Новини

БФБ хвърля мост между Биологията и Социалните науки?

14.11.2011 г.

Не, не сме решили да се откажем от любимата ни на всички кауза да опазваме биоразнообразието в България и да разпространяваме любовта към природата сред нашите последователи!
Просто ви отправяме предизвикателство да се запознаете с Етнобиологията - науката, в която намират допирни точки Екологията, Опазването на околната среда, Ботаниката, Зоологията, Медицината, Историята, Антропологията и Езикознанието на нашата следваща лекция, част от курса ни "Опазване на биоразнообразието". Темата е "Етнобиологията – Един различен поглед към биологичното разнообразие!" и ще се проведе на 16 Ноември от 18,30 отново в зала 105 на Биологическия факултет на СУ "Св. Кл. Охридски". Очакваме ви! Вход свободен!

повече»

"Коста Рика - сред джунгли, вулкани и савани" е темата на следващата ни лекция

07.11.2011 г.

След като се разходихме из дебрите на фотографията на дива природа, срещнахме се с тайните на язовеца и на снежните леопарди, на 9 ноември от 18,30, ви очакваме в зала 105 на БФ на СУ "Св. Кл. Охридски" на лекцията ни "Коста Рика - сред джунгли, вулкани и савани". Ще ви запознаем със страната, чийто девиз е "Да живеят вечно работата и мирът!“ и която се гордее със славата си на "най-зелената държава"! Лектори ще бъдат доц. д-р Борис Николов - Ръководител на Българска орнитологическа централа към Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и Ива Христова-Николова – магистър еколог, оператор, специализиран във филмирането на дива природа. Очакваме ви! Вход свободен!

повече»

БФБ на годишния форум на CEEweb for Biodiversity

01.11.2011 г.

CEEweb for Biodiversity – международната мрежа от неправителствени природозащитни организации от Централна и Източна Европа, проведе своя годишен форум на 27 и 28 октомври в гр. Dobogókő – Унгария. Българска Фондация Биоразнообразие, национален координатор на организацията за България, взе активно участие в събитието, което събра няколко десетки неправителствени организации от България, Молдова, Македония, Сърбия, Унгария, Словакия, Германия, Полша, Чехия, Украйна и др.

повече»

БФБ разкрива тайните на "Фотографията на дива природа"

01.11.2011 г.

Искате ли да знаете каква е тайната на успешните снимки на животни и други природни обекти? Да получите полезни съвети за подходящата фотографска техника, екипировка, изобщо за всичко свързано със снимането на дивата природа? Тогава елате на третата ни лекция "Фотографията на дива природа" на 2 ноември (сряда) от 18,30 в зала 105 на Биологическия факултет на СУ "Св. Кл. Охридски". Лектор ще бъде Димитър Градинаров от БДЗП. Вход свободен!

повече»

Готов е финалният документ от Националната конференция на природозащитните организации

26.10.2011 г.

Блулинк публикува "Обобщения и препоръки от Националната конференция на природозащитните организации". Това е финалният стратегически документ за ефективна природозащита, изработен от експертите, участвали в провелата се на 13 - 14 май конференция на природозащитните организации от България. Конференцията бе част от проекта “Екомрежа България – природозащита чрез работа в мрежа и комуникация по проблеми като опазване на защитени зони, вредни емисии и битови отпадъци”, който се осъществява в партньорство между БФБ, Фондация БлуЛинк и Лайбниц институт за регионална география в Лайпциг, с финансовото съдействие на Германската фондация за околна среда DBU.

повече»

Заповядайте на нашата втора лекция "Тайният живот на язовеца"

25.10.2011 г.

След като ви запознахме със снежните леопарди в Хималаите, тази седмица сме ви приготвили интересни подробности за едни много потайни и не много познати животни - Язовците. Темата на презентацията е "Тайният живот на язовеца", а лектор ще бъде Венислава Рачева от Екологичен научно-образователен център към Зоопарк София. Очакваме ви отново на 26 октомври (сряда) от 18,30 в зала 105 на Биологическия факултет на СУ "Св. Кл. Охридски". Вход свободен!

Информация за сключен договор по проект BG0061

23.10.2011 г.

На основание чл. 28, ал. 3 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Българска фондация Биоразнообразие в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG0061-GAE-00104-E-V1–EEA FM съм провел процедура за определяне на изпълнител – договаряне без пояснителен документ с обект: „Създаване на ГИС база данни и система за мониторинг на биологичното разнообразие и социално икономическите характеристики на района на Странджа планина – проучване на икономическите характеристики”.

повече»

Невероятно добро начало на курса ни по биоразнообразие и тази година!

20.10.2011 г.

Първата ни лекция "Един месец със снежните леопарди на Индия" бе посрещната с огромен интерес! Темата беше изключително увлекателна, а желаещите да я чуят, едвам се побираха в залата! Благодарим ви за ентусиазма приятели! Благодарим и на Цветомира Йоцова за изключително завладяващия разказ! Очаквайте информация за следващите теми съвсем скоро!

повече»

Държавата мисли само как да узакони нарушената концесия в ски зона Банско в Национален парк Пирин

19.10.2011 г.

Днес министърът на околната среда и водите Нона Караджова заяви, че не вижда защо незаконните писти в ски зона Банско да не работят през този сезон, както и че до месец и половина ще има споразумение с концесионера „Юлен” АД, нарушил договора за концесия в Национален парк Пирин. Това предизвика незабавната реакция на Коалиция "За да остане природа в България", сред чиито членове сме и ние от БФБ.

повече»

Започва курса по биоразнообразие на БФБ

18.10.2011 г.

Българска Фондация Биоразнообразие открива обучителния курс "Опазване на биоразнообразието" и през новата учебна 2011/2012 година. Курсът е предназначен за всички желаещи да научат повече за опазването на различните видове, места и местообитания у нас. Първата лекция ще се проведе на 19 октомври от 18:30 часа, в зала 105 на Биологическия факултет и е на тема: "Един месец със снежните леопарди". Очакваме ви!

Повече информация за графика, лекторите и бъдещите теми на лекциите - тук