Новини

Остават само няколко дни за да се включите в конкурса на БФБ за „Зеления пояс”

30.07.2006 г.
Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) организира изложба на снимки на характерни пейзажи от двете страни на границата в районите на Западна Стара планина, Краище, Осогово, Влахина, Малашевска, Огражден, Беласица, Славянка, Родопи, Сакар, Странджа. БФБ заплаща на авторите по 40 лв. за всяка снимка, която бъде избрана за участие в изложбата.

Краен срок за изпращане на снимки - 6 август 2006 г.

повече подробности на
http://photo-cult.com/konkurs_info.php?id=6
или
Боян Рашев, телефон: (+359) 2 984 11 75,
мобилен: (+359) 888 295768,
е-mail: boyan.rashev@biodiversity.bg

БФБ проучва щетите от наводнения на крайречни местообитания в Родопите

24.07.2006 г.

Три екипа от различни специалисти събра БФБ за да оценят речните участъци, засегнати от наводненията в региона на Родопите. Пет дни 12 експерта – ботаници, зоолози, горско стопанство и ландшафтни архитекти на терен ще анализират връзката между размера и типа на нанесените щети, типовете местообитания, инфраструктурата и управлението на речните корита. Ще се изследват реките Чепеларска, Арда, Върбица и други.

Нова защитена местност ще бъде обявена в Кюстендилско

17.07.2006 г.

Експерт на БФБ участва в комисия за обявяване на защитена местност “Долината на река Бистрица – Гърлянско ждрело”. Комисията заседава на 14 юли и в състава й бяха включени представители на РИОСВ - София, МРРБ, МЗГ, Областна администрация и Областна дирекция “Земеделие и гори” – Кюстендил, община Кюстендил, кметове и наместници, НПМ – БАН, Център за опазване на дивата фауна “Даръл”.

повече»

БФБ подготвя документацията за четири нови защитени територии в Родопите

14.07.2006 г.

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) възложи на БФБ да подготви документацията за обявяване на защитените местности “Циганско градище”, “Мързян” и “Долен”, както и на природната забележителност “Кози скали”, които се намират в общините Рудозем и Златоград.

повече»

БФБ и ДНП „Рила” организират преброяване на дивите кози в Национален парк „Рила”

14.07.2006 г.

На 13 и 14 юли доброволци на БФБ и служители на Дирекцията на парка ще броят дивите кози в Национален парк „Рила” и ще събират данни за възрастов състав, полова структура, генетични анализи и др.

повече»

ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ ЛИКВИДИРАТ НАЙ-ГОЛЕМИЯ ЗАЩИТЕН ЧЕРНОМОРСКИ ПЛАЖ – КАМЧИЙСКИ ПЯСЪЦИ

13.07.2006 г.
ЗАСТРАШЕНИ СА ОЩЕ 250 ЗАЩИТЕНИ ПРИРОДНИ ТЕРИТОРИИ В ЦЯЛАТА СТРАНА

Защитена местност „Камчийски пясъци&rdquo включва най-големия черноморски пясъчен плаж в България. Тя опазва уникално съчетание от дюни и лонгозни гори. Значението й е признато както с националния й статут на защитена местност, така и с включването й заедно с резервата “Камчия” в Европейската екологичната мрежа Натура 2000. Действия на последните две правителства, решение на Върховния административен съд и инвеститорски интерес на практика ликвидират този уникален природен комплекс. Решение на предишното правителство направи възможна незаконната продажба на земи от защитена местност „Камчийски пясъци” на частен инвеститор, реализирана от настоящото правителство. След придобиване на собственост върху земята, фирмата оспори пред Върховния административен съд заповедта за обявяване на защитена местност „Камчийски пясъци”, тъй като природозащитният режим пречи на строителните им намерения. Съдът не само взе решение в полза на това искане, но изтъкна аргументи, които заплашват статута на още над 250 защитени природни обекти в цялата страна

повече»

Пресконференция за “Камчийски пясъци”

12.07.2006 г.

Коалиция от природозащитни неправителствени организации организира пресконференция на 13 юли от 11.00 часа в БТА. Темата е скандалното решение за ЗМ "Камчийски пясъци" и заплахата за други 250 защитени природни територии в цялата страна. 

Защитена местност „Камчийски пясъци” опазва уникално съчетание от пясъчни дюни и лонгозни гори, определени за изключително важни в европейски и международен мащаб и включени като обект от екологичната мрежа Натура 2000 на Европейския съюз и други международни конвенции.

повече»

Почистване на Шабленския плаж

05.07.2006 г.

БФБ подкрепи инициативата на кметския наместник на с.Езерец, община Шабла - Нелко Йорданов за почистване на плажната ивица като част от ЗМ "Шабленско езеро". На 1 юли 2006 г. повече от 60 доброволци се включиха в акцията за почистване и събраха 3 ремаркета с отпадъци. Участваха местни жители, членове на ОЦОСУР Варна и Корпуса на мира. В акцията се включи и министърът на държавната администрация – Николай Василев, който в този момент беше на посещение в резиденцията на Шабла. Освен от БФБ, акцията бе подкрепена и от местни предприемачи и отразена от местни и национални медии.   

ОБУЧЕНИЕ ПО ЕКОТУРИЗЪМ КАТО СРЕДСТВО ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА РУДОЗЕМ

22.06.2006 г.
БФБ в партньорство с проект „Родопи“ на GEF организира обучение за 32 души от Рудозем, Чепинци и Неделино (Западни Родопи), част от които вече са стартирали частен бизнес, свързан с туризма, а други тепърва проучват перспективите за това.
повече»

СПЕШЕН ФОНД ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО

20.06.2006 г.
Общата сума на Фонда за 2005 г. е 10’000 лева. Ще бъдат финансирани дейности до изчерпването на Фонда. Предложените дейности трябва да са реалистични и финансово ефективни. Препоръчително е исканите суми да са между 150 и 1500 лева, но БФБ си запазва правото да отпуска и по-големи суми в зависимост от спешността и приоритетността на проблема.
повече»