Новини

БФБ започна проект за опазване на екологичните коридори в България и Европа

30.12.2020 г.
Българска фондация Биоразнообразие и Черноморска мрежа на НПО в партньорство с още 11 институции и организации от Централна и Източна Европа и Балканския полуостров започнаха изпълнението на проект „Защита на функционалността на транснационално важни екологични коридори в Дунавския басейн“ – SaveGREEN. Проектът е финансиран от Транснационална програма „Дунав“ 2014 – 2020 и засяга критичната тема за опазването на екологичните коридори в Карпатите и други планински вериги на Дунавския регион.
повече»

Нова онлайн карта с над 40 пешеходни и велосипедни маршрути разкрива очарованието на Беласица

07.12.2020 г.
Българска фондация Биоразнообразие създаде интерактивна онлайн карта с 27 пешеходни и 17 маршрута за планинско колоездене в планината Беласица. Целта на картата е да популяризира природния туризъм в района и да събере на едно място всички познати маршрути там.
 
повече»

ТД "Момини двори" обновиха маркировката по Е4 в маршрута от х. „Попови ливади“ до х. „Славянка“

03.12.2020 г.
В края на ноември доброволци и представители на Сдружение „Туристическо дружество - Момини двори“, с подкрепата на Българска фондация Биоразнообразие възстановиха успешно маркировката по тематичния трансевропейски пешеходен туристически маршрут Е4 на територията на Южен Пирин и Славянка. Това са маршрутите от х. „Попови ливади“ – до Парилски преслап, от Парилски Преслап до Голям Царев връх (Цари връх) и от х. „Славянка“ до Парилски преслап.
повече»

Мониторинг на диви кози беше проведен по проекта „Bio-innovate“

26.11.2020 г.
Eксперти по проект „Оценка и управление на видове от фауната за опазване на биоразнообразието в трансграничните планински райони на България и Гърция: Прилагане на иновативни подходи за мониторинг и защита на регионално ниво“ с кратко име BIO-INNOVATЕ проведоха мониторинг на диви кози в периода 6 – 9 ноември.  
повече»

Конкурс за финансиране на студентски дипломни работи 2020-2021

24.11.2020 г.
Българска фондация Биоразнообразие обявява конкурс за финансиране на студентски дипломни работи в областта на климатичните промени и техния ефект върху биологичното разнообразие и човечеството. Могат да кандидатстват дипломанти от всички български висши учебни заведения (бакалаври, магистри и докторанти), както и български студенти, които учат в чужбина, чиято дипломна работа попада в тематиката на конкурса и е свързана с България.
повече»

Да пораснем заедно и да открием нови хоризонти за социалните предприятия в България

16.11.2020 г.
Онлайн дискусия „Финансови инструменти за устойчивост и растеж на социалните предприятия“, 27 ноември 2020 г. от 10 до 13 часа. Регистрирай се за участие, за да бъдеш част от плановете за развитие на социалното предприемачество в България.
"В разгара на всяка криза се крие страхотна възможност."
Алберт Айнщайн
повече»

Покана за УС на БФБ

03.11.2020 г.
Покана за провеждане на Управителен съвет на Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ), с ЕИК 121540285, със седалище и адрес на управление Р България, Област София, гр. София, район "Оборище", ул. "Триадица" № 6, офис 504 (наричана по-долу "Фондацията"), до всички членове на Управителния съвет на Фондацията от Румяна Александрова Иванова, Изпълнителен директор  на Фондацията 
повече»

Радост, сълзи и признание за победители и номинирани на Годишните награди за биоразнообразие и климат `2020

23.10.2020 г.
Вълнуваща церемония с много усмивки и малко сълзи събра повече от 130 човека - представители на неправителствени организации, фирми, институции и медии на Годишните награди за биоразнообразие и климат 2020. Те се проведоха на 22 октомври от 18 часа в зала „В парка“, гр. София. На официалната церемония, организирана от Българска фондация Биоразнообразие в рамките на проект „GameOn! Don’t let climate change end the game!”, бяха обявени победителите на журито и на публиката.
повече»

58 забележителни номинации и ожесточена надпревара за избора на публиката в Годишните награди за биоразнообразие и климат 2020

17.10.2020 г.
На 22 октомври (четвъртък) от 18.00 часа ще се случи церемонията по връчване на Годишните награди за биоразнообразие и климат' 2020. Мястото е зала "В парка" (малкото НДК) и ще бъдат спазени необходимите противоепидемични мерки. 

 
повече»

Граждански организации, фирми и институции ще покажат как любовта към природата може да се превърне в професия по време на Байк и Рън за Чепън

16.10.2020 г.
Вече са известни участниците във форума „Да съчетаеш любовта към природата с професията - възможно е!“. Събитието е организирано по проект „Бъдещи природозащитници - Свързване на управлението на европейския природен капитал с теренното изследване“, финансиран по програма „Еразъм +“ на Европейската комисия по направление К2 Стратегически партньорства и е посветен на възможностите за кариерно развитие в областта на опазване на околната среда за млади бъдещи специалисти.
повече»