Документи

Планове за действие

План за действие на Трипръстия кълвач 2020-2029 20 Mb (pdf) свали
План за действие на Белогърбия кълвач 2020-2029 25 Mb (pdf) свали
План за действие за природата, хората и икономиката 603 Kb (pdf) свали
Проекоплан за действие за трипръст кълвач, депозиран в МОСВ на 18.01.2016 15 Mb (pdf) свали
Проекоплан за действие за белогръб кълвач, депозиран в МОСВ на 18.01.2016 21 Mb (pdf) свали
Проекоплан за действие за глухар, депозиран в МОСВ на 18.01.2016 17 Mb (pdf) свали
План за действие за дивата коза 2007 - 2016 2 Mb (pdf) свали