прилепите се присъединиха рекордно голям брой градове и населени места - общо 17, а именно: София, Стара Загора, Пловдив, Бургас, Поморие, Кнежа, Плевен, Ловеч, Благоевград, Русе, Велико Търново, Шумен, Сливен, Пазарджик, Враца, село Беляковец, Мездра.  Над 20 организации, между които институции, читалища и спелеоклубове, природни паркове, музеи, както и много училища от цялата страна. Всички те организираха една невероятна кампания за популяризиране на прилепите, в която бяха въвлечени хиляди хора и стотици деца. Презентации, конкурси за детска рисунка, прилепна гимнастика, „прилепни игри“, различни ателиета и томболи, арт работилници, изложби, рисуване, презентации и филми са само част от безбройните събития, които провокираха интереса към тайнствения живот на прилепите.
повече»

За новата гнездова колония на световно застрашения къдроглав пеликан, организирана от БДЗП и ДПП "Персина"

През април 2016 г. бе сформирана нова гнездова колония на световно застрашения къдроглав пеликан след повече от 60 години в България. Птиците успешно заеха наколните дървени платформи в блато Песчина, на остров Персин (Белене) в Природен парк „Персина“, изградени от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Дирекцията на парка.  След възстановяването на водния режим на блатата на най-големия наш Дунавски остров Персин, пеликаните все по-често започнаха да се задържат в района, с численост до 250 индивида. Този факт провокира изграждането на три наколни дървени платформи. Четири години след изграждането на платформите, 7 двойки къдроглави пеликани успешно сформираха нова колония върху една от тях. Кампанията е изключително успешна и на 1 юли 2016 г. бе наблюдавано първото излюпено малко къдроглаво пеликанче.
повече»

Изложба Animalia – национално турне

Animalia е съвместен художествен проект на художниците Милена Радева и Илия Бояров. Изложбата успява по необичаен начин да привлече вниманието на голяма част от обществото, което не е пряко обвързано с проблемите на природата и околната страна в България, но в същото време провокира широк интерес и в професионално ангажирани организации, институции и хора. Целта на изложбата е да представи и запознае българската аудитория с две крайно противоположни сфери – изкуството и природата. Animalia успява да съчетае научната илюстрация и малката пластика на животни от българката фауна в 47 експоната, които бяха представени в общо 13 изложби в цялата страна. Изложбата бе видяна от над 15 000 посетители в залите в страната, от десетки хиляди в социалните мрежи.
повече»

Поставяне на хранилки и храна за птици от Жулиета Босилкова и екоклуб „Таралежите“

Клуб по екология „Таралежите“ към Ученически спортно туристически клуб „Вратцата“ към ПМГ. Заедно с природен парк "Врачански Балкан" те провеждат множество събития за повишаване на информираността на децата за защитените видове. Една от най-постоянните им кампании е поставянето на хранилки и храна за птици. Клуб „Таралежите“ в продължение на много години поставят хранилки и храна за птици в прохода Вратцата и на други места във Врачанския Балкан, когато има сняг. Кампанията вдъхновява учениците да обичат природата и птиците.  Децата съчетават полезното с приятна разходка по врачанските екопътеки. Тази година бяха поставени хранилки за трета поредна година. Учителката и децата си ги правят сами. Пълнят ги със слънчогледови семки и пшеница, които купуват със собствени средства или получават като дарение от приятели. Хранилките стоят чак до пролетта и помагат на птичките да оцелеят в тежките условия.
повече»

„Делфини и хора - съжителство в морето“, организирана от СДП "Балкани"

Взаимодействието на китоподобните бозайници с рибарството е световен проблем. Стартирането на дейностите по проекта са провокирани именно от все по- наболяващият му характер и в България.През 2015 стартира поставянето на т.нар. „пингери“ в района на Северното Черноморие, а в началото на 2016 кампанията обхваща и Южното Черноморие. Пингърите са устройства, които излъчват ултразвуци и държат на разстояние делфините от рибарските мрежи, без да им вредят и без да ги прогонват от местообитанията им. До този момент, резултатите от проучването показват значително намаляване на щетите върху риболовните съоръжения и положително действие на пингърите. Не се отчита негативно въздействие върху делфините и рибата. Положителните резултати и обратната връзка от рибарите предизвикват интерес и желание за използването на пингъри и сред останалите рибари, както и сред държавните институции.
повече»

Най-добър журналистически материал, свързан със запазване на българската дива природа

Милен Енчев за "Студената война за Витоша"

Материалът съдържа подробен анализ на промените в новия план за управление на Витоша и отговорът на въпроса защо досега не се построиха нови лифтове. Той е публикуван в сп. 360 и включва гледните точки на всички воюващи страни – директора на Природен парк Витоша Снежана Петрова; Цеко Минев, Момчил Панайотов, скиор и преподавател в Лесотехнически университет; Любомир Попйорданов, председател на УС на Българската асоциация за алтернативен туризъм, природозащитници и др. Милен Енчев е журналист, който се занимава с еко-темите от 2007. Работил е в „Икономедиа“, във в. „Сега“, в Офнюз, а понастоящем е редактор на сайта за гражданска журналистика Ureport.
повече»

Марин Николов от екипа „Разследване“ на Нова телевизия за материали за незаконни сечи, фалшиви НПО-та и др.

