Новини

Публична покана за доставка на водолазна екипировка и морско оборудване по проект „РИФОВЕ"

18.06.2013 г.

На основание чл. 11, ал. 2 от ПМС № 69 / 2013 г. Българска Фондация Биоразнообразие публикува Публична покана и приложения към нея за участие в процедура за избор на изпълнител за поръчка с предмет: „Доставка на водолазна екипировка и морско оборудване по проект „РИФОВЕ - Изследване и възстановяване на основните филтратори на морето” (Research and Restoration of the Essential Filters of the Sea -REEFS)”.

повече»

Приключи екологичното състезание “Осоговска планина - биоразнообразие и опазване”

14.06.2013 г.
Вече са ясни победителите в екологичното състезание за Осогово и най-вече имената на десетимата, които ще участват в екологично-образователното училище, лято 2013, което БФБ организира за тях в планината с различни експерти.
повече»

„Дивият свят на Източните Родопи“ гостува в Благоевград

12.06.2013 г.
“Дивият свят на Източните Родопи“ - изложбата, която пожъна голям успех в София и в Кърджали през април и май – гостува в Благоевград. Първият ден, в който жителите и гостите на града могат да я видят на площадката пред Регионалния исторически музей, е символичен: 5 юни е Световният ден на околната среда. Изложбата ще остане тук две седмици – до 20 юни.
повече»

Розобер с доброволци

11.06.2013 г.
Първата доброволческа акция „Розобер“ се проведе в периода 31 май – 2 юни 2013 година в с. Климент като част от дейностите по проект “Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони”, осигуряващи възможност доброволци да помагат на фермери или практически дейности в района на Западен и Централен Балкан.
повече»

Повишаване на качеството чрез обмяна на опит – политическо и екологично образование

10.06.2013 г.
Четирима представители на БФБ участваха в международен обмен в Австрия, в периода 17-21 май. Основната цел беше обмяна на опит на неправителствени организации, работещи в сферата на политическото и екологично образование.
В обмена се включиха повече от 30 души от 7 организации – БФБ, Sapere Aude (Австрия), WWF – Румъния, Cultures interactive (Германия), KiD PiNA (Словения), NAP (Чехия), WWF – Австрия. Събитието се проведе в образователния център на WWF – Австрия „Сивинкелхоф”.
повече»

Предстои II кръг на състезанието за Осогово в Кюстендил

07.06.2013 г.
124 участника от 11 училища се включиха в училищния кръг на състезанието за Осоговска планина, което БФБ организира за пръв път в района на Община Кюстендил и Община Невестино.
На 12 юни 2013 г. ще се проведе Вторият кръг на състезанието, в който сили ще премерят 50-те най-добре представили се ученици от V-ти до X-ти клас.
повече»

Детска природна академия в Узана

07.06.2013 г.
Детска природна академия в Узана

Община Габрово става партньор на Българска фондация Биоразнообразие за изграждане на Детски образователен център сред природата в рамките на проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони”. Повече може да прочетете в сайта на Община Габрово:

http://www.gabrovo.bg/bg/news-article/2538

Каталог за Регионална марка "СТРАНДЖА"

06.06.2013 г.
Каталог за Регионална марка

Вече може да разгледате и онлайн каталога на сертифицираните обекти с марката "Странджа", който бе отпечатан през 2012 година в рамките на проект "Сътрудничество за опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие в Странджа планина", изпълняван от БФБ с финансовата подкрепа на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн чрез ФМ на ЕИП.

Каталогът може да бъде изтеглен на български и на английски език.

Бъдещето на изкуствените рифове в Черно море бе обсъдено на втора работна среща в Констанца

23.05.2013 г.

В периода 20-22 май в Констанца, Румъния, се проведе втората кръгла маса по проект „Изследване и възстановяване на основните филтратори на морето – РИФОВЕ“ по Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2007-2013“ финансирана от ЕС.
По време на срещата бе направен преглед на практиките за управление и мониторинг заедно с административните процедури, свързани с поставянето, оценка на въздействието и стопанисване на изкуствените рифове в Черно море в страните партньори по проекта - България, Украйна, Румъния, Грузия и Турция. 

повече»

„Вода и биоразнообразие“ е темата на Международния ден на биологичното разнообразие за 2013

22.05.2013 г.
Водата е източник на живот. Нито едно живо същество на планетата не може да живее без нея. Тя се явява задължително условие за обезпечаване на здравето и благосъстоянието на хората, както и за опазването на околната среда.
Въпросите за водните ресурси дават възможност при отбелязването на 22 май, страните-членки на Конвенцията по биологично разнообразие да предоставят възможност за осведомяване на обществеността по жизнено важни въпроси, градивни усилия и предприемане на положителни действия.
повече»