Новини

„Осогово - непознатата планина между две столици“

28.03.2017 г.
Отстояща само на час и половина път с кола от София и Скопие, споделената между България и Македония планина Осогово крие интересен, но все още неоползотворен потенциал за устойчиво развитие. Като част от Европейския Зелен пояс, територията й е от изключителна важност за опазването на биорзанообразието на Стария континент и се явява миграционен коридор за редица (редки) видове.
повече»

Трансгранична среща на членовете на мрежата за мониторинг на едри хищници в Осогово

20.03.2017 г.
На 17 март 2017 в град Македонска Каменица, Македония, се състоя трансгранична среща на членовете на мрежата за мониторинг на едри хищници в Осогово. Срещата е част от дейността “Подобряване на знанията за едрите хищници в Осогово като мярка, подпомагаща процеса на вземане на решения, свързани с устойчивото развитие на района”, изпълнявана по проект Устойчиво бъдеще за хората и природата в Осогово.
повече»

„Европейските местообитания под заплаха"

13.03.2017 г.
Тази година за първи път се публикува Червен списък (Червена книга) на всички местообитания (хабитати) в Европа. Над 300 експерти допринесоха със своите знания и опит, за да се направи оценка на заплахите за 490 морски, сладководни и сухоземни местообитания в 35 страни на Европа – от Полярния кръг до Средиземорието, и в заобикалящите континента крайбрежни води на Северния Атлантик, Балтийско, Средиземно и Черно море. Европейският Червен списък на местообитанията се подпоимага от Европейската комисия и се осъществи в сътрудничество между IUCN, Alterra-Wageningen и Naturebureau - UK.
повече»

„Дневникът на едно предизвикателство: пещерна експедиция Лаос"

07.03.2017 г.
Тази седмица ще се отправим към Лаос – една експедиция на български спелеолози и един български зоолог, започнала в зимни януарски условия и продължила в тропични лаоски. Какво са търсили из лаоските джунгли? Какви екзотични видове прилепи са имали възможността да изследват? За пещерите, джунглите, казармената дисциплина, науката и „жертвите“, на които изследователите са способни в името на знанието, за това ще си говорим тази седмица!
повече»

85 % ОТ БЪЛГАРИТЕ ВЯРВАТ, ЧЕ ПРИРОДАТА Е НАЙ-ВАЖНА ЗА НАЦИОНАЛНАТА ИМ ИДЕНТИЧНОСТ

03.03.2017 г.
Отношението и ангажираността към опазването на природата се превръщат във важен елемент от националната идентичност на българите. Темата за опазването на природата става част от ежедневието на хората и вече оказва влияние върху възприятията им по отношение на ключови проблеми на обществото и бизнеса.
 
Това показват данни от социологическо проучване, проведено в периода декември 2016 - януари 2017 от ЕСТАТ ЕООД в рамките на проект „За Балкана и хората“.
повече»

Световен ден на дивата природа - 3 март

03.03.2017 г.
Световният ден на дивата природа обявен от ООН е празника на многото разнообразни и красиви форми на диви животни и растения на нашата планета, но също е и повод да се повиши информираността за многобройните ползи, които консервацията осигурява както на дивата природа така и за хората и да покаже тежкото състояние на много застрашени от изчезване видове. Световният ден на дивата природа се празнува на 3 март – деня на подписване на конвенцията за международната търговия на защитени видове през 1973 г.
 
повече»

През Макао до Тайланд и назад: един разказ за биоразнообразие, чай, храмове и природни стихии

26.02.2017 г.
Тази седмица на гости ще ни е един прекрасен млад изследовател, художник-анималист и приключенец - Яна Николова. Тя ще ни разкаже за далечния Изток и особеностите на тамошния живот и биоразнообразие.
повече»

Българска фондация Биоразнообразие с отличие за развитието на Национален парк „Рила“

09.02.2017 г.
Българска фондация Биоразнообразие бе отличена с почетна грамота и статуетка по време на честването на 25-ата годишнина от обявяването на Национален парк „Рила”.
Празничното събитие под мотото „25 години Национален парк „Рила“ – 25 години предизвикателство за идните поколения“ се проведе на 24 февруари 2017 г. в сградата на община Благоевград.
повече»

Приключиха обученията за наблюдение на едри хищници за заинтересовани страни от района на Осогово

07.02.2017 г.
В рамките на проекта Устойчиво бъдеще за хората и природата в Осогово, във връзка с изпълнение на дейността „Подобряване на знанията за едрите хищници в Осогово като мярка, подпомагаща процеса на вземане на решения, свързани с устойчивото развитие на района“, се проведоха няколко срещи-обучения със заинтересовани страни от района на Осогово.
повече»

Световен ден на влажните зони

01.02.2017 г.
Тази година Световният ден на влажните зони - 2 февруари е на тема: "Влажните зони намаляват риска от бедствия". 2017-та е специална година, защото през нея се отбелязват 20 години, откакто световният ден, посветен на едни от най-уязвимите и важни екосистеми в света се чества в България.
Българска фондация Биоразнообразие ще се включи в честванията като отдаде специално внимание на влажните зони около Бургас и особено на Атанасовско езеро.
Честотата на бедствията по света се е увеличила повече от два пъти само за 35 години, задвижвана от климатични и метеорологични рискове като наводнения, тропически циклони и суша. Международната агенция на ООН за водите изчислява, че 90% от всички природни бедствия са свързани с водата. А Междуправителственият комитет по изменение на климата (IPCC) прогнозира още по-екстремни събития занапред.
 
повече»