Прикриват ли горските стопанства незаконната сеч на близки фирми“ Кой и как се ползва от чиновническия чадър? Екипът на предаването „Разследване” на Нова телевизия получава сигнал за незаконна сеч със съмнения за чиновнически чадър. Нарушенията са забелязани в  държавна гора до Велинград и това дава началото на подробно разследване и репортаж по темата. Разследването достига до скандални разкрития за връзката между дървената мафия и местните политически структури, за неправомерното уволнение на служители на горското, дръзнали да съобщават за незаконни сечи в района им, за покровителството на „наши фирми“. Автор на репортажа е Марин Николов. Той е част от екипа на Нова от 2003 г. До 2011 г. работи като криминален репортер в Новините и "Здравей, България", а след това става основна част от екипа на предаването "Разследване", където е автор на десетки скандални филми и репортажи за престъпления, корупция и проблеми от всички сфери на българската действителност. 
повече»

Петьо Донков- журналист от в. Зов нюз, Враца

Петьо Донков е репортер от Зов нюз, Враца, който винаги отразява интересните еко инициативи в региона на Враца и публикува интервюта с хора, обичащи планината и природата. През годините е провел интервюта с: Пламен Петков - основател и председател е на Клуб по пещерно дело, алпинизъм и туризъм "Стрешеро"; Деница Гройчева – един от създателите на местната НПО Animal-help Vrats; Калина Тодорова – общественик, творец, изследовател, автор на книгата „Топонимия на Врачански Балкан“; Миглена Младенова – председател на НЧ „Огнище 1930“ с. Челопек, организатор на „Фабрика за идеи“ за Враца и др.
повече»

Разследване „Безопасни ли са лифтовете на Витоша“ на Теодора Трифонова и документален филм „Мисия гора“ на Ладислав Цветков - BTV репортерите

Разследването „Безопасни ли са лифтовете“ е излъчен на 31 януари 2016 и представлява подробен анализ на причините за текущото състояние на лифтовете на Витоша. Материалът проследява всички гледни точки – на Витоша ски, на Софийска община, на природозащитниците, Цеко Минев и бащата на пострадалото дете. Описват се и други нещастни случаи, случили се през последните години на Витоша като репортерката Теодора Трифонова непрекъснато си задава въпроса защо на практика Витоша ски не обновява лифтовете. Разследването и интервютата, които тя провежда изобличават оправданията на Витоша ски, че Законът за горите им пречи да обновят лифтовете.

„Мисия гора“ е документален филм на Ладислав Цветков за необходимостта да бъдат запазени вековните гори.
Целта му е да повдигне темата за опазването на горите във фаза на старост, известни като вековни гори у нас. Той е част от кампания за тяхната защита, нещо което само преди няколко дни е факт и 109 хил.хектара стари гори са защитени за срок от 35 години. Материалът съдържа пожелание огромното богатство, с което България разполага – вековните гори да бъде опазено.
повече»

Антон Хекимян, BTV

Антон Хекимян е репортер на предаването „Тази сутрин“ по bTV. Роден е на 22 май 1984 г. в Стара Загора. След завършване на средното си образование започва да следва журналистика. Започва работа в bTV още докато учи в Софийския университет. Антон Хекимян е активен участник в кампанията на BTV „Да изчистим България за един ден“, в кампания за подпомагане на пострадалите от наводненията и др. Като водещ в предаването „Тази сутрин“ той активно дава трибуна за обсъждане на наболели теми, свързани с природозащитата, опазването на древните породи, фермерството и др. През февруари 2016 Антон Хекимян си позволи да осъди невъздържаното поведение на Филип Цанов по време на кръгла маса за развитието на планинския туризъм, коментирайки видео от събитието, на което Филип Цанов сваля със сила каската на природозащитник, излязъл да протестира в защита на Пирин, Витоша и Рила.
повече»

Десислава Лещарска за статията MythBusters: Зелените милиони и репортажи на тема застрояване на Българското Черноморие, Пирин и втора кабинка в Банско и др.

Десислава Лещарска и в. Капитал провеждат собствено разследване дали наистина в проекти има присвоени милиони за фалшиви природозащитни дейности. Материалът „MythBusters: Зелените милиони“ проследява схемата, по която се създават подобни компрометиращи статии – доза истина и безброй измислици. Статията показва как някои от „проектите“, които уж са откраднали милиони изобщо не са започнати, а в други - природозащитните организации са само подизпълнители и цитираните суми, които уж са получили всъщност са сумите за целите проекти, а не сумата за конкретната дейност, по която са ангажирани. Разследването изобличава и опитът на определени медии да омаловажат защитата на природата като незначителна и ненужна.
повече»

Господари на ефира – за серия от репортажи, свързани с незаконни сечи

През 2015 предаването „Господари на ефира“ излъчва серия от репортажи по чувствителната за всички ни тема: незаконна сеч. През юли 2015 репортерът Стойчо Иванов разследва сигнал за управленско своеволие и репресивни мерки срещу неудобни служители. Историята разказва за горски от държавното горското стопанство в Айтос, който е уволнен след като разкрива незаконна сеч. Той подава жалба и е възстановен на работа от съда, но директорът на горското не желае да го върне на активна работа и му измисля странно работно място – да седи по цял ден на пейката пред сградата, без да прави нищо. След два репортажа по темата служителят е върнат на активна работа.
През август „Господари на ефира“ отразяват и сигнал на граждани за отсичане на многогодишни дървета във Варна. Дърветата са отсечени, за да не „пречат на новите лампи“.
 
повече»

Биволъ за разследването кой е Георгиус Георгиу

През ноември 2015 Биволъ разкри дълго пазена тайна – кой е прочутият Георгиус Георгиу – собственикът на Юлен и Витоша ски. Журналистите посещават собствениците на офшорките на ПИБ Георгиус Георгиу и Евдокия Макламузи в Кипър и откриват, че т.нар. собственик всъщност е социално слаб и живее в скромен жилищен блок. Биволъ разкрива схемата, според която Георгиус работи като подставено лице при Пападополус – известен адвокат. Той получава от България инструкции от ПИБ, за да регистрира фирмите и да им отвори сметки в кипърския клон на банката. След това в България на тези фирми се прехвърля собствеността на български дружества, които получават кредити от ПИБ. Българските фирми също са собственост на подставени малоимотни лица или на служители на банката. Парите заминават в Кипър. Оттам отиват в други офшорни сметки. Това е разследване, което е проучило детайлно собствеността на 50 български фирми получили кредити и 30 офшорки, които стоят зад тях.
повече»

