Новини

Изпратете своето послание до Брюксел сега!

09.03.2013 г.

Природата и селското стопанство са в опасност! Чрез включване в международна петиция можем да кажем на лидерите на политически групи и ключовите експерти, взимащи решения в Брюксел, да гласуват за промяна. Остават само 3 дни до гласуването на промените в Общата селскостопанска политика в Европейския парламент. Нека я подкрепим сега! 

повече»

На 8 март 32 африкански сиви папагала жако ще се завърнат в Уганда

08.03.2013 г.

Това са всички оцелели птици от групата от 108 конфискувани папагали на летище София през април 2010 г. Тогава птиците са били незаконно внесени от Ливан и още на летището една от тях е била мъртва, вследствие стреса от улавянето и пътуването. В следващите няколко месеца измират повечето птици, защото дивите папагали жако по правило трудно понасят живота в плен, но това не спира трафикантите им.
След залавянето им на летище София, птиците са задържани и предоставени на Зоопарк София, който поема грижите по тяхната карантина и временно отглеждане. Вносителят е даден на съд и едва след приключване на делото Министерството на околната среда и водите (МОСВ) има право да предостави птиците за връщането им в природата. С посредничеството на Световния тръст за папагалите (World Parrot Trust) угандийската служба за опазване на дивата природа се заинтересува от тяхното връщане на свобода обратно в Уганда.

повече»

Двудневен семинар за учители в Осогово

01.03.2013 г.
На 16 и 17 февруари 2013 г. в Осогово беше проведен семинар за представяне на учебното помагало “Осоговска планина – Биоразнообразие и опазване” с учители от училища от района на планината. Изготвянето на помагалото е свързано с изпълнението на част от дейностите по проект “Осогово в Зеления пояс – фаза 3”, финансиран от Про Натура Швейцария, а именно провеждане на екологично състезание с ученици от района на Осогово.
повече»

Победителите от конкурса за кратко име на проект "Да свържем опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони"

01.03.2013 г.
В началото на годината Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) обяви конкурс по интернет за кратко име на българо-швейцарския проект „Да свържем опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони”, който се изпълнява в района на Западна и Централна Стара планина. В конкурса се включиха 35 човека с общо 76 предложения.
повече»

Зимна Беласица 2013

21.02.2013 г.
От 15 до 17 февруари се проведе шестият традиционен зимен поход в най-младия природен парк - Беласица. Тридесет души от цялата страна, организирани от Българска фондация Биоразнообразие и водени от планинския водач Павката Павлов, направиха геройски 12-часов преход по цялото било на планината от хижа Конгура до хижа Лопово. Мъгливото зимно време не попречи на цялата група да изкачи връх Конгура и след това най-високата точка на планината – вр. Радомир.
повече»

Обществено обсъждане на Националния план за влажните зони

21.02.2013 г.
В рамките на проект "Живот за Бургаските езера", изпълняван от Българско дружество за защита на птиците към програма LIFE+ на ЕС, Българска фондация Биоразнообразие като един от партньорите по проекта изготви нов, актуализиран НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ОПАЗВАНЕ НА НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ ВЛАЖНИ ЗОНИ В БЪЛГАРИЯ, в съответствие със заданието на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), одобрено с писмо № 48-00-1503/26.11.2010.

В тази връзка бихме искали да ви поканим на Общественото обсъждане на проекта на националния план на 26 февруари (вторник) 2013 г. от 10.00 часа в София в зала 103 на Министерството на околната среда и водите в София на бул. Мария Луиза 22 на втория етаж.
повече»

Национален план за влажните зони за Световния ден на влажните зони

02.02.2013 г.
Посрещаме Световният ден на влажните зони с най-важния документ за опазването и управлението им в България.

На 2ри февруари, когато е подписана Конвенцията за опазване на влажните зони в гр. Рамсар, Иран, Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) и Българско дружество за защита на птица (БДЗП) представят пред широката общественост проектът на Националния план за опазване на най-значимите влажни зони в България. Планът ще бъде публикуван на сайтовете на двете организации, както и на този на МОСВ (в раздела Консултации на МОСВ с обществеността), за да може всеки, който има интерес да се запознае с предложения документ и да даде своите коментари и предложения.

Националният план е важен инструмент за опазване и управление на влажните зони и тяхното биологично разнообразие. Неговото разработване и прилагане е свързано с изпълнението на националните ангажименти по Рамсарската конвенция.
повече»

Влажните зони съхраняват водата - това е мотото на Световния ден на влажните зони за 2013

01.02.2013 г.
Всяка година на 2ри февруари се чества един необикновен ден – Световния ден на влажните зони. Тази дата не е случайно избрана – на този ден през 1971 г. в иранския град Рамсар е подписана конвенцията за опазване на влажните зони (реки, езера, блата, мочурища, заливни гори, язовири, солници, както и морски крайбрежни води до 6 м).
повече»

Поляна от кръпки

24.01.2013 г.
Чрез проекта „Цветна Европа” ние се стремим да покажем изкуството, културата и традициите, свързани с дивите растения, в местата където те се срещат и сред общностите, които ги поддържат. Искаме да вдъхновим интерес към диворастящите цветя сред новото поколение европейци и да стимулираме местните общности да поддържат ландшафтите с разнообразни растителни видове.
повече»