Политик с най-голямо внимание към българската природа

Светослав Малинов

Като депутат в Европейският парламент той зададе парламентарни въпроси за заменките, забавяне на обявяването на Рила буфер, проблемите на Природен парк Странджа и къмпинг Корал. 
повече»

Община Кайнарджа

Приоритет, който бе гласуван от общинския съвет още през 2008 година бе със следния текст: "Разработване и изграждане на системи за алтернативни енергийни източници.Опазване на природните ресурси-води, почви, въздух и биоразнообразието в общ.Кайнарджа".
повече»