Klin kiln BG за „Банско – последната крепост на олигархията“

KlinKlin.bg е проект за медийна платформа, която да бъде създадена чрез гражданско финансиране (crowdfunding). През месец март изданието публикува обширен материал за Банско, наречен „Банско – последната крепост на олигархията“. Авторите Кирил Беспалов и Боряна Ангелова – Игова правят подробен анализ на ситуацията, описвайки борбата за НП Пирин през години и ролята на управляващите в нея. Един от най-важните и интересни моменти в статията е находката на журналистите, които успяват да запишат, макар и анонимно, мнението на представител на местния бизнес. Той разкрива до край безизходицата, в която са изпаднали местните бизнесмени и разбива на пух и прах мита, че те подкрепят действията на Юлен и борбата за втора кабинка.
повече»

Евромегдан

Eвромегдан е интернет издание с идеална цел за отговорна и честна журналистика в обществен интерес. Изданието е номинирано за материали, свързани с: инертни материали и пясък, добивани край закрит уранов рудник, без контрол над радиоактивността; за победата на гражданите срещу намерение за златодобив в местността Вакарелец; действаща кариера за инертни материали сред гората в Копривщица; оловно – цинковите мини на Маджарово, които макар и затворени още през 1999 г., продължават да замърсят Източни Родопи; опазването на природата и възможностите за туристическия бизнес; къмпингуването; опасните последици от ВЕЦ и др. Материалите предоставят подробна информация, интересна гледна точка и подпомагат популяризирането на природозащитните теми.
повече»

Диян Божидаров от в.Сега за „Колко олигархии се събират на върха на една игла“

Диян Божидаров е журналист във вестник “Сега”. Диян Божидаров е номиниран за статията си „Колко олигархии се събират на върха на една игла“, която описва дългата и нерадостна сага по спасяването на град Самоков от предвиденото там сметище. Материалът описва неравната борба на гражданите с институциите, инвеститорът, общината. С достатъчна обективност Диян Божидаров разкрива някои от най-големите пороци в правораздавателната система и в системата за организиране на референдуми. „Краят на тази история е отворен. Тя е толкова дълга и пълна с перипетии, че бе изморително дори да се разкаже. Но няма как - иглата боде.“
повече»

Петра Талева – БНР

Петра Талева е автор и водещ на предаването „А сега накъде?” по програма „Христо Ботев”. И тази година журналистката не пропусна нито едно важно събитие в областта на защитата на природата и даде медийна трибуна на организаторите на природозащитни кампании, фестивали като Солта на живота и Фестивал на кестена; приключенски експедиции из България и света. В своите предавания Петра Талева винаги се опитва да съчетае интересните истории с важните послания за опазване на природата, на културното ни наследство, на възможното хармонично съществуване на природата и бизнеса, отговорния туризъм и др.
повече»

Агро Медия Груп

Агро Медия Груп е номинирана за серия от излъчени 9 материала в телевизия „АГРО ТВ“ телевизия с национално кабелно покритие и 14 материала, публикувани в три броя на сп. „Агрокомпас“ - печатна национална медия. Материалите популяризират опазването на природата и на автохтонните породи, фермерството и демонстрират успешната връзка между природата и бизнеса в защитените зони.
Материалите са излъчени/публикувани в периода 22 май 2015 - 22 май 2016 г. по национална телевизия Агро ТВ, качени са в двата сайта www.agrotv.bg и www.agro.bg и в месечното списание „Агрокомпас“.
повече»

Активист за природата

Александър Дунчев

Александър Дунчев е инженер-лесовъд с природозащитна насоченост. Участва в проекти за картиране и опазване на вековните гори в България, разследване на нарушенията в горите, съвместяване на природозащитните изисквания в лесовъдската дейност и подобряване на горското законодателство. Години наред той води денонощна борба за опазване на българската природа. През последната година направи разследвания, съвместно с медиите, които разкриха мащабни злоупотреби, незаконно изсечени гори за пътища, финансиране на местните от страна на дървената мафия и др., довели до множество оставки и скандални разкрития.
повече»

Димитър Кацов

Като част от гражданска група „Да спасим Карадере“ Димитър Кацов е изключително активен в защитата на плажа от застрояване. Той неуморно подпомага юридическата борба на групата, която през изминалия период беше особено успешна. Той е незаменим в умението си да разчита сложни закони, карти и планове, да открива данни, да подава заявления за достъп до информация и да анализира получените данни. Той консултира и гражданите, които искат да подадат сигнал за незаконни сечи или други престъпления, свързани с унищожаването на природата, но не знаят към кого точно да се обърнат. През годините Димитър Кацов е и доброволец, активен участник в гражданските движения срещу ГМО и проучванията за шистов газ, срещу проучванията за нефт и газ в блок "Силистар", случая с унищожените фиданки в природен парк Витоша и много други каузи.
повече»

Жулиета Кръстева Босилкова

Тя е учителка по немски език в Природо математическа гимназия „Акад. Иван Ценов“ – гр. Враца. Съвместната й  работа с ДПП „Врачански Балкан“  датира от 2000 г., когато създава клуб по туризъм „Планински дух“ в гимназията, който след това е трансформиран в клуб по екология „Таралежите“ към Ученически спортно туристически клуб „Вратцата“ към ПМГ. Тя организира множество събития, в които децата да могат да опознаят природата и да се научат да я обичат и пазят. С нейна помощ се организира и излет във Врачанската планина и изкачване на връх Бегличка могила през декември; кампания по разделно събиране на отпадъци и даряване на капачки; поставяне на хранилки за птици в училищния двор и по туристически маршрути.
повече»

Люба Батембергска

Люба Батембергска е един от най-активните представители на гражданската група „Да спасим Карадере“. Тя участва и координира всички инициативи на групата. През тази година Люба Батембергска и съмишлениците й опровергаха всички предразсъдъци на регионални и национални институции, че плажуващите замърсяват и вредят на Карадере. Нещо повече, те сами направиха табла с определени правила за отговорно къмпингуване, които разпространиха за всички плажуващи, оградиха дюните с колчета, за да се разпознават и от останалите туристи. Люба беше един от инициаторите за обединение на всички граждански организации, които се борят за морски каузи с представители на Коалиция „За да остане природа“ и с граждански групи за защита на зелените площи в градовете. Съвместно с други граждани и експерти тя участва в работни групи, които обсъждат промени в Закона за туризма. Люба Батембергска има достатъчно време и енергия да се включи и в гражданските кампании за реформа в правозащитната система, подкрепя и др. каузи, които са й близки до сърцето.
повече»

