Новини

Възникване и развитие на природозащитното движение в България и мрежата от защитени територии

29.03.2016 г.
Тази седмица ще се върнем назад във времето за да си припомним всъщност от къде започва всичко. Доц. Росен Цонев – преподавател в Катедра „Екология“ в Биологически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ще ни разкаже за възникването на природозащитата в България.
повече»

Проектът „За Балкана и хората' е сред избраните за наградата натура 2000 измежду 83 кандидати

27.03.2016 г.
Проектът „За Балкана и хората' е сред избраните за наградата натура 2000 измежду 83 кандидати. Известен е вече списъкът с 24-те избрани финалисти за Наградата НАТУРА 2000, инициирана от Европейската комисия. Тя се присъжда на най-успешните проекти, допринесли за опазване и управление на територии от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в пет категории - Природозащита, Комуникация, Трансгранично сътрудничество, Сближаване на интересите и Социално-икономически ползи.
повече»

Природозащитниците алармират, че кампанията срещу организациите е атака срещу цялото гражданско общество и българската природа като ценност, а мълчанието на институциите е оглушително

24.03.2016 г.
На специална пресконференция днес, Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" обяви компрометиращата кампания водена в момента срещу нея, като опит за атака срещу гражданското общество и защитата на природата като ценност. Освен уронване на престижа на организациите, които активно работят, се създава негативно отношение към ключови видове,гражданството и дарителството като цяло.

Запис от пресконференцията: https://www.facebook.com/forthenature.org/videos/993107984060287/
повече»

'Рила буфер': България демонстрира нежеланието си да спазва правилата на ЕС

24.03.2016 г.
На последното си заседание след горещи дискусии Националният съвет за биологично разнообразие (НСБР) с 11 гласа „за”, 4 гласа „въздържал се” и 8 гласа „против” за пореден път отложи включването на „Рила – буфер” в екологичната мрежа Натура 2000.
повече»

За глухарите и кълвачите с много емоции

22.03.2016 г.
Помните ли Жеко и Янeз*? Вероятно дори не сте чували за тях и не подозирате кои са. Това са два глухаря от величествената и все още дива Рила. Две птици, толкова необикновени и важни, колкото всеки един от нас. И независимо дали сте чували за тях, те са все още в своята гора. Те все още са нейни владетели и докато са там ще я има и гората им и всичко останало в нея. Ще ги има и хората край гората, защото тя е част от нашия дом, а всички обичаме да се връщаме в него.
 
повече»

Отворено писмо от БДФ до главния прокурор на Република България Сотир Цацаров в подкрепа на БФБ

22.03.2016 г.
Български дарителски форум изпрати отворено писмо до прокуратурата във връзка с разпореждането за проверка на няколко еко организации, сред които и Българска фондация Биоразнообразие – член на БДФ, за съмнително управление и разходване на средства от Европейския съюз.
повече»

Бащата на българската природозащита - Жеко Спиродонов с юбилей днес!

22.03.2016 г.
Днес Жеко Спиридонов навърши 80 години, макар че изглежда на 60, а носи дух на 40 годишен. Жеко е вдъхновение за хората, които се занимават с опазване на природа в България, защото с работата си, със своята последователност и твърдост, с интелигентността и енциклопедичността си, той заложи други, високи стандарти в природозащитата.
повече»

Растения по пясъчните дюни и дюнни местообитания в България

21.03.2016 г.
Тази седмица (23 март) на фокус ще са пясъчните дюни и видовете, характерни за тях. Ще разберем повече за дюнните местообитания и за тяхната значимост. Ще се запознаем с за биологията на най-редките растителните видове, обитаващи тези чудни хабитати и за проблемите в тяхното опазване.
повече»

За глухарите и кълвачите – без емоции, само с малко факти

18.03.2016 г.
Помните ли глухарите Жеко и Янез, на които монтирахме GPS предаватели и няколко месеца следихме движенията им из вековните гори на Рила? Помните ли когато Янез изчезна, беше в неизвестност няколко месеца и успяхме да го открием след полет с мини самолет?

Днес тези любими птици и всички ние от БФБ ще бъдем предмет на проверка от Върховна Административна прокуратура (ВАП), във връзка с нашия проект „Планове за действие за глухар, трипръст и белогръб кълвачи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ - или поне това прочетохме в сайта на Прокуратурата.
 
повече»