Новини

Изложбата на БФБ за гъбите гостува в Беласица

20.03.2008 г.
„Вълшебното царство на гъбите” гостува близо месец в подгорските села. Интерактивната изложба вече пожъна голям успех в с.Коларово и беше посетена от 250 ученици от СОУ „Васил Левски”. Учителите също провериха своите знания на уредбата „Познавам ли гъбите?”.
повече»

СЪСТЕЗАНИЕ НАТУРА 2000 В ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ

19.02.2008 г.
През настоящия учебен срок БФБ в партньорство с Регионалния инспекторат по образованието – Пазарджик и РИОСВ – Пазарджик организира състезание “НАТУРА 2000” между училищата в Пазарджишка област. В надпреварата ще се включат 24 училища в 15 населени места. Общо 298 ученици от 7 до 12 клас ще премерят сили в знанията си за защитените територии и видове в България и в Пазарджишка област. Най-много са участниците от Пазарджик, Панагюрище и Велинград.
повече»

ЕКСТРЕМЕН ЗИМЕН ПРЕХОД В БЕЛАСИЦА

19.02.2008 г.
През изминалия уикенд (16-18 февруари) БФБ и Асоциация „Планини и хора” организираха зимен преход в Беласица. Мотото на прехода бе „Природен парк Беласица – най-новия, но не последния”. Сред участниците в групата имаше и представители на туроператори, ориентирани към селския и екологичен туризъм, планински водачи и туристи.
повече»

Новото лого на регионалната марка ПП Странджа

15.02.2008 г.
На 11.02.2008 г. в Бургас заседава комисията за разглеждане на постъпилите предложения за участие в конкурса, обявен от Дирекцията на Природен парк Странджа през декември 2007 г. Комисията бе в състав:
Председател: Константин Костадинов – графичен дизайнер, завършил Художествена академия
И членове: Радостина Ценова – PR на БФБ
Инж. Стефан Златаров – Директор на ДПП Странджа

Конкурсът за разработване на лого бе анонимен. В него участваха фирми и отделни автори. До крайния срок на конкурса - 24 януари 2008 г. постъпиха 84 предложения, представени от 45 участника от цялата страна.

Като разгледаха постъпилите предложения, членовете на журито взеха следното решение: На първо място се класира проектът на Надя Иванова Генова от Плевен. Авторът получава и премия в размер на 800 лв.

Благодарим на всички за участието – получихме чудесни предложения и изборът на комисията беше много труден.

Все повече благотворителни кампании ползват “DMS – България” за набиране на средства

13.02.2008 г.
От стартирането на краткия номер 17 777 до сега абонатитe на GLOBUL и vivatel са дарили 18 313 лв. за общо 24 кампании. Повече от 80% от кампаниите набират средства за хора с тежки здравословни проблеми. Организации набират средства за различни каузи в обществена полза: осигуряване на архитектурно достъпна среда за деца с увреждания, лечение на ранени животни, съхраняване на защитени природни територии, превенция на трафика на деца. Най-голяма дарителска подкрепа получават кампаниите, свързани с деца и особено деца и млади хора, които се борят с тежко заболяване.
повече»

Приключи конкурсът за лого на Странджа

06.02.2008 г.
На 24 януари – рождения ден на парк Странджа, приключи конкурса за лого на бъдещата регионална марка. В конкурса се включиха 45 автори с 84 предложения. БФБ и ДПП Странджа благодарят на всички участници за интереса към конкурса и за атрактивните предложения. Оттук можете да изтеглите списъка на всички участници.
На 15 февруари ще стане известен победителят в конкурса.

Обществено обсъждане на проекта за изменение на ОУП на Царево

13.01.2008 г.
На 11 януари в Царево се проведе обществено обсъждане на проекта за ОУП на Община Царево, както и на докладите за Екологична оценка и Оценка за съвместимост. Обсъждането премина с голям интерес както от страна на местните хора, така и на природозащитни организации. Над 500 човека изпълниха залата на читалището и изказваха своето мнение, представиха становища и задаваха въпроси към екипа, изготил Плана и Докладите. Преди самото обсъждане в Общината са получени над 250 възражения. 90 % от изказалите се по време на обсъждането също бяха недоволни от проекта и включването за урбанизирани зони предимно на общински земи. Природозащитните организации внесоха своите отрицателни становища срещу докладите за ЕО и оценка за съвместимост, които в този си вид не би трябвало да се приемат от компетентните органи. Оттук може да изтеглите Становището на БФБ, което беше депозирано в Община Царево, МОСВ, МРРБ и РИОСВ - Бургас.

Съдът задължи МОСВ да разгледа ПУ на ПП Странджа

13.01.2008 г.
Българска фондация "Биоразнообразие" (БФБ) заведе дело срещу Министерството на околната среда и водите (МОСВ), в което оспорва бездействието при разглеждане на Плана за управление (ПУ) на Природен парк (ПП) "Странджа". БФБ потвърди пред съда, че от август 2005 г. до момента МОСВ не е организирало разглеждането на проекта от Висш експертен екологичен съвет (ВЕЕС), въпреки внесен преработен вариант на Плана и Екологична оценка, с което е нарушена процедурата по приемане на Планове за управление.
ВАС с решение № 12612 от 12.12.2007 осъжда МОСВ да организира разглеждането на проект на План за управление на ПП "Странджа" - преработен вариант на заседание на Висшия експертен екологичен съвет в едномесечен срок, считано от връщането на делото като преписка в МОСВ на основание чл. 257, ал. 2 от АПК.
МОСВ обжалва това решение на ВАС и съдебният спор ще се реши от петчленен състав на Върховния административен съд.
повече»

Нова година - нов Природен парк

10.01.2008 г.
В България новата година започна с една чудесна новина – обявяването на най-новия природен парк „Беласица”. Министърът на околната среда и водите в последния ден преди Коледа подписа Заповедта за обявяване на Парка, която ще влезе в сила след обнародването и в Държавен вестник. Това е 11-ят природен парк в България, който се появява на бял свят след повече от 4 години усилия от страна на Българска Фондация Биоразнообразие. Събирането на цялата научна информация, срещите и консултациите с местните хора и институции, провеждането на мащабна информационна кампания, природозащитното образование и увличането на хората за развитие на еко-туризма в района са само част от дейностите на фондацията.
повече»

Финансирани студентски дипломни работи

06.01.2008 г.
В края на декември БФБ одобри 11 дипломни работи, които да бъдат финансирани в тази сесия. Общата сума с която ще бъдат подпомогнати студентите при разработването на техните научни трудове е на стойност 6450 лв. Оттук можете да изтеглите таблицата с имената и темите на финансираните студенти.