Музейко за популяризирането на биоразнообразието сред деца и възрастни

Първият детски музей отвори врати в България. На площ от 3500 кв.м., в „Музейко“ са подредени 13 интерактивни изложби и над 130 интерактивни игри. Те са предназначени да вдъхновяват малките посетители и техните по-възрастни приятели да откриват и изследват науката. Но преди всичко, Музейко не е музей. Той е създаден по модела на т. нар. детски музеи – те, обаче, не са традиционни  музеи с колекции от ценни предмети, а институции, които осъзнават нуждата, която децата имат, от вдъхновение, разбиране и места, създадени с мисъл за тях. Музейко представя на деца и възрастни своята изложба, наречена „Изследвай своя свят: Природа“ – в нея Музейко споделя с деца и възрастни какво е научил за дърветата, как да ги разпознаем по листата и къде можем да открием природата в града. Помага на децата да научат повече и за животните. Специално място е посветено на прилепите, тъй като България е сред страните с най-голямо видово разнообразие на прилепи. От познатите в Европа 35 вида тук се срещат 33. През годината Музейко проведе и най-различни кампании, чрез които вдъхновява децата сами да помислят кои са онези малки стъпки, които да направят, за да съхранят природата.
повече»

Зорница Стратиева

Зорница Стратиева е един от най-ентусиазираните любители и защитници на природата. Активен участник в протести, работни групи, изготвяне на експертни становища, организиране и координиране на различни видове акции и доброволчески дейности. Има опит в подаване на сигнали за нарушения и достъп до обществена и екологична информация. Освен безценен кадър на „Асоциация на парковете в България”, Зори е един от основните двигатели на проекта „Прозрачни планини”, където е активна дори след приключването му. Освен безценен кадър на „Асоциация на парковете в България”, Зори е един от основните двигатели на проекта „Прозрачни планини”, където е активна дори след приключването му.Тази година тя беше експертът от горския сектор подпомогнал инициативата на Сдружение „На ти с природата” за опазване на лесопарк „Кошарите” в столичния квартал Лозенец. Със същия ентусиазъм помагаше на организации от туристическия бранш и изнасяше публични лекции пред студенти, мотивирайки ги за каузите на Коалиция „За да остане природа в България”.
повече»

"Млад планинар" от гр.Петрич

„Млад планинар“ са група от млади хора, които обичат природата. Заедно със своите ръководители вече са успели да посетят голяма част от българските планини. Активни природозащитници, участващи в много от организираните от природен парк "Беласица" мероприятия. Тази година сдружение "Млад планинар" беше инициатор и основен организатор на отбелязването на Деня на земята в центъра на Петрич. Децата пяха и се веселиха заедно. Техни неотлъчни спътници бяха "животните от планината" - деца облечени в костюми на животни. Това повдигна духа на събитието и направи преживяването интересно.
повече»

Младен Ангелов

Младен Ангелов е еколог по образование и по призвание. Уважаван и познат на мнозина в екосредите експерт, той е приел природозащитните идеи като мисията на живота си. Още от студентските си години е доброволец и активен член на „Зелени балкани“. Взел е активно участие в изграждане на мрежата от защитени зони «Натура 2000». Член на национални работни групи за определяне на числеността и разпространението на рибите. Участвал е в изготвянето на документи по оперативна програма «Рибарство» и планове за управление на защитени зони и територии, консервационни дейности и провеждане на мониторинг на риби и птици. Изготвял  е предложения за обявяване на защитени територии. Дългогодишен експерт в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, той е държавен служител, но не и „чиновник“, човек, който работи със знанията си, но и със сърцето си.
повече»

д-р Атанас Грозданов от Биологическия факултет на Софийски университет

От 2004 до момента работи като асистент и гл. асистент в Биологическия факултет на СУ, където е и член на Факултетния съвет. Член на Управителния съвет на ФДФФ. Той е основоположник на клуб "С.К.О.Р.Е.Ц.", който е известен с многото си дейности, свързани с българската природозащита и наука. Примери за това са популяризирането на местности с редки и интересни видове, като Драгоманското блато, езеро Керкини, Кресненското дефиле и други. Организирането на доброволческа инициатива на студенти на БФ в Университетската ботаническа градина в Балчик също е от важните му дейности през годината, както и участието в Среднозимното преброяване на птици. Научните публикации са неизменна част от работата на Атанас Грозданов. Една от тях е свързана с подхранването на птиците около факултета, което е особено важно през зимния сезон. Той активно участва и в поддръжката на озеленените части на факултета.
повече»

Христо Пешев и Фонд за дивата флора и фауна

Малко хора биха могли да опознаят до толкова един вид, че да успеят да го реинтрудуцират толкова успешно, колкото екипът на ФДФФ (Фонд за дивата флора и фауна) се справя с белоглавия лешояд. Фондът обаче нямаше да е толкова успешен без помощта, уменията и страстта на Христо Пешев. Освен неспирнатата работа с лешоядите, Христо Пешев има голям брой научни трудове, участия в български и международни конференции. Успява да заснема уникални и редки видове в страната и да помогне за тяхното изучаване и опазване. През последната година неговата работа кипеше постоянно. От непрекъснатото подхранване на лешоядите, изучаването на начина им на живот и нуждите им, за да се реинтродуцират успешно, до организирането на екскурзии, с цел природозащитно обучение. Освен работата с белоглавия лешояд, той има голям принос в опазването и изучаването и на другите два вида лешояди в България – египетския и черния, както и в опазването на сухоземните костенурки в страната. Христо е огромен вдъхновител за младите природолюбители и защитници.
повече»

