Новини

"Странджа" на гости на "Беласица"

25.10.2007 г.
Първите еко-туристи посетиха района на Беласица и останаха очаровани от гостоприемството на местните хора и желанието им да използват природните дадености за развитие на еко туризма. Любопитното е, че това са хора, които сами развиват подобен туризъм, но в Природен парк Странджа. По този начин БФБ съчета полезното с приятното и чрез хората от Странджа успя да вдъхне кураж и увереност и на тези от Подгорието.
повече»

«Изпрати 1 смс – спаси 1 кв.м природа!»

18.10.2007 г.
Изпратете дарителски SMS с текст DMS priroda на номер 17 777 (за абонати на GLOBUL и vivatel).

БФБ стартира кампания за закупуване на ценни природни територии (ливади, пасища, гори, блата), които са частна собственост, за да се гарантира дългосрочното опазване на биоразнообразието в тях.
Това е нашият шанс да запазим малко дива земя, за да остане природа в България!
повече»

БФБ обявява нова сесия за финансиране на дипломни работи

09.10.2007 г.
БФБ обявява КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СТУДЕНТСКИ ДИПЛОМНИ РАБОТИ в областта на биологичното разнообразие и управлението на защитените територии. Могат да кандидатстват дипломанти от всички български Висши учебни заведения, чиято дипломна работа попада в тематиката на конкурса:
• опазване и управление на световно застрашени видове животни и растения;
• управление на защитени територии;
• разработване на механизми за устойчиво ползване на природни ресурси;
• развитие на екотуризъм, устойчиво лесовъдство, биологично земеделие и др.;
• развитие на природозащитното образование.
Необходимо е да изпратите предложение за проект, съгласно приложения формуляр до 30.11.2007 г. на е-mail: stefan.avramov@biodiversity.bg. Отпусканите суми са на стойност до 1000 лева. Повече подробности в раздела «За студенти и ученици» в нашия сайт.

В Петрич бе учреден Съвет по туризъм

08.10.2007 г.
Присъстваха служители от Община Петрич, представители на местни туристически агенции, туристическо дружество „Калабак”, Историческият музей, читалища в региона, предприемачи и местни заинтересовани лица. Обсъди се проекто-устав за създаване на Сдружение и се проведе Учредително събрание. За Председател на Управителният съвет на „Съвет по туризъм – гр. Петрич” бе избран Сотир Иванов – уредник на Историческият музей в града.
повече»

Обучение за повишаване институционалния капацитет на местни заинтересовани групи

08.10.2007 г.
През изминалата седмица в Петрич се проведе обучение на тема „Подкрепа на институционалния капацитет на местни заинтересовани групи», организирано от Българска Фондация Биоразнообразие. Участие взеха представители на туристическия бранш, на НПО в туризма, на институции и организации, на местни власти, Градски исторически музей, представители на екипа на проекта и др.
повече»

Започна маркирането на туристически пътеки в Беласица

04.10.2007 г.

Вече са маркирани 9 кратки маршрута в близост до селата Коларово, Самуилово, Камена, Ключ, Скрът и Габрене. Подновена е маркировката по маршрута Скрът – връх Тумба и е разработен нов подход към билото от село Габрене.

Включиха се представители на Туристическо дружество „Калабак”, Природен парк „Витоша”, Регионален исторически музей – Благоевград и много доброволци от подгорските села. Хората от село Габрене посрещат идеята с голям ентусиазъм и дори снимаха филм по време на маркирането.
 
Развитието на еко и селския туризъм в района на Беласица е механизъм за осъществяване на дългосрочната стратегия на БФБ за опазването на уникалното биоразнообразие на планината.

Дарение за читалищата на община Костинброд

04.10.2007 г.

В рамките на проект „Опазване на биоразнообразието и природозащитно образование в община Костинброд” БФБ направи на деветте читалищни библиотеки в общината дарение от десетки чудесни книги за природата и биоразнообразието на България. Дарението е на обща стойност 1200 лева, като средствата за закупуване на книгите са осигурени от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество, Програмата за малки проекти на ГЕФ и Община Костинброд.

Книгите се посрещат навсякъде с възторг и особено голям интерес от младите читатели, учениците и студентите.

Награда за БФБ на Празника на Костинброд

30.09.2007 г.
На 17 септември 2007 по време на традиционния вече Празник на град Костинброд, пред многохилядно множество кметът на града г-н Иван Кунчев връчи почетен плакет и грамота на Росен Василев от екипа на БФБ, за приноса ни към опазване на биоразнообразието и развитието на природозащитното образование в общината.
БФБ продължава партньорството си за проучване, съхранение и устойчиво ползване на природните ресурси в тази интересна и непозната територия. По случай празника издадохме специална информационна дипляна за проектите ни в района на Костинброд.

Изложбата за “Зеления пояс” в Швейцария

30.09.2007 г.
Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) продължава популяризирането на инициативата „Зеления пояс” вече и извън пределите на страната. Изложбата, представяща пейзажи от пограничните планини по западната и южната ни граница бе официално открита на 28 септември 2007 г. в 18.00 часа в природозащитния център на Про Натура „Шам Пите” (Champ Pitet), разположен на брега на Нюшателското езеро в град Ивердон.
Изложата бе съчетана с чернобяла експозиция, представяща портрети от македонския национален парк «Пелистер» на английския фотограф и биолог Кейт Шейв.
Изложбата бе открита от Директора на „Шам Пите” Беноа Реневей, българският посланик Негово превъзходителство г-н Атанас Павлов и македонският посланик в Берн. БФБ представи своята дейност и специално активностите си, свързани с опазване и популяризиране на районите, които са включени в „Зеления пояс” – Странджа, Беласица, Осогово и Родопите.
повече»

МОСВ и БФБ водят кампания срещу излагането на защитени видове

25.09.2007 г.
БФБ продължава акциите за проверки за притежаване и показ на незаконни трофеи и препарати от защитени видове на обществени места, което е в нарушение на Закона за биологичното разнообразие.

На 24 септември 2007 бяха извършени проверки в над 10 заведения в района на град Сливен. По време на съвместната проверка на РИОСВ Стара Загора, РПУ Сливен и БФБ, бяха конфискувани следните защитени видове, сред които и един световно застрашен вид: червеногуша гъска, белоока потапница, малък корморан, тръстиков блатар, черешарка, обикновен мишелов, ръждива чапла и златка.
повече»