Новини

Динамика на горите и на екосистемните услуги предоставяни от тях в условия на климатични промени

30.01.2017 г.
Динамика на горите и на екосистемните услуги предоставяни от тях в условия на климатични промени - курс 'Опазване на биоразнообразието'] „Климатични промени“ – често чуваме този термин, който за едни значи много, а други го приемат като конспирация. Процесите свързани с изменението на климата засягат всяко едно кътче на света, включително и територията на страната ни, но можем ли да си представим измененията, които ще настъпят в горите ни в условия на климатични промени, или пък динамиката на екосиситемните услуги предоставяни от тях?
повече»