Христина Грозданова

Христина Грозданова е млад изкуствовед, който през последните години работи активно за проучването, консолидирането и популяризирането на гилдията на художниците-анималисти в България, които с творчеството си имат съществена роля в много разнообразни природозащитни кампании, книги, образователни материали и много други. С ентусиазма си Христина допринесе много не само да представи и популяризира авторите и природозащитните им каузи, но и беше основен двигател на големи природозащитни арт-събития, като изложбата "Голямото завръщане", представяща на много места в цялата страна редки и застрашени видове животни и растения. Не на последно място, тя е сред съоснователите на първата по рода си у нас съсловна организация на художниците вдъхновени от природата, създадена през настоящата година.
повече»

д-р Николай Цанков - посмъртно

Доц. д-р Николай Цанков е завършил Биологическия факултет на Софийски университет „Св. Кл. Охридски” (2001), специалност зоология. Работи като херпетолог в БАН. Основните му проучвания са посветени на систематиката, биологията, разпространението и еволюцията на българската и балканска херпетофауна. Водещ херпетолог у нас и ръководител на школа по херпетология. Автор на безброй публикации, Николай Цанков беше един от експертите, готов винаги да реагира в защита на природата. Той е сред авторите и на много сериозния и авторитетен труд - книга за фауната на България, която е преведена и на немски език, както и на Определител на земноводните и влечугите в България. Макар и млад той бързо се превърна в един от най-добрите херпетолози у нас. Николай Цанков провежда множество теренни проучвания на разпространението на инвазивни видове земноводни и влечуги. Посвещава живота си на това да изучава змиите и другите влечуги и да развенчава митовете и страховете, които те предизвикват. В разцвета на младостта си, на 22 юни 2016 Николай Цанков става жертва на жестока катастрофа, от която за съжаление не оцелява. Това хвърли в скръб всички нас, неговите колеги и безброй приятели, съмишленици.
повече»

Младият екип, който реализира проект „Българска история“

Младият екип, който реализира младият, едва 4-годишен родолюбив проект „Българска история“ с едноименните му сайт и списание. Тези млади българи инициираха и осъществиха за втори пореден път на 15 януари 2016 възпоменателен поход до Черни връх, припомняйки ни, че на този ден е роден Алеко Константинов. Въпреки мразовития януари откликналите и поели към върха бяха не само атестат за личния и институционален авторитет на екипа на „Българска история“, но и илюстрация на споделяното от мнозина убеждение, че обичта към майката природа е основополагащ аспект на обичта към майка България.
повече»

Мила Кривошиева и фондация Диви животни

Любомила Кривошиева е основател и управител на Фондация „Дивите животни“. Това е първото и единствено засега място в София, където хора, намерили пострадало или застрашено диво животно, могат да намерят помощ – да оставят животното за грижи и лечение или да получат съвет как да му помогнат. Освен грижата за животните, Любомила предоставя непрекъснато информация за това как хората сами да се погрижат за животните и най-вече как да не им навредят.
повече»

Красимира Гаврилова

Краси е вдъхновяващ преподавател от ОУ „Христо Ботев“ кв. Долно Езерово в Бургас. Тя работи много активно с децата и ги мотивира да обичат природата, да познават и ценят езерата и особено Бургаското езеро Вая, край което живеят, да обичат птиците. Тя води клуб за извънкласни дейности „Архимед“, с чийто ученици години наред печели челни места в природни състезания в Бургас и участва в природозащитни дейности, свързани с Бургаските езера. Благодарение на плашилата, изработени от децата бе спасена гнездовата колония в Атанасовско езеро.
повече»

Патрик Смитьойс

Патрик Смитьойс е холандец, който е женен за българка и избира да остане в България. Занимава с инвестиционно посредничество на чужди фирми, желаещи да реализират проекти в България. По призвание е автор на филми, борец срещу корупцията, административния произвол и „мафия“ – където и както ги вижда. Патрик иска да остане в България и се бори тя да бъде по-добро място за живеене. Така той се превръща и в един от най-активните граждански активисти. Бори се срещу изграждането на МВЕЦ на язовир „Искър“, отваря „раната“ и разкрива от първо лице единствено число какво се случва с горите на България. В битката си със системата той използва своята камера и така неусетно се превръща в изразител на най-различни граждански каузи. Включва се активно и в изработването на гражданска визия за горите, чийто акцент е борба с дървената мафия и с абсолютната власт на директорите на държавните горски предприятия. Сред успехите му може да се причислят спирането на строежа на МВЕЦ, което се случва през пролетта на 2016. Филмът, който той прави, за да популяризира каузата и проблема се превръща в цяла поредица. Тя се казва  ”My New Homeland” (“Моята нова родина”) и обхваща различни чувствителни теми за защита на природата.
повече»

Дирекцията на НП Централен Балкан

Тази година Централен Балкан празнува 25 години от създаването си. За тези години освен славата на най-голямата защитена територия, „гръбнакът на страната“ те успяха да се превърнат и в „гръбнака на управлението на защитените територии“. Това е дирекцията, която влага наистина сърце и мисъл в управлението на поверената им територия и която се отнася много сериозно към поддържането и развитието на екипа си. Дирекцията на Националния парк и тази година се включи и подкрепи с най-различни инициативи следните кампании и международни събития: Международен ден на биоразнообразието; Национална образователно-информационна кампания „Яко е да си еко“ ; Ден на Земята; Световен ден на водата; Световен ден на околната среда; Часът на Земята; Световен ден на влажните зони; Международна година на почвите и др.
повече»

Калин и Зеления отбор

През април те организираха масови залесявания в Понор и Локорско. На 14 и 15 май Калин Христов и Зеленият отбор организираха първият „Независим фестивал за свободна размяна на семена, разсади и фиданки“, на който хора от страната и чужбина можеха да споделят част от домашно отгледаните си зеленчукови и плодови семена, разсади и фиданки. Калин Христов е неизменен участник във всички протести за защита на природата. През зимата на 2015 пръв алармира за опита да бъдат прикрити следите от престъплението, което се случи в Природен парк „Витоша“, близо до пистата „Витошко лале“, като бъдат изтеглени тайно през нощта тракторите, изоставени на местопрестъплението. Незабавно той и негови съмишленици се качиха на Витоша и в продължение на 3 нощи се редуваха да пазят мястото, за да предотвратят този опит за прикриване на доказателствата.
повече»

