Новини

Швейцарски стажант в БФБ

15.04.2007 г.

Шест месеца швейцарският стажант Роландо Барейро от Женева ще бъде в помощ на екипа на БФБ. Той пристигна на 25 март и въпреки краткото време на своя престой доста добре се интегрира както в живота на Фондацията, така и като цяло към ритъма и обстановката в София. Роландо идва при нас благодарение на швейцарската организация "Syni".

22 Април - Денят на Земята идва, а Българската природа си отива!

14.04.2007 г.
Затова ви каним всички заедно да почетем празника и да покажем, че в България съществува активно гражданско общество, което настоява за опазване на природното ни богатство. Ние се обединихме в Коалиция „За Да Остане Природа в България!”- неправителствени организации, граждански движения, академични общности, защото природата в България се нуждае от грижи, които не са по силите на една организация.
Природата е за всички ни, затова нека в Деня на Земята покажем, че ни е грижа!
Ако сте в София заповядайте в 11 часа близо до градинката на мавзолея. Ще има музика, уличен театър, забавления за деца, информация за защитените зони и начините за опазване на природата, чай шопове и още много....
За контакти: contact@forthenature.org

Кръгла маса за Природен парк Беласица

12.04.2007 г.
БФБ организира Кръгла маса за обсъждане идеята за създаване на Природен парк „Беласица” - 12 април 2007 г. от 11.00 часа в Конферентната зала на Община Петрич.

Кръглата маса “ЗА Природен парк Беласица” ще бъде последният етап в информационната ни кампания и ще предшества сформирането на Официална комисия, назначена от Министъра на околната среда и водите, която да вземе решение по предложението на БФБ за обявяване на Природен Парк “Беласица”.
повече»

Зеленият пояс в Благоевград

02.04.2007 г.
Изложбата за „Зеления пояс” продължава да пътува из районите на западните погранични планини. Този път гражданите на Благоевград ще могат да запознаят с нея, защото близо до града е разположена още една планина, която е по-малко известна – Влахина.
На 27 март в 17.00 часа се откри изложбата в просторното и добре осветено фоайе на Регионалния исторически музей – Благоевград. Фотографиите ще гостуват в музея до 14 април.
БФБ изказва своята благодарност на ръководството на музея и специално на уредниците от отдел „Природа” – Райка Иванова и Александър Пулев, благодарение на чиято инициативност и бе осъществена поредната обща инициатива, съвместно с музея.

Рекорден брой участници в Натура 2000

27.03.2007 г.
Повече от 700 ученика от 7 до 12 клас се включиха в училищния кръг на състезанието “НАТУРА 2000” в Благоевградска област.
Кой се класира за финалния кръг на 14 април 2007 г. в Регионалния историческия музей в Благоевград може да научите в нашия раздел «За студенти и ученици» (изберете в менюто на сайта ни вляво).

Увеличава се подкрепата и разбирането за Натура 2000

21.03.2007 г.

Българска Фондация Биоразнообразие съвместно с Проект Родопи на ПРООН/GEF и общините Девин, Смолян, Рудозем и Златоград организират от 19 до 22.03.2007 серия от информационни срещи на тема "Представяне на екологичната мрежа НАТУРА 2000 – практически аспекти по изграждане и функциониране на мрежата и ползи за местното население” в градовете Девин, Смолян, Рудозем и Златоград.

Констатира се значително намаляване на общественото напрежение, преодоляване на неоснователните притеснения (за смяна собствеността на земите, за блокиране на местното развитие и др.) и нарастване на разбирането на целите на Натура 2000 и потенциалните ползи от нея.

повече»

КАКВО СЕ СЛУЧВА С ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „СТРАНДЖА”?!

19.03.2007 г.
БФБ вече 3 години чака приемането на Плана за управление, изготвен в периода 1999-2003 г. и минал обществено обсъждане през април 2003. През август 2005 г. БФБ внесе в МОСВ преработен вариант на Плана, в съответствие с Решение на ВЕЕС №3/2004 г. Целесъобразността на поставените от общините искания бяха предмет на Екологична оценка (ЕО) и в предложения вариант бе постигнат добър баланс между природозащитните цели и възможностите за местно икономическо развитие.
За съжаление, до този момент не сме получили никакъв писмен отговор от МОСВ, а събитията от последните месеци още веднъж доказват спешната необходимост от разглеждане на Плана на ВЕЕС и влизането му в сила, което ще гарантира опазването на най-голямата защитена територия в България.

повече»

Ще го има ли Природен парк „Странджа”?

17.03.2007 г.

В понеделник (19 март) ни предстои да станем свидетели на поредния опит да се подиграят и да поругаят българската природа. Този път на прицел е едно от нашите най-големи природни богатства, най-голямата ни защитена територия, едно от най-ценните места не само на Балканите, но и в цяла Европа – Природният парк Странджа.

Ние се страхуваме да не я загубим, затова на 19 и 20 март още от 9.00 часа ще бъдем пред Върховния административен съд, за да помолим магистратите чрез мълчаливото си присъствие на площад „Св. Неделя” да дадат шанс на българската природа!

повече»

Дневен ред за заседанието на УС на БФБ

09.03.2007 г.
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДНЕВЕН РЕД
на заседание на Управителен съвет на БФБ #12
София, 28.03.2007, 10.00 ч.

0. Избор на председателстващ на заседанието
1. Приемане на протокол от Заседание #11 / 25.09.2006
2. Представяне и одобрение на Годишен отчет за дейността на БФБ през 2006 – Румяна Иванова
3. Представяне и одобрение на Финансов отчет 2006 – Теодора Маркова
4. Представяне и одобрение на Оперативен план и бюджет 2007 – Румяна Иванова, Росен Василев
5. Одобрение на искане към ШАРС за принос към Репликационния допълнителен финансов инструмент за 2007 – Проект Беласица
Разни
• Членство на БФБ в Планта Еуропа
• Преместване на офиса
Дата за следващия Управителен съвет; теми, председателстващ

Среща с обществеността за р. Марица

26.02.2007 г.
На 22 февруари 2007 г. в град Първомай се състоя среща с обществеността за идентифициране на основните проблеми и приоритети на басейновото управление за горното течение на река Марица. Срещата е организирана от Басейнова дирекция – Пловдив и е част от процеса на консултации с обществеността за изготвяне на Плана за управление на водите в Източно-беломорския район за управление на водите.
повече»