Новини

Биосферните паркове - категория защитени територии или нов подход за опазване на биоразнообразието

10.03.2014 г.
Какво представляват биосферните паркове - категория защитени територии или нов подход за опазването на биоразнообразието в България. Какви са шансовете на ПП Странджа да се превърне в първия биосферен парк в България? За всичко това ще си говорим тази сряда, 12 март от 18,30 часа в Биологическия фактултет на СУ "Св.Климент Охридски", зала 163.

Тема: Биосферните паркове - категория защитени територии или нов подход за опазване на Биоразнообразието?

Лектор: Петко Цветков - координатор "Зелен пояс и Натура 2000" към Българска фондация Биоразнообразие
повече»

Министър Искра Михайлова ще участва в общественото обсъждане на ПУ на НПЦБ

10.03.2014 г.
Министър Искра Михайлова ще участва в общественото обсъждане на проекта на Aктуализирания План за управление (АПУ) на НП „Централен Балкан“, което ще се проведе на 11 март 2014 г. от 13.00 часа в Габрово (Художествената галерия „Христо Цокев“ на ул.“Св. Св. Кирил и Методий“ №10, ет. 3).

Поканени са всички заинтересовани страни – държавни институции, регионални и местни власти, браншови организации, научни институции, НПО, ползватели на ресурси от парка, жители от населените места около парка, както и граждани от цялата страна.
повече»

ЗАЩО НИКОЙ ВЕЧЕ НЕ СЕ ИНТЕРЕСУВА „ИМАШ ЛИ СЕСТРА“?! или как БФБ беше обвинена, че участва в проекти, в които не участва и получава милиони, които не получава

05.03.2014 г.
В последните години се появиха „медии“, които са далеч от професионалните, морални и етични принципи на журналистиката. Такива, които обслужват определени интереси, но не винаги обслужват истината. И такива, които дори не се интересуват от другата гледна точка преди да пуснат анонимна и непотвърдена информация.

Във връзка с изясняване на истината около Странджа и проектите, които се случват там сега, ние от БФБ бихме искали да заявим следното:

В момента Дирекцията на Природен парк (ДПП) „Странджа“ изпълнява проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа” чрез Оперативна програма “Околна среда“, който е 3 годишен и е на стойност 7 821 000 лв.

  • Този проект не е за изработване на План за управление (въпреки твърденията на министър Михайлова, повторени и от министър Терзиева).
  • Този проект има обявени десетки обществени поръчки, но Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) не е кандидатствала за нито една от тях (подробна информация за обявените позиции може да видите тук: http://www.strandja.bg/BG/procurement.html)
  • БФБ не е изпълнявала никаква дейност по този проект, независимо че вече 20 години инвестира усилия и средства в района, в работата на самата Дирекция и в помощ на устойчивото развитие на местните хора.
повече»

Срещи за представяне на актуализирания План за управление на НП Централен Балкан в населените места около парка

28.02.2014 г.
Гражданско дружество „Централен Балкан“, което разработва проекта на актуализирания План за управление на НП „Централен Балкан“ проведе информационни срещи в населените места около парка. В тях участваха членове на екипа, разработил Плана и инспектори на парковите участъци в Дирекция „Национален парк Централен Балкан” (ДНПЦБ). Актуализацията на плана се извършва след изтичането на 10-годишния период на действие на първия План за управление и отразява сегашното състояние на абиотичните и биотичните компоненти, както и на социално-икономическите характеристики на „Централен Балкан“ и прилежащата му територия. Новият период за действие на плана е 2014-2023 г.
повече»

Работна среща за дивите кози в МОСВ

28.02.2014 г.
На 27.02.2014 в МОСВ се проведе поредното заседание на междуведомствената работна група за дивата коза, която е сформирана в изпълнение на Плана за действие на дивата коза в България.
повече»

БФБ подкрепи 3 студентски дипломни работи в областта на биоразнообразието

28.02.2014 г.
Бяха получени 6 предложения за дипломни работи от 6 студента от Софийски университет, Лесотехнически университет, Нов български университет, ВХТИ „Проф.д-р Асен Златаров”- гр. Бургас, Варненски Свободен Университет ,, Черноризец Храбър".

След внимателен анализ Комисията по оценка към БФБ взе решение да подкрепи следните проекти:
1. Ния Тошкова, Биологически факултет, Софийски университет - Разпространение на Geomyces destructans в пещери, значими зимни убежища за прилепи в България и оценка на риска от Синдром на белия нос
2. Десислава Димова Стефанова, Биологически факултет, Софийски университет - Реинтродукция на ловни соколи (Falco cherrug) - разселване на млади птици отгледани в размножителен център
3. Нели Николова Николова, Лесотехнически университет - Ландшафтно-екологично планиране на зона за отдих „Атанасовско езеро"
повече»

БФБ съвместно с Норвежката агенция по околна среда, стартира нов проект в полза на гражданското общество и природата

28.02.2014 г.
През месец февруари 2014 г. Българска фондация „Биоразнообразие“ започна изпълнението на нов проект с дългото заглавие „Повишаване капацитета на НПО, младежи и граждани за работа с географски информационни системи (ГИС) и чрез тях подобряване на уменията им за мониторинг и застъпничество за политиките на устойчиво развитие на регионите“, който е финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. http://www.ngogrants.bg/
повече»

Какво прави IUCN за опазване на биоразнообразието в Югоизточна Европа?

25.02.2014 г.
Откриваме сезона след сесията с един много интересен гост. Г -н Борис Ерг - Директор на Програмния офис за Югоизточна Европа на IUCN, ще представи работата на Международния съюз за защита на природата (IUCN).
Какво се случва с биоразнообразието днес? Какви са актуалните проблеми и кои са възможните решения? За това ще си говорим тази седмица. Очакваме ви!

Тема: Какво прави IUCN за опазване на биоразнообразието в Югоизточна Европа?

26.02 (сряда), 18:30 ч., зала 163в Биологически факултет на Софийски Университет “Св. Климент Охридски”

Лектор: Г -н Борис Ерг - Директор на Програмния офис за Югоизточна Европа на IUCN
повече»

Прокуратурата потвърди съмненията за незаконни строежи в ски зона Банско

24.02.2014 г.
Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България", чийто координатор е Българска Фондация Биоразнообразие, получи писмо от Върховна административна прокуратура, с което са потвърдени дългогодишните съмнения за множество закононарушения при изграждането на ски зона Банско в Национален парк Пирин. Проверката бе назначена по повод сигнали на природозащитници, че предложените от община Банско скандални промени в Плана за управление на Национален парк Пирин имат за цел не само ново застрояване на парка, но и узаконяването на незаконни строежи в ски зона Банско.
повече»

Обществено обсъждане за АПУ на НП "Централен Балкан"

20.02.2014 г.
На основание чл. 59, ал. 1 от Закона за защитените територии, във връзка с чл. 12, ал.1 и чл. 13, т.1 от Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии, Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ (ДНПЦБ) и Гражданско дружество „Централен Балкан“ Ви канят на общественото обсъждане на проект на Актуализиран План за управление на Национален парк “Централен Балкан”. Планът се разработва в рамките на проект DIR – 593212 - 1 - 8 „Актуализиране на План за управление на НП “Централен Балкан”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“.

Общественото обсъждане ще се проведе на 11 март 2014 г. (вторник) от 13.00 часа в Художествена галерия “Христо Цокев”, ет. 3, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 10, гр. Габрово (между Общината и бензиностанция OMV, до магазин Зора и срещу Кукления театър).
повече»