София Илкова от ДПП Беласица

София Илкова е главен експерт „Биоразнообразие, международни дейности и проекти” в Природен парк „Беласица”. Тя е от хората, които никога няма да чуете шумно да говорят или да изтъкват работата си, но по нейния тих, усмихнат и много професионален начин тя вдъхва живот още от създаването на дирекцията на най-младия парк в България. С много ентусиазъм и вяра тя убеди местните хора в ползите, които парка им носи, убеди хиляди туристи, че Беласица е приказно красива и ще са щастливи ако я посетят, научи децата на Беласица, че да познават и пазят своята планина е радост и чест. С тази номинация си пожелаваме повече хора като нея в структурите, които управляват защитените територии.
повече»

Михаела Царчинска

Михаела Царчинска е вдъхновяващ сертифициран Пермакултурен дизайнер и преподавател, имала уникалния шанс да се учи в Австралия от създателите на Пермакултрата - Бил Молисън и Дейвид Холмгрен, Джеф Лоутън, Дарен Дохърти и Роузмари Мороу. Михаела с огромно желание и умение обича да разказва за изкуството да живеем в хармония с природата и за етиките и принципите, които да ни водят към един по-пълноценен и осъзнат живот, с отговорност към бъдещите поколения. Понастоящем е сред водещите на първия дизайнерски курс, воден от българи за българи, съ-организатор на Европейската Пермакултурна Конвенция. Михаела е вдъхновен посланик на пермакултурата в България. С изключителен чар и умение тя обяснява какво точно представлява пермакултурата като приобщава хиляди привърженици към нея.
повече»

ТД Приста за Дунавските острови

В поредица от водни походи с каяци и моторни лодки, доброволци и приятели на туристическо дружество "Приста" чистиха, извозваха, но и плаваха, бяха част от неповторимия пейзаж на голямата река и в крайна сметка създадоха цяло приключение. Събраните отпадъци бяха извозени и предадени за рециклиране, а много от участниците гребаха с каяк за първи път в живота. Всичко това беше съпроводено с информационна кампания за биоразнообразието на Дунав, потенциала за туризъм и превенция на замърсяванията. В месеците, неподходящи за гребане по реката, ТД Приста разгърна широка образователна кампания с русенските училища и центъра за социални услуги за деца и семейства – множество лекции и практични извънкласни занимания на открито бяха организирани, а за финал проведоха ученическа екскурзия до природен парк Персина.
повече»

Георги Стоянов, отговарящ за популацията на белоглави лешояди

Проектът наистина е мащабен, но Г. Стоянов, който живее в с. Долно Озирово е посветен на 100 процента на тази мисия и без негово участие нямаше да е възможно: "През 2015 на територията на природен парк „Врачански Балкан“, беше излюпено първото белоглаво лешоядче от 70 години насам. През 2016 от образувалите се 8 двойки има излюпени 4 малки. От внесените 49 лешояда от Испания и Франция, 43 вече са пуснати на свобода, а останалите са във волиерата за адаптация в с. Долно Озирово.
Около 50 тона годишно трупно месо е необходимо за подхранването на лешоядите. Храната се предоставя най-често от големи свине и краве ферми, както и от местни фермери и жители в района. Освен като „санитари“ на природата лешоядите имат и важна икономическа роля, като намаляват необходимостта от използването на екарисажи.
повече»

Боян Петров

Боян Петров е български зоолог, еколог, спелеолог и алпинист, работещ в Националния природонаучен музей в София. Към 2016 г. той е българският височинен алпинист с най-много изкачени върхове над 8000 метра, общо 8, но за всички нас той е просто един истински защитник на природата. За разлика от много други български спортисти, той много последователно защитава истинската зелена кауза. Освен че професионално се занимава с екология, много добре разбира разликата между "зелените приказки" и реалните зелени действия. Затова използва медийното внимание към постиженията му и за да аргументира какви са проблемите с предложения нов План за управление на НП Пирин и не пропуска да се снима с послание в защита на Пирин по време на всичките си хималайски експедиции. Боян никога не се предава. Сега, след нелепия инцидент, при Кресненското дефиле той вече мисли както за новите върхове, които му предстои да изкачи, така и за това да се бори пътят за магистрала Струма изобщо да не минава през Кресненското дефиле.
повече»

Политик с най-голямо внимание към българската природа

Иван Гавалюгов, кмет на община Ботевград

Сред приоритетите на управленската програма Иван Гавалюгов, свързани с опазване на природата и подобряване на жизнената среда са: цялостна реконструкция на градския парк, създаване на съвременни велоалеи, обновяване на зелените площи по цялата територия на Ботевград, решаване на проблемите с безстопанствените животни, създаване и поддържане на по-приветлива градска среда и контрол върху опазването на околната среда, прекратяване на варварствата с общинските гори, подобряване на водопроводната и канализационна мрежа и осигуряване на чиста питейна вода и др. Безспорни са усилията му за опазване на ЗМ „Мухалица”, където се извършва най-голямата в света периодична миграция на планинската жаба. С оттеглянето на две докладни по искания да се допусне изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделска земя, кметът осуетява опит за застрояване на частни терени в непосредствена близост до защитената територия.
повече»

