Печатни материали

Пътеводител "За Балкана и хората"

Пътеводител
Запазването на равновесието между природата и развитието на селските райони стана мисия на екипа на проект "За Балкана и хората”, защото искахме да покажем, че зоните от мрежата Натура 2000, природните и националните паркове не са забранени територии, а напротив – те са гаранция за изграждането на успешен модел за местните хора, за бизнеса и за околната среда.

Щастливи сме, че намерихме съмишленици: млади хора и бъдещи лидери, от които ще зависи нашият по-добър и по-качествен начин на живот; местни предприемачи и фермери, които развиват семейния си бизнес, съхраняват традициите и се грижат за опазването на природата в Натура 2000 зони в Западна и Централна България; държавни служители, които отговарят за управлението на защитените територии, за опазването на редките породи животни, за безопасността на храните, за прилагането на доброволни и обществени схеми за поддържане на екосистемните услуги.

В този Пътеводител сме събрали само част от историите на фермери, семейни бизнеси, големи компании, граждани и институции, които подкрепихме и които споделят нашата мисия за чиста храна и честен поминък.

Проект "За Балкана и хората” се изпълнява от шест български и четири швейцарски партньора.
Дейностите се осъществяват пилотно в Натура 2000 зони в Западна и Централна България и са финансирани от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.
 
Пътеводител За Балкана и хората 6 Mb (pdf) свали

Дипляна за Зеления пояс

Дипляна за Зеления пояс
Денят на Зеления пояс - 24 септември набира все повече популярност за инициативата Зелен пояс.

Има едни територии в Европа, които десетки години са били забранени, забравени, запазени. Това са всички онези гранични места, разделени изкуствено в миналото от Желязната завеса. Изолирани и непристъпни, те са се превърнали в убежища за много застрашени животински и растителни видове. Днес са част от Европейския Зелен пояс - символ на трансграничното сътрудничество и на общоевропейското културно и природно наследство. Включва 24 държави и има дължина над 12,500 км – от Баренцово море и руско-норвежката граница, по продължението на брега на Балтийско море, Централна Европа и Балканите до Черно море.
 
дипляна за Деня на Зеления пояс 3 Mb (pdf) свали