Политик с най-голямо внимание към българската природа

Светослав Малинов - Награда на журито

Като депутат в Европейският парламент той зададе парламентарни въпроси за заменките, забавяне на обявяването на Рила буфер, проблемите на Природен парк Странджа и къмпинг Корал. Поел е ангажимент да продължи тези казуси и по време на втория си мандат, спечелен през 2014-та година.
повече»

Община Кайнарджа - Награда на публиката

Общинският съвет напълно подкрепя действията на кмета на общината - Любен Сивев, които са в посока използване на възобновяеми енергийни източници и опазване на околната среда, водите, почвите, въздуха и биоразнообразието на територията на община Кайнарджа
повече»