Победители 2020

1. Най-успешна кампания, свързана с опазване на биоразнообразието и климата

2. Най-добър журналистически материал, свързан с опазване на българската природа и климатичните промени

3. Активист за природата 

4. Политик с най-голямо внимание към българската природа 

5. Награда за отговорни бизнеси (по отношение на природата и климата)

6. Награда за цялостен принос