Георги Костов

доц. д-р. Георги Костов е лесовъд, учен, преподавател в ЛТУ и понастоящем зам. министър на земеделието и храните. Той е номиниран за приноса му за публичността на информацията, която касае горите и трайната му политика за стандарти в стопанисване на горите в НАТУРА 2000 мрежата и по-специално за определяне на горите във фаза на старост. Политиката за публичност на информацията за горите започна с приемането на действащия Закон за горите през 2011, разработен с негово участие и подкрепа по време на първия кабинет на Б. Борисов. Продължи с промените в Закона за горите през 2015 и доведе до отдавна търсената публичност на информацията от инвентаризацията на горите, информацията, свързана с ползването на ресурси и с контрола в горите. Приносът му за управлението на горите в Натура 2000 мрежата започна като един от експертите разработили Режимите и мерките за стопанисване на горите в Натура 2000 и продължи през 2016 с утвърждаване на горите във фаза на старост в държавните гори, с което 109 000 ха вековни гори бяха обявени в полза на дългосрочното им опазване без човешка намеса, като „микрорезервати“, опазващи вековни или редки типове гори.
повече»

община Горна Малина

Община  Горна Малина защити с референдум правото си да бъде „зелена община“, без замърсявания от никакви производства и инсталации. Тук са живи  българските национални традиции,  автентичното културно наследство, местният фолклор, възраждат се  старите производства на мляко, сирене, мед, билки, картофи и т.н. Успешно се развиват биоземеделието и селският туризъм, изграждат се екопътеки и къщи за гости. Във връзка с 5 годишнината от референдума, българо-швейцарски екип посещава Горна Малина за Международния ден на демокрацията и остава впечатлен от постигнатото. Тази година общината отбеляза  петата годишнина от първия успешен местен референдум в България с фестивал под надслов „Естествено в Горна Малина“. Фестивалът беше открит с публична дискусия на тема „Зелени политики за развитие на общините“ с участието на инж. Ангел Жиланов, кмет на община Горна Малина и арх. Димитър Паскалев, управляващ директор на Института за нулевоенергийни сгради. Сред богата програма с еко инициативи имаше още дискусия за възможностите за алтернативен туризъм в района, изложба „Дърво и камък“, етнографска сбирка, работилница за строителство с естествени материали и др. В съпътстващия дискусионен форум на тема „Зелена икономика: растеж и устойчивост” бяха обсъдени темите за зелена икономика и зелени работни места, енергийно независими общини, устойчиви земеделски практики и др.
повече»

Вили Лилков, ДСБ

Проф. Вили Лилков е български политик и учен. Той е един от учредителите на Демократи за силна България и няколко мандата общински съветник от СДС и Синята коалиция, както и заместник-председател на Столичния общински съвет. През 2014 г. е избран за народен представител от 25-ти МИР София от групата на Реформаторски блок. Проф. Вили Лилков е член на комисията по Околна среда от 2014 година до сега. Проф. Вили Лилков е номиниран за подкрепата си за опазването на българската природа, осигурена чрез задаване на парламентарни въпроси за публикуване на заповедите за обявяване на защитените зони в България, завършване цифровизацията на българските защитени територии, приемане на Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие и др.
повече»

Марта Георгиева, ДСБ

Марта Георгиева е политик от ДСБ с огромен личен принос към опазването на българската природа. Тя е и политикът, който непрекъснато поставя на преден план защита на природата и я включва в политическия дневен ред на Реформаторския блок. През последната година, в ролята си на общински съветник в Столичния общински съвет (СОС), тя поставяше активно природозащитни проблеми за разглеждане, включително сигнализираше за съмнителни практики в провеждането на сечи в градските паркови пространства. Марта Георгиева е и инициаторът на работна група към СОС за управлението на общинската собственост в ПП Витоша, която тема бе обсъдена и с НПО и тя единствена повдигна темата в СОС и след изборите.
повече»

Награда за подкрепящи биоразнообразието бизнеси

"Травентурия" за "Екскурзия с кауза"

Травентурия ООД е лицензиран туроператор специализирал в пътешествия, предназначени за индивидуални туристи вече 10 години. Агенцията се стреми към популяризирането на отговорен туризъм, с грижа за природата. Покрай работата си с Борис Николов, Травентурия започва да организира и т.нар. „Екскурзии с кауза“ – екскурзии до интересни места, в цената за които влизат и средства за подпомагане на определени каузи. Такива екскурзии бяха организирани до Северна Гърция, като дарението беше използвано за природозащитни дейности на студентски клуб С.К.О.Р.Е.Ц. и СКОПС-ЛТУ; до природен парк „Беласица“ чрез която се събраха средства за възстановяване на едно табло по тематичния маршрут "Животът на кестена" и  за възстановяване на парапета по маршрута "Тайните на водата", който води до Камешнишкия водопад. Екскурзия с кауза до Маджарово и Перперикон, която събра средства и за СДП Балкани; Екскурзия с кауза до Врачански Балкан за подпомагане на дейностите на Дружеството за защита на хищните птици и др. Освен стотиците хора докоснали се до уникални места и видове, всяко от тези пътувания осигури и подкрепа на редица смислени природозащитни каузи.
повече»

Къща за гости "Янкиш, с. Самуилово

Къщата за гости на Валентин Атанасов по прякор "Янкиш" се намира в началото на с. Самуилово, на главната улица, точно срещу училището и паметника на Андон Попов. Къщата на Вальо Янкиш (както е по-известен сред приятелите си)  е едно от местата за настаняване, препоръчвани от ДПП Беласица. Мястото редовно приютява ентусиазирани велолюбители, дошли да покоряват върховете на планината. Това е и едно от предпочитаните места за настаняване и на участниците в традиционния поход „Зимна Беласица“. На своите гости домакините предлагат добри условия в стаите, механа с градина и летен бар, просторен двор и вкусни местни специалитети. Валентин е номиниран за откриването и популяризирането на Камешнишките водопади в природен парк "Беласица". Той организира редовни туристически маршрути до водопадите на Беласица, като с това повишава обществената чувствителност и реакция срещу поредните претенции за построяването на МВЕЦ на река “Камешница“.
повече»

