Новини

Публична покана за проучване на глухаря, трипръстия и белогръбия кълвачи

24.04.2013 г.
Във връзка с изпълнението на проект № 5103020-39-682 „Планове за действие за глухар, трипръст и белогръб кълвачи”, одобрен за финансиране по процедура BG161PO005/10/3.0/2/20 Дейности по опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България, ос 3 Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”
Българска Фондация Биоразнообразие обявява Публична покана по реда на чл. 7, т. 1 от ПМС 69/11.03.2013 г. за определяне на Изпълнител за извършване на услуга с предмет:
„Проучване на основни аспекти от биологията, екологията и разпространението, числеността и лимитиращите фактори за глухаря, трипръстия и белогръбия кълвачи. Изследване ролята на глухаря като индикатор за локалните качества на местообитанието и биоразнообразието“ по обособени позиции:
повече»

Първи кръг от екологичното състезание “Осоговска планина – опазване и биоразнообразие“ ще се проведе в Кюстендил

23.04.2013 г.
На 26 април 2013 г. в 11 училища от района на община Кюстендил и община Невестино ще проведе първото по рода си екологично състезание за Осогово. То е организирано от Българска Фондация Биоразнообразие в тясно сътрудничество с учителите от района и е наречено “Осоговска планина – опазване и биоразнообразие”. Ученическото състезание е част от проект “Осогово в Зеления пояс” и има за цел да засили интереса и познанията на децата от района към биоразнообразието на Осоговска планина и възможностите и начините за неговото опазване.
повече»

Новият план за управление на Национален парк „Пирин” ще бъде разработен от тези, които ги е грижа за опазването му

20.04.2013 г.
Обединение „Пирин 2014“ спечели търга за разработването на план за управление на НП „Пирин“, обявен от Дирекцията на НП Пирин като открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „Разработване на план за управление на Национален парк „Пирин“ за периода 2014-2023 г.” в рамките на техен проект, финансиран от ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“.
Обединението включва СНЦ „Зелени Балкани“ и Българска фондация Биоразнообразие, както и фирмите Силва 2003 ООД, Екологичен Център ЕООД, Стерна консулт и Пи Ди Ем Сървисис ООД. Създадено е специално за участието в тръжната процедура, за да обедини експертен и организационен капацитет, който да отговаря на високите изисквания за управление на такъв тип защитена територия и на обществените очаквания за реалното опазване на Пирин.
повече»

Държавата 10 години не е контролирала концесията за ски зона Банско в Национален парк Пирин

17.04.2013 г.

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ (на която Българска Фондация Биоразнообразие е член и координатор) разгледа току-що излезлия одит на Сметната палата на концесията за ски зона Банско в Национален парк Пирин, за която отговаря Министерство на околната среда и водите.
Въпреки обществения интерес към случващото се в Национален парк Пирин докладът показва, че през почти цялото време от старта на концесията през 2001 г. до днес държавата не е контролирала ставащото в ски зона Банско.

повече»

Природозащитници пишат на служебните министри да не съгласуват ново застрояване на Национален парк Пирин

12.04.2013 г.

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ (на която Българска Фондация Биоразнообразие е член и координатор) изпрати писмо до всеки един от министрите в служебния кабинет да не участва в процедурата по промяна на Плана за управление на Национален парк Пирин, поискана от Община Банско.
„Процедурата е започната от Община Банско и Министерството на околната среда и водите в нарушение на българското и европейско екологично законодателство и с Вашето участие като съгласувателен орган Вие ще бъдете въвлечени в противозаконните действия на тези две институции“, се казва в писмото.

повече»

Екоминистерството и „Юлен“ в синхрон работят за разширяване на концесията в Национален парк Пирин

11.04.2013 г.

На открито заседание пред петчленен състав на Върховния административен съд тази сутрин се гледа дело №3290/2013 срещу строителството на нов ски лифт в местността Платото в Национален парк Пирин, заведено от организация от коалицията „За да остане природа в България“.
На заседанието юристконсултът на Министерството на околната среда и водите прие дословно тезите на „Юлен“ и най-скандално заяви пред съда, че концесионерът има право на стопанска експлоатация и строителство върху цялата територия на териториално-устройствения план (ТУП) на ски зона Банско, който възлиза на площ от 1474,62 ха.

повече»

Фестивала на Зелениката идвааааа

08.04.2013 г.
Скъпи приятели и съмишленици,
Десетият юбилеен Фестивал на зеленикатa ще се проведе на 25 и 26 май 2013 г.
Заповядайте да изживеем заедно това приключение!
Очакваме ви на 25 май на поляната край село Евринозово, община Малко Търново.

Пеперудена изложба в Банско

25.03.2013 г.
Ефирната изложба на БФБ за пепрудите от март месец до края на май 2013 г. ще гостува в Дирекцията на Национален парк Пирин в град Банско. Монтирана в двора, тя е достъпна за всички посетители на Дирекцията и дава възможност за провеждане на специални занимания с ученици, посветени на пепрудите.
повече»

„Беласица отвъд граници – трансгранично сътрудничество в Зеления пояс на Балканите”

14.03.2013 г.
Основната цел на проекта „Беласица отвъд граници” е да допринесе за опазване и популяризиране на уникалната природа на планината Беласица, разделена между три държави. Конкретните задачи, които стоят пред екипа за изпълнение на проекта са:
1. Развитие на международно партньорство за опазване на Беласица, включващо обмен на опит и изграждане на капацитет както сред партньорите по проекта, така и сред местното население в трите държави.
2. Популяризиране на ползите от екотуризма като мярка за икономическо развитие на района и дългосрочна перспектива за опазване на природата.
3. Повишаване на информираността на обществеността относно уникалната природа на Беласица.
Проектът стартира в началото на 2013 г. и е с продължителност 3 години, през които ще се осъществят редица дейности както в България, така и на македонска и гръцка територия.
повече»

Първа копка (или първа гребка) за почистване на обходния канал на Атанасовско езеро (с видео)

14.03.2013 г.
Вчера бе дадено началото на почистването на обходния канал на Атанасовско езеро в северната му част, където е и едноименният резерват. Вместо да режат ленти, организаторите от Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) и „Черноморски солници” АД разбиха бутилка шампанско в кофата на новия багер, за да му върви леко и безаварийно работата. Дъждът, който се изваля по време на събитието също е добър знак, че работата ще върви по вода. Първата кофа с тиня от канала бе извадена от дългогодишния багерист на солниците – Иван Гърбачев под вещото наблюдение на инж. Андриана Андреева от екипа на проекта „Солта на живота”.

Виж копката тук: www.youtube.com/watch
повече»