Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ДИВАТА КОЗА

23.08.2006 г.

На 22 август (вторник) в залата на НСЗП на бул. Мария Луиза 22, се проведе обществено обсъждане на Плана за действие за дивата коза. Обсъждането бе организирано от БФБ и НУГ, със съдействието на МОСВ. Участваха представители на държавни лесничейства, дивечовъдни станции, дирекции на национални и природни паркове и др. Обсъждането премина в дух на конструктивност и желание за партньорство, както може да се убедите от Протокола.

Екипът, разработващ Плана за дивата коза ще вземе под внимание направените бележки и предложения и ще очаква други в писмен вид до 01.09.2006 - на факс 02/ 984 11 75 или на е-майл: stefan.avramov@biodiversity.bg.

До 8.09.2006 ще бъде готов и новият вариант на Плана, който ще бъде изпратен на всички заинтересовани страни и ще бъде качен на нашата интернет страница.

Оттук можете да изтеглите черновата на Плана за действие за дивата коза в България, както и предложените Бюджет и Времева рамка.