Одисея ИН

Фирмата съществува от повече от 25 години и се занимава усилено с популяризирането на България като дестинация за еко, селски, приключенски и други специализирани видове туризъм. Одисея-ин е чест спонсор на акции в подкрепа на природата - почиствания, залесявания, изложби, форуми и други. През последната година и половина с финансовата подкрепа на Одисея-ин се случиха два форума: "Планини" и "Гори", на които се дискутираха проблемите и възможностите за промяна в управлението на защитените територии, планините и горите на България. Фирмата е и сертифицирана с международно признание Travelife Partner и е в процедура за най-високото ниво Travelife Certified туроператор. Платформата TRAVELIFE, създадена с подкрепата на Европейската Комисия с цел повишаване на екологичната, социална и икономическа устойчивост на Европейската туристическа индустрия, е водеща система за сертифициране на устойчива дейност в туристическия сектор. Одисея-ин е и съорганизатор на Зелени дни – фестивал, насърчаващ хората да ценят природата и да живеят отговорно.
повече»

Къща за гости "ОрхИдея", с. Яворница

Къщата се намира в китното с. Яворница, в полите на прекрасната планина Беласица. Закрита механа и лятна градина с беседка и шарена сянка под лозниците. Най-големият плюс на къщата са вкусните гозби на леля Рукие, приготвени с продукти от собствената й градина. Собственичката организира дегустация на традиционни гозби от Подгорските села, съчетана с фолклорна програма от читалище Яворница. Това е едно от местата, препоръчани за настаняване от Дирекцията на ПП „Беласица“. Рукие Изирова е една от първите, които поемат по пътя на организирането на устойчив и отговорен туризъм в подкрепа на опазването на природата още при създаването на природен парк „Беласица“.
повече»

Сидер и Атила Седефчеви и тяхната ферма

По образование художници и по призвание любители на природата и животните, двамата мъже решават да управляват ферма за каракачански животни. Във фермата се отглеждат стадо от 500 чистокръвни каракачански овце, 50 каракачански кучета, 230 калоферски кози и 20 каракачански коня, които пасат високо в планината като свободно стадо. Животните се отглеждат в естествени за тях условия, пасат целогодишно в изключително чист, Натура 2000 район.
Сидер и Атила Седефчеви са номинирани по следните причини:
- Благодарение на техните усилия напълно изчезнали автохтонни породи се възраждат – каракачанските кучета, овце и коне и калоферската коза;
- Сиренето, което произвеждат от животните си разнесе славата на тези породи по света, чрез  участията в световните изложения на Slow food;
- Гледайки стадата си в Пирин, подпомагат правилното управление на високопланинските пасища и директно влияят върху опазването на биоразнообразието.
повече»

Боженски чифлик, с.Съботковци

Еко Комплекс Боженски чифлик се намира в с. Съботковци в Централен Балкан. Комплексът е предназначен за еко и селски туризъм и се състои от: къща  за гости „Старото школо“; малка ферма за млечни  крави, месодайни овце от породата Ил дьо Франс, коне обучени  за  езда,  пчелин с  50  пчелни  семейства, развъдник  за българско овчарско  куче; занаятчийско ателие  „Живи  български  занаяти и  традиции”. Къща за гости „Старото школо” истински представя атмосферата на стария български бит, на домашния селски уют и лечебната сила на високопланинската природа и чистия въздух. Сградата е построена в далечната 1904 година и в нея се е помещавало чак до 1952 г.  Днес къщата е изцяло обновена и реконструирана и приютява множество събори, пленери и е изключително подходящо за провеждане на обучения за деца, зелени училища и др. На първия етаж къщата за гости „Старото школо“ има механа, в която гостите могат да се насладят на традиционна  кухня, приготвена с вещина и изцяло от  екологично  чисти  продукти местно производство. Те могат да вземат участие и в правенето на домашно  сирене  и  кашкавал с  мляко от фермата на Еко комплекс Боженски чифлик, както и в изпичане на  домашно приготвения  хляб. Цялостната идея и главна цел на Боженския чифлик е да се запазят интереса към миналото, чрез запознаването със старите българските обичаи, бит  и  традиции и да се провокира истинска любов  към  природата и  животните.
повече»

Биутифул (biotiful) с. Атия

Ферма Biotiful е номинирана заради активната им работа за популяризиране на биоразнообразието и възможната хармония с човека. В земеделските практики използват изключително принципите на пермакултурното земеделие, защото то е лесно, логично, здравословно и хармонично.  Фермата се занимава усилено с екологично възпитание на деца и възрастни и разполага с обособена специална детска зона, предназначена за игра и обучения на открито, защото собствениците вярват, че откритите пространства дават изключително много ползи за децата, а връзките изградени през детството, остават за цял живот. Детският център представлява уникално оформено пространство за игра и учене, включващо различни зони, с вдъхновяващ и цветен дизайн, които имат за цел да провокират децата към естествена процеси на опознаване на света в който живеем.
повече»

XCoSports България

XCoSports България е вносител на висококачествена екипировка за спортове на открито и представител за България на марки като GoPro Cameras, Patagonia и др. Като бизнес, който е пряко обвързан с природата, XCoSports България подкрепя опазването на биоразнообразието в България като предоставя възможност за комуникация на природозащитни каузи по време на събитията, организирани от XCoSports, както и чрез предлаганите продукти и участието в инициативата One Percent на Patagonia. One Percent е инициатива при която 1 % от стойността на всеки продаден продукт се дарява за опазване на дивата природа по света. В началото на 2016 година фирмата организира премиерна прожекция на филма Jumbo wild на Patagonia. Филмът беше открит със силно послание за опазване на уникалното биоразнообразие на нашите Национални и природни паркове – Пирин, Рила и Витоша.
повече»

Три Котаж

Тениските, които могат да бъдат намерени в магазин Три Котаж, са с уникални дизайни и са рисувани от млади български художници. От 2015 г. Три Котаж работи заедно със Сдружение за дива природа БАЛКАНИ и млади художници за популяризиране на природозащитни каузи чрез изкуство и мода. Плод от съвместните усилия са тениски с няколко различни дизайни, чиито автори са художниците от 140ideas, Елина Бучукова – Бучи. С разпространението на тези тениски каузата за опазване на българското биоразнообразие беше припозната от нови публики. Част от цената на тениските беше отделяна за финансова подкрепа на дейността на СДП БАЛКАНИ.
повече»